De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek ervaringen van cliënten, jobcoachen en trajectbegeleiders met uitzendarbeid beeldvorming van uitzendconsulenten en werkgevers over het ATB-netwerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek ervaringen van cliënten, jobcoachen en trajectbegeleiders met uitzendarbeid beeldvorming van uitzendconsulenten en werkgevers over het ATB-netwerk."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek ervaringen van cliënten, jobcoachen en trajectbegeleiders met uitzendarbeid beeldvorming van uitzendconsulenten en werkgevers over het ATB-netwerk en de doelgroep

2 Bevraging cliënten Door: Sofie Drieskens

3 Doel van de vragenlijst Zicht krijgen op: ervaringen van cliënten met uitzendarbeid

4 Steekproef totaal: ongeveer 90 cliënten in traject bij ATB, CGVB en/of CDL arbeidsbeperkingen regio Vlaams-Brabant

5 Ervaringen Inschrijving: Meerderheid (± 75%) schreef zich ooit in: in meerdere kantoren in meerdere regio’s Minderheid schreef zich niet in. Redenen: Geen vast werk (3x) Vooroordelen en twijfel (8x) Niet nodig (4x)

6 Ervaringen Uitzendarbeid: Ongeveer de helft werkte reeds als uitzendkracht. Positieve ervaringen: Werk (22x) Samenwerking (23x) Uitbetaling (4x) Afwisseling (4x) Ervaring (2x) Snel stoppen (2x)

7 Ervaringen Uitzendarbeid: Negatieve ervaringen: Nooit gecontacteerd (14x) Geen goede job (14x) Geen duidelijke info, afspraken (13x) Tijdelijk werk (5x) Uitbetaling (7x)

8 Verwachtingen Meerderheid wil werken als uitzendkracht. Voorwaarden: als vast werk kan volgen. (13x) als aangepast werk mogelijk is. (9x)

9 Hoe aanpakken?

10 Overleg tussen jobcoach/trajectbegeleider en consulent Screening en opleiding Individuele begeleiding en ondersteuning Streven naar lange termijn jobs

11 Bevraging jobcoachen en trajectbegeleiders Door: Sofie Drieskens

12 Doel van de vragenlijst Zicht krijgen op: ervaringen van jobcoachen en trajectbegeleiders met uitzendkantoren

13 Steekproef totaal: ongeveer 23 coachen van ATB en CDL regio Vlaams-Brabant

14 Ervaringen Samenwerking: Meerderheid (65%) heeft nog nooit met uitzendkantoren samengewerkt. Redenen: Moeilijk te organiseren (4x) Te korte opdrachten (1x) Minderheid werkte wel reeds samen met uitzendkantoren.

15 Ervaringen CDL: Algemeen Positief Samenwerking ifv loopbaanbegeleiding (1x) Zoeken actief mee naar oplossingen (1x) Eenmaal stage kunnen organiseren van 1 week (1x) Negatief Samenwerking bleef beperkt (7x) Eerlijkheid loont niet (1x)

16 Ervaringen ATB: Positief Bereidheid (10x) Voldoende informatie (3x) Negatief Eenzijdige communicatie (5x) Weinig kennis over doelgroep (2x) Weinig kansen voor doelgroep (3x) Consulenten hebben te weinig tijd (1x) Geen duidelijkheid over loonsubsidies (1x)

17 Verwachtingen Iedereen is bereid samen te werken met uitzendkantoren. Voorwaarden: Keuze bij cliënt (3x) Inloop naar langdurig werk (2x) Duidelijke afspraken (4x) Inloopstage (3x)

18 Verwachtingen Kennis ATB-netwerk Samenwerking tussen jobcoach/trajectbegeleider, consulent en werkgever: Openheid Persoonlijk contact Duidelijke werkafspraken Duidelijke communicatie Stagemogelijkheden Contact met werkgever (beperkingen, loonsubsidies) Uitzendarbeid als springplank naar vast werk Duidelijke afspraken rond loonsubsidies

19 Hoe aanpakken?

20 Kennismaking ATB-netwerk en consulenten: presentatie opleidingsmomenten Infosheets Contactpersoon in elke regio Procedure duidelijkere rol voor jobcoach/trajectbegeleider overlegmomenten en opvolgingsgesprekken stagemogelijkheden Beslissing loonsubsidie op stuurgroepniveau

21 Bevraging Uitzendconsulenten Door: Karolien Stockx

22 Doel van de vragenlijst Zicht krijgen op: Beeldvorming Kennis Ervaringen Bekommernissen

23 Steekproef 10 uitzendconsulenten van diverse uitzendkantoren via Vooruitzenden - Stichting Interim 15 uitzendconsulenten van t-interim  Meer een indruk dan een representatieve bevraging !

24 Beeldvorming vaak onvolledig beeld: – Type beperkingen – Erkenning Vlaams Fonds – Mogelijkheden naar werk  Nood aan informatie & sensibilisatie

25 Kennis - Nood aan meer info over doelgroep - ATB – netwerk is weinig bekend  Nood aan meer informatie en concrete samenwerking = een van de doelstellingen van Plug in Gaps

26 Hoe aanpakken?

27 Kennismaking tussen ATB-netwerk en uitzendconsulenten  Presentaties  Filmfragmenten  Opleidingsmomenten  … Infosheets voor uitzendconsulenten …

28 Ervaringen Positief als werkgever goed ingelicht is en voldoende ondersteund wordt Ervaring met: –Licht mentaal gehandicapten –fysiek gehandicapten –personen met een medische problematiek Beroepen Schoonmaak, productie, administratie,…

29 Bekommernissen van uitzendconsulenten Info over problematiek en aanpak Begeleiding en ondersteuning van kandidaten Zelfbeeld van kandidaten Hoe werkgevers overtuigen Administratieve rompslomp Inwerktijd Flexibiliteit Veiligheid

30 Hoe aanpakken?

31 Samenwerking met ATB – netwerk voor info en advies Begeleiding en ondersteuning door ATB / CDL Mogelijkheid tot inwerkstage via CDL Mogelijkheid tot opleiding bij CDL (oa werken aan zelfbeeld)

32 Bevraging Werkgevers Door: Karolien Stockx

33 Doel van de vragenlijst Zicht krijgen op: Beeldvorming Ervaringen Bekommernissen

34 Steekproef 11 werkgevers via Resoc 7 projectverantwoordelijken van Jobkanaal  Meer een indruk dan een representatieve bevraging !

35 Beeldvorming vaak onvolledig beeld: – Type beperkingen – Mogelijkheden naar werk  Arbeidshandicap wordt vaak niet herkend  Nood aan informatie & sensibilisatie

36 Ervaringen Positieve ervaringen: – Motivatie – Beperking hindert werk niet Minder goede ervaringen: – Tempo – Flexibiliteit

37 Hoe aanpakken?

38 Uit negatieve ervaringen leerkansen halen voor volgende tewerkstellingen  Werkgevers voldoende informeren  Onrealistische verwachtingen vermijden  Begeleiden van intrede op werkvloer - …

39 Bekommernissen van werkgevers Voldoende rendement Beperken van administratie Werknemer inpassen in team …

40 Hoe aanpakken?

41 Informatie via ATB – netwerk Mogelijkheid tot inwerkstage via CDL Opvolging na tewerkstelling Loonsubsidies …  Folder Plug in Gaps


Download ppt "Onderzoek ervaringen van cliënten, jobcoachen en trajectbegeleiders met uitzendarbeid beeldvorming van uitzendconsulenten en werkgevers over het ATB-netwerk."

Verwante presentaties


Ads door Google