De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EMMen Maakt Meer Mogelijk. Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "EMMen Maakt Meer Mogelijk. Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008."— Transcript van de presentatie:

1 eMMen Maakt Meer Mogelijk

2 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008

3 Doelstelling van het programma/project Programma: Het programma Dagarrangementen en Combinatiefuncties (D&C) wil een doorlopend aanbod van opvang, onderwijs, overblijfvoorzieningen, welzijns-, sport- en culturele activiteiten realiseren. Zo'n doorlopende opvang biedt kinderen tot 16 jaar betere ontwikkelingsmogelijkheden en geeft ouders de mogelijkheid zorg en arbeid beter te combineren. Project: Realiseerbare concepten Dagarrangementen ontwikkelen/Experimenteren

4 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 IMPULS BREDE SCHOLEN, SPORT EN CULTUUR

5 eMMen Maakt Meer Mogelijk DOELEN Het kabinet wil samen met: - gemeenten - onderwijs- - sport- - cultuursector 2.500 combinatiefuncties (Fte’s) realiseren in 2012.

6 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 WAT IS EEN COMBINATIEFUNCTIE? (1) functie waarbij een werknemer in dienst is bij één werkgever, maar werkt in twee sectoren c.q. werkvelden.

7 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Wat is een Combinatiefunctie? (2) OnderwijsCultuur SportWelzijn

8 eMMen Maakt Meer Mogelijk WAT MOET DE IMPULS OPLEVEREN? uitbreiding aantal brede scholen primair en voortgezet onderwijs met sport- en cultuuraanbod versterking sportverenigingen stimuleren dagelijks sport- en beweegaanbod bevorderen kennismaking actieve beoefening kunst- en cultuur.

9 eMMen Maakt Meer Mogelijk BREDE SCHOOL ONTWIKKELING -1- Waarom brede scholen? -vergroten ontwikkelingskansen kinderen -vergemakkelijken combinatie werk en zorg ouders -vergroten sociale cohesie buurten.

10 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Wat zijn brede scholen? Breder dan onderwijs alleen: -welzijn -zorg -kinderopvang -sport en bewegen -kunst en cultuur …….en dus ook extra aandacht in krachtwijken. BREDE SCHOOL ONTWIKKELING -2-

11 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 DAGELIJKS SPORT- EN BEWEEGAANBOD Waarom: verbeteren schoolprestaties verminderen schooluitval overdracht normen en waarden omgaan regels meer zelfvertrouwen voorkomen overgewicht en ziektes.

12 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 STERKE SPORTVERENIGINGEN Sterke sportvereniging bedient: - de eigen leden, maar ook: - het onderwijs - de naschoolse opvang - de wijk - de(vaak kwetsbare) doelgroepen die minder sporten.

13 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 CULTUURBELEID - stimuleren kennismaking kunst en cultuur -vergroten mogelijkheden actieve beoefening kunst en cultuur -versterken samenwerking school culturele omgeving.

14 eMMen Maakt Meer Mogelijk VERDELING OVER DE SECTOREN We realiseren gezamenlijk (landelijk) tenminste 2.500 combinatiefuncties: - 1.250 in sportsector - 850 in primair onderwijs - 250 in voortgezet onderwijs - 150 in cultuursector.

15 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 HOE GAAT DAT GEBEUREN? 1. Landelijke overeenkomst 2. Verklaring per gemeente 3. Uitkering aan gemeenten - (verdeelsleutel <18 jaar) 4. Uitvoering lokaal niveau: - advies sectoren - ondersteuning.

16 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Instroom van GEMEENTEN In 2008 > G-31 In 2009-2012 > jaarlijkse instroom volgende tranches in de gemeenten.

17 eMMen Maakt Meer Mogelijk WAT WORDT VAN ONS VERWACHT? (1) realiseren afgesproken aantal nieuwe structurele combifuncties inzet cofinanciering intersectorale samenwerking binnen gemeente zorgvuldige selectie +samenwerking scholen, sportverenigingen, culturele instellingen.

18 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 WAT WORDT VAN ONS VERWACHT (2) lokaal maatwerk goed regelen werkgeverschap, medewerking monitoring

19 eMMen Maakt Meer Mogelijk WAT KUNNEN WIJ VERWACHTEN VAN DE RIJKSOVERHEID?  rijksbijdrage  eerste jaar deelname: volledige financiering  financiering monitoring en ondersteuning

20 eMMen Maakt Meer Mogelijk WAT KUNNEN WIJ VERWACHTEN VAN DE ONDERWIJS-, SPORT- EN CULTUURSECTOR? Elke sector: - geeft advies over keuze: - scholen - sportverenigingen - culturele instellingen - stimuleert en ondersteunt eigen sector deelname impuls

21 eMMen Maakt Meer Mogelijk MONITORING  OCW/VWS financieren monitoring  VNG: jaarlijks landelijk beeld  evt steekproef onder gemeenten  bestaande monitors (Brede Schoolmonitor) aanvullen met sport cultuur

22 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 FINANCIERING

23 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Financiering totaal Financiering Rijksoverheid Financiering gemeenten Financiering totaal Totaal aantal FTE 2012 47.100.000 71.400.000 118.500.000.2500

24 eMMen Maakt Meer Mogelijk GEMEENTE EMMEN (1) 2008>8 Fte’s 2012>17 Fte’s Primair onderwijs 6 Fte’s Voortgezet onderwijs1,7 Fte’s Sportsector 8,5 Fte’s Cultuursector0,8 Fte Uitvoerend niveau!!

25 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 GEMEENTE EMMEN (2) Plan van aanpak Werkgeverschap Uitleen/inleen verhouding > BTW ! Selecteren locaties Werving en selectie Combifunctionarissen Implementatie

26 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Uitgangspunt 1: structuur De eerste 8 combinatiefuncties vooral aan te stellen bij die wijken en dorpen met een brede schoolontwikkeling, een sportteam en “stevige” sportverenigingen Aansturing sportteam geregeld Versterken bewegingsonderwijs mogelijk Bijdrage aan dagarrangementen Versterken van sportvereniging(en)

27 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Beleidsdoelen en wensen aansturen sportteams bijdragen aan een inhoudelijke brede schoolontwikkeling op basis van ontwikkelingslijnen van leerlingen door aan te sluiten bij of te integreren in het bewegingsonderwijs preventie overgewicht door aandacht voor voeding en bewegen versterken bewegingsonderwijs ketenbenadering motorische ontwikkeling: lees vormgeven van een vangnet voor de 'zich niet vanzelfsprekende bewegers'. versterken sportvereniging(en) inzetten 8 combinatiefuncties

28 Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008 Versterken sportverenigingen! Vrijwilligers Professional Verenigingsmanagement Doe de FFFF-ies maar Stad Platte land

29 eMMen Maakt Meer Mogelijk


Download ppt "EMMen Maakt Meer Mogelijk. Impuls brede scholen, sport en cultuur maart 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google