De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gezondheidsbeleid in de wijk Stevenshof Veilig opgroeien Werkgroep School Schoolgezondheidsprofiel Schoolprofiel in 2009-2010 Ingevuld door 16 collega’s.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gezondheidsbeleid in de wijk Stevenshof Veilig opgroeien Werkgroep School Schoolgezondheidsprofiel Schoolprofiel in 2009-2010 Ingevuld door 16 collega’s."— Transcript van de presentatie:

1 Gezondheidsbeleid in de wijk Stevenshof Veilig opgroeien Werkgroep School Schoolgezondheidsprofiel Schoolprofiel in 2009-2010 Ingevuld door 16 collega’s en 96 bovenbouwleerlingen

2 Gezond op School

3 Doelstellingen Objectiever beeld ‘gezondheidssituatie’ Breedgedragen prioritering gezondheidsbeleid (per school) Invoering : structureel en planmatig (3 jaar)

4 Gezondheidsprofiel in het kort : Ouders, leerkrachten en leerlingen denken samen na over gezondheid Breed gedragen (subjectief) beeld over gezondheid. Plan van aanpak dat voortkomt uit het profiel Eventueel koppeling naar wijk problematiek

5 Objectieve gegevens over gezondheid Gebruikt kunnen worden : Meet en Weeggegevens (groep 2 en 7) Cijfers van de jongerenpeiling (12-18 gemeente /regio) Landelijke cijfers Voordeel : Geeft kader aan subjectieve profiel Motivatie en feiten komen samen bij planvorming

6 Voeding en bewegen in het onderwijs ? Voeding en de mate van beweging hebben invloed op : algeheel welbevinden van kinderen gezondheid concentratie met als gevolg betere leerresultaten

7 Voeding op de Anne Frank 11 % van de leerlingen ontbijt niet elke dag. 25 % van de leerkrachten wil graag traktatiebeleid verbeteren. 50 % weet dat er regels zijn over voeding. Ook 50 % van de leerkrachten zijn ontevreden over handhaving van de regels. In de afgelopen 5 jaar heeft 13,5 % van de leerlingen in groep 2 last van overgewicht. Dat is verhoogd ten opzichte van Leiden gemiddeld. In groep 7 is dat overgewicht (gemeten over de afgelopen vijf jaar) teruggelopen tot het Leidse gemiddelde.

8 Beweging Minder dan 50 % van de leerlingen lijkt dagelijks matig intensief te bewegen 75 % van de leerlingen sport 2 keer per week. In huidig groep 7 ligt het aantal sporters aanzienlijk lager. Meer dan 30 % van de leerkrachten is ontevreden over bewegen op school. Dit wordt momenteel aangepakt…. 70% van de leerkrachten is tevreden over buitenspeel- materiaal. De meerderheid is tevreden over gestelde regels en handhaving.

9 De mate van Bewegen Jonge kinderen (groepen 1 t/ 3) extra laten bewegen zowel buiten als binnen in de speelzaal. Groep 4 t/m 8 minstens 2 x per week bewegingsonderwijs van een vakleerkracht. Combifunctionaris: kleine pauze, overblijven, workshops, naschoolse activiteiten en in vakanties. Inhuren van TOS voor extra sportactiviteiten tijdens het overblijven.

10 Samenwerking onderwijs en de andere sectoren? Gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel Eigen verantwoordelijkheidsgevoel Ondersteunende instellingen werken samen zoals: - CJG (jeugdgezondheidszorg/ GGD) - combi-functionarisssen - TOS - sportverenigingen - huisartsen - diëtisten

11 Onderwijs en gezondheidsbevordering ? Beleid en schoolregels (norm uitstralen) Gebruik van effectieve methodes. Meer aandacht aan voeding, beweging, weerbaarheid, genotmiddelen en seksualiteit Voorbeeldgedrag van het personeel Belangrijke speler in de wijk

12 Onderwijs en overgewicht? Strategie -Aanpak die geïntegreerd wordt in methodes (taakbelasting) -Planmatig en structureel (verankerd in beleid) -Geleidelijkheid en consistent (werkdruk en samenhang met andere ontwikkelingen) Aandachtpunten -Voedingslessen: groepen 1 t/m 8 -Ouders actief betrekken/informeren bij het Gezondheidsbeleid -Voeding in de school (tussendoortjes, traktaties en snacks) op basis van schoolbeleid c.q. regels na overleg met de ouders -Implementatie en handhaving!


Download ppt "Gezondheidsbeleid in de wijk Stevenshof Veilig opgroeien Werkgroep School Schoolgezondheidsprofiel Schoolprofiel in 2009-2010 Ingevuld door 16 collega’s."

Verwante presentaties


Ads door Google