De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Door Niek Schraa.  Opdrachtgever (principaal) locatie  Nieuwbouw  Verbouw  Renovatie  Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Door Niek Schraa.  Opdrachtgever (principaal) locatie  Nieuwbouw  Verbouw  Renovatie  Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging."— Transcript van de presentatie:

1 door Niek Schraa

2  Opdrachtgever (principaal) locatie  Nieuwbouw  Verbouw  Renovatie  Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging opdrachtgever

3  het programma van eisen  het vooronderzoek  het voorlopig ontwerp  het definitief ontwerp  toestemming tot bouwen  de bouwvoorbereiding  de aanbesteding  de uitvoering  de oplevering

4  Het programma van eisen bevat: uw ideeën en wensen ten aanzien van het bouwwerk dat u wilt realiseren. het gaat hier dus om zaken als locatie, ligging, vorm, indeling, logistiek budget Tijdschema maar ook eisen van derden zoals:  vergunningen  brandweervoorschriften een goed uitgewerkt programma van eisen voorkomt verrassingen en teleurstellingen tijdens het proces !!!

5  Bestemmingsplan bestuderen  Welstandsnota bestuderen  Inventariseren bestaand (indien van toepassing) Constructief onderzoek Inmeten en digitaliseren bestaand

6  Nadat er duidelijkheid bestaat over het programma van eisen geeft u de architekt opdracht tot het maken van een voorlopig ontwerp.  Het voorlopig ontwerp is de basis voor alle volgende fasen in het bouwproces. Het geeft een duidelijk beeld van uw toekomstige woning, winkel of kantoor. Wanneer het voorlopig ontwerp u aanspreekt, bespreekt de architekt dit met de gemeentelijke welstandscommissie. Ook wordt een eerste globale kostenraming gemaakt. Zo weet u niet alleen hoe uw gebouw eruit gaat zien, maar krijgt u in een vroeg stadium een raming van de verschillende kosten.

7  Op basis van uw commentaar en aanvullende wensen en de eerste reacties van de welstandscommissie werkt de architekt het voorlopig ontwerp uit tot het definitief ontwerp.  De belangrijkste estetische bouwkundige details worden hierin meegenomen.  Gaat u akkoord met het definitief ontwerp en de financiële uitwerking, dan geeft u het startschot voor de feitelijke bouw van uw object.

8  Er worden principeoverzichten gemaakt van: Het funderingsplan (palen- en balkenplan) Rioleringsschema (gemengd of gescheiden stelsel) Beganegrond- en overige vloeren Platdak- en kapconstructies Ventilatie- en daglichtvoorzieningen  Voor zaken als constructie, energie en installaties laat de architekt zich (eventueel) adviseren door specifieke deskundigen.

9  De architekt dient een bouwaanvraag in bij de gemeente (eventueel gefaseerd)  de afdeling Bouw- en Woningtoezicht beoordeeld op zaken als bruikbaarheid, veiligheid en gezondheid conform het bouwbesluit.  Wanneer er geen bezwaar is vanuit de gemeente is de aanvraag ontvankelijk en wordt de bouwaanvraag ter inzage gelegd.  Worden er geen bezwaarschriften ingediend, of worden deze door de gemeente afgewezen, dan krijgt u toestemming te gaan bouwen.

10  Tijdens de toestemmingsfase is de architekt al bezig met het besteksmatig uitwerken van: de bestektekeningen  DO tekeningen aangevuld met nadere info  Uitvoeringstekeningen  Principedetails het bestek  Projectinfo  Algemene voorwaarden  Werkbeschrijving  Het bestek met bijbehorende tekeningen vormt het draaiboek voor de realisatie van het bouwproject  Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren.

11  Het bestek zorgt voor een eenduidige informatieverstrekking richting de geselecteerde aannemers.  In overleg met u wordt vervolgens gekozen voor het bouwbedrijf met de laagste prijs, mits deze prijs past binnen uw budget.  Deze procedure wordt de aanbesteding genoemd.  Het contract van aanneming wordt opgemaakt

12  De architekt heeft zijn ontwerpende taak vervuld en gaat nu voor u toezicht houden over de uitvoering.  De architekt adviseren u bij onverwachte omstandigheden, bewaken van de financiën en het tijdschema  De architekt ziet toe op de coördinatie tussen de uitvoerende partijen.

13  Als het werk is gedaan, wordt het gebouw aan u overgedragen.  Bij de oplevering wordt nauwkeurig gecontroleerd of alles is uitgevoerd volgens de vereiste kwaliteitsnormen.  Samen met de architekt inspecteert u uw eigen gebouw.  de architekt wijst waar nodig hij op uitvoeringsfouten en zichtbare gebreken die het bouwbedrijf moet herstellen.  Vervolgens is een onderhoudstermijn van kracht, waarin deze onvolkomenheden worden verholpen. Na een periode van een half jaar wordt uw woning of zaak definitief opgeleverd.


Download ppt "Door Niek Schraa.  Opdrachtgever (principaal) locatie  Nieuwbouw  Verbouw  Renovatie  Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging."

Verwante presentaties


Ads door Google