De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON LVV Congres PESTEN IS GEEN KINDERSPEL adviseren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON LVV Congres PESTEN IS GEEN KINDERSPEL adviseren."— Transcript van de presentatie:

1 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON LVV Congres PESTEN IS GEEN KINDERSPEL adviseren leidinggevende bij pesten Welkom Trainer: Désirée van der Heijden Acteur: Joost Koning VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON

2 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON adviseren leidinggevende: gesprek aangaan met de gepeste omgaan met pestsituatie binnen de afdeling voorkomen en beperken van pesten binnen de organisatie

3 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Het is in mijn samenwerkingsrelatie met leidinggevende voorstelbaar dat een leidinggevende mij vraagt om hem te adviseren in zo’n situatie

4 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON In mijn rol als vertrouwenspersoon waardeer ik het als een leidinggevende mij in zo’n situatie om advies vraagt

5 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Ik vind deze situatie het probleem en de verantwoordelijkheid van de leidinggevende en dat zal ik aan de leidinggevende kenbaar maken

6 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON SAMENWERKINGSRELATIE OPBOUWEN MET LEIDINGGEVENDEN EN ADVISEREN

7 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Taken leidinggevenden ongewenste omgangsvormen voorbeeld zijn beleid ontwikkelen, actualiseren, draagvlak creëren omgangsvormen ter sprake brengen signaleren, risico’s in kaart brengen interveniëren corrigeren bemiddelen gesprek voeren met medewerker die last heeft gesprek voeren met medewerker die last veroorzaakt meldingen (laten) onderzoeken maatregelen nemen (ongeacht rang) introductiegesprek, functioneringsgesprek, exitgesprek

8 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Advies leidinggevende Gesprek aangaan met de gepeste luisteren en veiligheid bieden ruimte voor verhaal en emotie begrip tonen/ empathie open vragen/ doorvragen (h)erkennen handhavingsstrategie afkeuren pesten; “wat jij me vertelt, mag niet” vertrouwenspersoon onder de aandacht brengen niet te snel naar oplossingen behoefte gepeste peilen de criteria van de gepeste in kaart brengen mogelijkheden en de voor- en nadelen transparant zijn over eigen verantwoordelijkheid gepeste bedanken voor het vertrouwen

9 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Advies aan leidinggevende Omgaan met pestsituatie binnen de afdeling open ogen en gespitste oren maak tijd voor een praatje focus op pester en omstanders train de omstanders organiseer hulp aan pester ontwikkel regels en afspraken hulp of sancties voor overtreders van regels voorlichting over pesten feedback training cultuuronderzoek

10 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Advies aan leidinggevende Voorkomen en beperken van pesten binnen de organisatie beleid ontwikkelen/ updaten voorlichtingsbijeenkomsten onderwerp onder de aandacht: Intranet/ mediakanalen pesten direct aanpakken signaleren, risico’s in kaart brengen meldingen laten onderzoeken maatregelen nemen (ongeacht rang) introductie-, functionerings-, exitgesprek ontwikkelen leiderschapsstijl en competenties om pesten te voorkomen

11 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Opvang/ meldgesprek: luisterend oor veiligheid creëren het verhaal de emotie open vragen, doorvragen parafraseren, samenvatten gevoelsreflectie, vragen over gevoel tempo volgen naast melder staan; niet veroordelen ontschuldigen, positief etiketteren, (h)erkennen handhavingstrategie niet te snel naar ‘oplossing’

12 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Drempels aanspreken angst voor: conflict baanverlies ontkenning of bagatellisering verslechtering werkrelatie, dat gedrag erger wordt buiten de groep vallen ‘oplossingen’ van derden schuld, schaamte, ‘boter op het hoofd’ loyaliteit naar de dader hopen dat het vanzelf over gaat niet willen klikken

13 Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON Tips voor de vertrouwenspersoon: Heb oog en oor voor de twijfels, drempels en emoties van de leidinggevende Sparren met leidinggevende tijdens het gehele traject Empower de leidinggevende in zijn/ haar leiderschap voor het zorgdragen voor een veilig werkklimaat


Download ppt "Pesten is geen kinderspel www.opleidingvertrouwenspersoon.nl VAN OSS & PARTNERS | OPLEIDING VERTROUWENSPERSOON LVV Congres PESTEN IS GEEN KINDERSPEL adviseren."

Verwante presentaties


Ads door Google