De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe zet je een team van lectoren aan tot onderzoek?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe zet je een team van lectoren aan tot onderzoek?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe zet je een team van lectoren aan tot onderzoek?

2 Personalia Serge Coppens Karel de Grote Hogeschool Lerarenopleider PBSO Beleidsmedewerker toetsbeleid PBKO / PBLO / PBSO Beleidsmedewerker diversiteit PBKO / PBLO / PBSO …

3 Inhoudstafel 1)Teamprofessionaliseringstrajecten over lesgeven in de grootstedelijke context 2) Methodieken 3) De rol van de trajectbegeleider

4 Sta even stil bij volgende vragen. Wanneer ben je laatst geïnspireerd geraakt door een navorming? Wanneer heb je laatst je cursus aangepast, n.a.v. navormingsactiviteiten? Wanneer heb je laatst kennis gedeeld met collega’s, n.a.v. navormingsactiviteiten?

5 Team- professionaliserings- trajecten over lesgeven in de grootstedelijke context

6 1) Teamprofessionaliseringstrajecten over lesgeven in de grootstedelijke context 5 - jarig traject Verplicht voor + 50 % KDG Keuze uit verschillende trajecten 10 u bijeenkomst (in trajectgroep/en) + 20 u voorbereiding en realisatie traject 2 sporen Finale doelstelling: studenten voorbereiden op graag en vaardig lesgeven aan superdiverse klassen in de grootstad.

7 Methodieken

8 Methodieken 8 step change model - Kotter

9 Methodieken / vooraf 1)Leerbehoeften expliciteren / introduceren (= create a sense of urgency) bv. lezing, een activiteit die lectoren in contact brengt met de thematiek, conceptverheldering, … 2) Draagvlak creëren voor het project (=create a guiding coalition) bv. bevraging lectoren naar hun engagement, investeren in een werkgroep die het project aanstuurt, …

10 Methodieken / bij de start 1)Voltallig team van lectoren informeren over de doelstellingen van het project. (=create and communicate a vision of change) bv. expliciteren van het kader waarbinnen onderzoek dient te gebeuren.

11 Methodieken / bij de start bv. van het kader lerarenopleiding PBSO Lectoren: verwerven, op eigen niveau, inzichten over wat diversiteit is. worden zich bewust van het eigen kader waarmee ze naar leerlingen en lesgeven kijken. bevragen kritisch het eigen kader waarmee ze naar leerlingen en lesgeven kijken. Formuleren, voortbouwend op voorgaande leerdoelen, inzichten en concrete acties m.b.t. de eigen lesgeefpraktijk:

12 Methodieken tijdens bijeenkomsten van de trajectgroepen From removing obstacles - consolidating changes.

13 Methodieken / tijdens bijeenkomst 1 van de trajectgroep Onder begeleiding van een trajectbegeleider: 1)Formuleren van een leervraag (gemeenschappelijk / eventueel persoonlijk) Bv. leervragen trajectgroep ‘stage in een organisatie – PBSO’ 1)Hoe divers zijn leerlingen met migratiewortels waarmee we als tutor aan de slag gaan? Hoe kunnen we de bestaande diversiteit in kaart brengen? 2)Hoe verhouden thuis – en schoolcultuur zich ten opzichte van elkaar? Hoe kijken leerlingen en ouders met migratiewortels naar ‘ons’? 3)Hoe hangen bepaalde vormen van diversiteit (bv. sociale klasse, cultureel – etnische categorieën) samen met groepsvorming bij jongeren met migratiewortels?

14 Methodieken / tijdens bijeenkomst 1 van de trajectgroep bv. van vragen om leervragen scherp(er) te krijgen. Individuele keuze – helpende vragenScherpe leervragen – helpende vragen Welk thema lijkt jou op dit moment het belangrijkst/interessantst/… ? Welke thema trekt jou het meeste aan? Van welke thema lig je wakker? Rond welk thema zie je jezelf een jaar werken? Wat is jouw leervraag? Geeft jouw leervraag je goesting om mee aan de slag te gaan? Is je vraag voldoende concreet/afgebakend? Hoe maak je je vraag nog meer concreet/afgebakend? Is je vraag haalbaar om te beantwoorden binnen het format? Hoe maak je je vraag nog meer haalbaar? Is je vraag voldoende uitdagend? Hoe maak je je vraag nog meer uitdagend? Op welke manier heeft jouw vraag te maken met leraar zijn in ‘t stad?

15 Methodieken / tijdens bijeenkomst 1 van de trajectgroep Onder begeleiding van een trajectbegeleider: 2) Ontwerpen van een leerpad Bv. leerpaden trajectgroep ‘stage in een organisatie – PBSO’ Interviews: Vragenlijst om na te gaan hoe leerlingen leren (geïnspireerd op de lemo) : Sofie Vragenlijst om zicht te krijgen op de leefwereld leerlingen : Serge Vragenlijst voor de klastitularis van de leerling(en): Nog te bepalen Interviews: Vragenlijst voor de ouders en de verantwoordelijke van de organisatie: Pieter Literatuurstudie: Ter beschikking stellen van literatuur: Ludo

16 Methodieken / tijdens bijeenkomst 2 van de trajectgroep Onder begeleiding van een trajectbegeleider: 1)Ruimte laten voor de bespreking van kritische incidenten 2)Linken van ervaringen aan leervragen / ruimer kader Bv. werken met reflectiedraden 1) In welke mate lukt het om tijdens dit traject los te komen van het eigen referentiekader / vooroordelen? 2) Welke leermiddelen / technieken / aanpak werken leer – bevorderend? 3) Is ons onderwijs wel aangepast aan de noden van leerlingen? 3) Verder verfijnen van de leerpaden

17 Methodieken / tijdens bijeenkomst 3 van de trajectgroep (onder constructie) Onder begeleiding van een trajectbegeleider: 1)Beantwoorden van de leervragen 2)Evalueren van de antwoorden 3)Evalueren van de methodologie 4)(aanzet) Transfer naar het curriculum

18 Uitdaging Methodieken uitwerken die de transfer bevorderen van ervaringen uit professionaliseringsactiviteiten naar het curriculum. Anchor the changes

19 Rol van de trajectbegeleider

20 Sturen Coachen Organiseren

21 Meer weten? Serge Coppens Pothoekstraat 125, 2060 Antwerpen T: 0494 / 22 32 21 E: serge.coppens@kdg.beserge.coppens@kdg.be


Download ppt "Hoe zet je een team van lectoren aan tot onderzoek?"

Verwante presentaties


Ads door Google