De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Speerpunten uitkomst leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Speerpunten uitkomst leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken."— Transcript van de presentatie:

1 Speerpunten uitkomst leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken

2 OTO & LTO 47% van de ouders, 154 ouders hebben de vragenlijst ingevuld. Redelijke score t.a.v. landelijk percentage. Ongeveer 85% van de leerlingen, 274 leerlingen hebben de vragenlijst ingevuld. -Er is gebruik gemaakt van de basisvragenlijst LTO voortgezet onderwijs, Bredero heeft i.s.m. enkele leerlingen en ouders de terminologie t.a.v. de doelgroep vooraf kunnen aanpassen.

3 Algemeen beeld OTO

4 Ouders zijn over het algemeen redelijk tevreden over het Brederocollege. Rapportcijfer 7.0 Tevreden over: - de docenten - de communicatie - de extra activiteiten Ontevreden over: - Geledingen (Deelraad) - Voorzieningen - Sfeer en sociaal emotioneel

5 Punten waaraan de school nog aandacht kan besteden: Onvoldoende uitdaging leerlingen. Mate van aandacht voor leerlingen met gedrags- en motivatieproblemen. Hoeveelheid aandacht voor de talenten van de leerlingen en ruimte voor ontwikkeling. De mate waarin hun kind de extra activiteiten leuk vindt. Verkeersveiligheid omgeving school

6 Aanpak school Voldoende uitdaging leerlingen: sturen op de ambitieuze doelen van het OPP. De school heeft meer aandacht voor leerlingen met motivatie- en gedragsproblemen: projecten pesten, inzet Leefstijl. Leerlingen betrekken bij organisatie extra activiteiten: actieve rol leerlingenraden. Samen met ouders, leerlingen en gemeente kijken naar verkeersveiligheid

7 Vervolg aanpak school Voorzieningen: bibliotheek aanleggen, samen bekijken met ouders hoe met een beperkt budget de school aantrekkelijker te maken. Sfeer: bevorderen leef- en klassenklimaat, spanningsopbouw t.a.v. toetsen verminderen. Deelraad: bekendheid en informatievoorziening vanuit de DR verbeteren, is ook gekoppeld aan ouderparticipatie

8 Algemeen beeld LTO

9 De leerlingen zijn over het algemeen ontevreden met hun school. Rapportcijfer 6.0 Tevreden over: - bepaalde vakken/projecten - klas /klasgenoten - leraren/ mentoren Ontevreden over: - voorzieningen (kantine, schoolplein, bibliotheek) - sfeer en sociaal emotioneel - extra activiteiten - organisatie op school

10 Punten waaraan de school aandacht nog aandacht kan besteden Matige tevredenheid voorlichting sector-/ profielkeuze Begeleiding van bao of so naar Het Brederocollege Matig tevreden over de schoolleiding

11 Aanpak school Voorzieningen: in overleg met leerlingen kijken waar met kleine aanpassingen grote verbeteringen gerealiseerd kunnen worden. Sfeer en soc-emot: projecten/ materiaal: aandacht voor omgangsvormen tussen leerlingen en pestgedrag. Actiever hanteren pestprotocol. Extra activiteiten: leerlingen meer betrekken bij de keuze en organisatie van activiteiten op school Organisatie op school: tijdig aangeven roosterwijzigingen, moderne methodes, uitdagend verwerkingsmateriaal, praktijklessen, mogelijkheden in groepjes te werken.

12 Vervolg aanpak school Voorlichting profiel-of sectorkeuze: LOB- traject Voorlichting so/bao over Het Brederocollege: Open dag evalueren en verbeteren. Voorlichtingsavond op SO en voor bao organiseren Schoolleiding: verkleining afstand tussen schoolleiding en scholieren, bijvoorbeeld deelname leerling raden

13 Benchmark VO en VSO Positief t.o.v. benchmark - Begeleiding - Docenten - Communicatie - Onderwijs

14 Benchmark t.o.v. VO en VSO Verbeterpunten hoge prioriteit - Organisatie op school - Sociaal-emotioneel - Extra activiteiten - Sfeer

15 Uitslag gehele onderzoek Twee overall rapportages (LTO en OTO) Twee bijlagen met open antwoorden (LTO en OTO) Vier teamrapportages (OTO) In de overall rapportages is voor de hoofdaspecten ook een uitsplitsing gemaakt naar richting, locatie, leerjaar en geslacht. Vensters voor verantwoording (resultaten 3 e jaars leerlingen en ouders) zie: www.venstersvoorverantwoording.nl www.venstersvoorverantwoording.nl Te vinden op de server, docenten  map OTO en LTO 2014

16 Hoe luisteren we naar de leerlingen en ouders? Zie aanpak school Koppeling jaarplan & ontwikkelagenda (Ingrid) Terugkoppeling uitslagen OTO en LTO naar ouders en leerlingen: - Jaarverslag op website Driespan - DR informeren - Leerling raden betrekken bij aanpak verbeterpunten


Download ppt "Speerpunten uitkomst leerlingen- en oudertevredenheidsonderzoeken."

Verwante presentaties


Ads door Google