De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jos Canton Secretaris Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Mobiele telefoon:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jos Canton Secretaris Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Mobiele telefoon:"— Transcript van de presentatie:

1

2 Jos Canton Secretaris Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Mobiele telefoon:

3 Structuur in regio Noordoost-Brabant
Gemeenten ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ Werkvoorzieningschap NoB Sawor (dagactiviteiten) IBN-Holding (werk) - Arbeidsintegratie - Facilitair - Productie

4 Ontwikkelingen Beleids-, regie- en financieringsfunctie naar gemeenten
Bezuinigingen, meer met minder Krapte arbeidsmarkt a.g.v. vergrijzing, ontgroening Participatieplicht

5 Participatieladder

6 Arbeidsparticipatie Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en
Wet werken naar vermogen (Wwnv)

7 Wsw: huidige doelgroep
- Personen tussen 16 en 65 jaar - Met verstandelijke, psychische en/of lichamelijke beperkingen - Die meer aanpassingen nodig hebben dan in regulier bedrijf gebruikelijk - Daarmee tot regelmatig werk in staat zijn Werknemers worden geplaatst in: - Begeleid Werken - Individuele detachering - Groepsdetachering - Interne bedrijven

8 Wsw beschut Van 100.000 naar 30.000 3 uitstroom 1 instroom Toelating :
Noodzaak tot voortdurende aanwezigheid/beschikbaarheid van werkleiding Hele dure technische aanpassingen

9 Hoofdlijnen Wet werken naar vermogen
Eén regeling voor WWB/WIJ, Wsw en Wet Wajong Onafhankelijke toegangstoets Loonwaardemeting / loondispensatie Max aanvulling tot wettelijk minimum loon Huishouden inkomentoets Doelgroep NL

10 Financïele effecten Budgetten dalen!! Kosten uitvoering Wsw stijgen!
Uitvoering Wsw financieel zwaar onder druk Wwnv?

11 Bestuurlijke thema’s voor gemeenten
Omgaan met gevolgen bezuinigingen (zowel inkomenseffecten als bezuiniging re-integratie) Toekomst van het Wsw bedrijf / Werkvoorzieningschap Rol van werkgevers Toekomst van het Werkplein Verdere ontwikkeling regionale samenwerking (pleidooi in bestuursakkoord met facilitering via transitiefonds) optimalisatie keten Werk en Inkomen

12 Kiezen voor samenwerking
Uitgangspunten: Geen verkaveling van de doelgroep (verordeningsplicht) Helder onderscheid beleid – uitvoering Efficiënte inzet van middelen (zeer beperkt uitvoeringsbudget) Optimaal gebruik maken van bestaande succesvolle infrastructuren Sluitend netwerk

13 Maatschappelijke participatie
‘Recht’ op meedoen aan maatschappelijke activiteiten Overheveling taken naar gemeenten (WMO) - pakketmaatregelen ondersteunende begeleiding (AWBZ vanaf 2011) - IQ-maatregel (AWBZ vanaf 2012) - dagbesteding (AWBZ vanaf 2013) - jeugdzorg (diverse regelingen vanaf 2014) Overlap Werken naar Vermogen/WMO - inwoners met multiproblematiek - granieten laag WWB - onderkant beschutte sfeer Wsw met - bovenkant dagbesteding Minder middelen per inwoner structureel € 10,- € 40,- € 50,-

14 Bestuurlijke thema’s Beleidsontwikkeling
- visie op maatschappelijke participatie - prioriteiten doelgroepen/activiteiten Regie - ontschotting regelingen -> ontschotting uitvoering? - multiproblematiek vergt integrale/ketenaanpak - in eigen beheer óf op afstand? - lokaal of (sub)regionaal? Financiering - minder middelen: - keuze in doelgroepen? - keuze in uitvoeringsniveau? - verhoging efficiency? Organisatie - thans lappendeken in uitvoeringsorganisaties - gericht op één specifieke doelgroep - inrichting WMO-loket - opdrachtgever – opdrachtnemer(s) - relatie

15 Sawor Actief volgen/delen ontwikkelingen op terrein van maatschappelijke participatie Faciliteren visie op beleid en organisatie maatschappelijke participatie Opzetten van projecten ten behoeve multi-doelgroepen Organiseren samenwerking uitvoerende partijen op projectniveau “ Voor gemeenten regio Werkvoorzieningschap”

16 Grote uitdagingen, minder middelen
De gemeenten zijn aan de bal ligt bij


Download ppt "Jos Canton Secretaris Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant Mobiele telefoon:"

Verwante presentaties


Ads door Google