De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouw en verbouw van een accommodatie Het bouwprocess.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouw en verbouw van een accommodatie Het bouwprocess."— Transcript van de presentatie:

1 Bouw en verbouw van een accommodatie Het bouwprocess

2 INLEIDING Fasering project Initiatieffase - Programma van Eisen Besluitfase Ontwerpfase Voorbereidingsfase Uitvoering, opleveren en in gebruik nemen Tips en adviezen Overige aandachtspunten

3 Initiatiefase Kan het bestaande onderkomen nog mee en voldoet deze nog aan de eisen? Zo nee, besluitvorming over nieuwbouw of verbouw van accommodatie N.a.v. deze besluitvorming een structuur aanbrengen (wie gat wat doen, planning) Benader de gemeente om mogelijkheden voor ondersteuning te onderzoeken Bij nieuwbouw: Is de (huidige) locatie geschikt? De financiële consequenties bezien en een voorlopig budget vaststellen Een initiatiefgroep samenstellen om een traject af te werken naar een bouwcommissie

4 Programma van eisen Op te stellen door de bouwcommissie Aanleiding Behoefte Uitgangspunten Mogelijke oplossingen Financiering Planning Informatie Vaststellen in de groepsraad

5 Programma van eisen - behoefte Sanitair Keuken Veiligheid Speelruimten Opslagmogelijkheden Buitenruimte Overnachten binnen/buiten Gebruik door derden

6 Programma van eisen - uitgangspunten Welke gebruikers in welke ruimte? Belemmerende factoren Wel verhuren - medegebruik? Verwarming, licht, veiligheid etc. Bestemmingsplan Publiciteit

7 Programma van eisen – voorlopige eisen De specifieke doelstellingen De omvang en kenmerken van de doelgroepen De organisatie van de accommodatie De werkwijze van de groep De te verwachten toekomstige ontwikkelingen (ledenverloop, demografische ontwikkelingen gemeente, fusie met andere groepen e.d.)

8 Programma van eisen – haalbaarheidsonderzoek Functionele eisen Technische eisen Financiële middelen Benodigd budget vanuit de PvE Ruimtelijke mogelijkheden

9 Programma van eisen – Financiering Eigen middelen Sponsoring in geld of natura Fondsenwerving Acties Hypotheek Zie presentatie Financieringsplan bouw en verbouw van een accommodatie

10 Besluitfase Alle voorgaande gegevens ter besluitvorming voorleggen en gedragen door de gehele groep een besluit nemen Projectleiding vaststellen Architect vaststellen Planning vaststellen Stichtingskosten vaststellen

11 Ontwerpfase Vanuit het PvE door architect een ontwerp laten maken Doorrekenen van ontwerp naar besluit stichtingskosten Bouwvergunning aanvragen Exploitatiekosten doorrekenen Besluit gehele ontwerpplan door de groepsraad

12 Voorbereidingsfase Bestek en tekeningen Directiebegroting Wat laten uitvoeren (casco of alles) Zelfwerkzaamheid binnen de groep Offerte aannemer en/of installateur aanvragen Besluit tot opdracht verlening (gedragen door de hele groep) Opdracht geven aan aannemer en/of installateur

13 Uitvoering Directievoering Toezicht Zelfwerkzaamheid in de werkzaamheden van de aannemer plannen Planning en organisatie Oplevering Ingebruikname Opening

14 Tips en adviezen Zorg voor voldoende vakkennis en deskundigheid Deskundige opleiding Werk met goede bouwmaterialen Maak duidelijke afspraken over eigen werkzaamheid en meerwerk Geef deelnemers een duidelijke tijdsinvestering Informeer leden en ouders gedurende het proces Maak goede interne afspraken wie wat wanneer doet Sluit een aanvullende verzekering af tijdens de bouw (CAR verzekering)

15 Klaar? Oplevering en ingebruikname Milieueisen Veiligheidseisen ARBO-eisen Beheer en onderhoud Aanpassen begroting exploitatiekosten Deel deze kennis met bouwcommissieleden en doe hier wat mee. Wordt Speelruimtecontactpersoon in jouw regio Succes!


Download ppt "Bouw en verbouw van een accommodatie Het bouwprocess."

Verwante presentaties


Ads door Google