De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET BOUWPROCES door Niek Schraa.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET BOUWPROCES door Niek Schraa."— Transcript van de presentatie:

1 HET BOUWPROCES door Niek Schraa

2 initiatief Opdrachtgever (principaal) Architekt (bouwheer) locatie
Nieuwbouw Verbouw Renovatie Architekt (bouwheer) Advisering Ontwerpen Begeleiding Vertegenwoordiging opdrachtgever

3 Het bouwproces is in de regel als volgt opgebouwd:
het programma van eisen het vooronderzoek het voorlopig ontwerp het definitief ontwerp toestemming tot bouwen de bouwvoorbereiding de aanbesteding de uitvoering de oplevering

4 Het programma van eisen
Het programma van eisen bevat: uw ideeën en wensen ten aanzien van het bouwwerk dat u wilt realiseren. het gaat hier dus om zaken als locatie, ligging, vorm, indeling, logistiek budget Tijdschema maar ook eisen van derden zoals: vergunningen brandweervoorschriften een goed uitgewerkt programma van eisen voorkomt verrassingen en teleurstellingen tijdens het proces !!!

5 Het vooronderzoek Bestemmingsplan bestuderen Welstandsnota bestuderen
Inventariseren bestaand (indien van toepassing) Constructief onderzoek Inmeten en digitaliseren bestaand

6 Het voorlopig ontwerp Nadat er duidelijkheid bestaat over het programma van eisen geeft u de architekt opdracht tot het maken van een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp is de basis voor alle volgende fasen in het bouwproces. Het geeft een duidelijk beeld van uw toekomstige woning, winkel of kantoor. Wanneer het voorlopig ontwerp u aanspreekt, bespreekt de architekt dit met de gemeentelijke welstandscommissie. Ook wordt een eerste globale kostenraming gemaakt. Zo weet u niet alleen hoe uw gebouw eruit gaat zien, maar krijgt u in een vroeg stadium een raming van de verschillende kosten.

7 Het definitief ontwerp (fase 1 bouwaanvraag)
Op basis van uw commentaar en aanvullende wensen en de eerste reacties van de welstandscommissie werkt de architekt het voorlopig ontwerp uit tot het definitief ontwerp. De belangrijkste estetische bouwkundige details worden hierin meegenomen. Gaat u akkoord met het definitief ontwerp en de financiële uitwerking, dan geeft u het startschot voor de feitelijke bouw van uw object.

8 Technische uitwerking (fase 2 bouwaanvraag)
Er worden principeoverzichten gemaakt van: Het funderingsplan (palen- en balkenplan) Rioleringsschema (gemengd of gescheiden stelsel) Beganegrond- en overige vloeren Platdak- en kapconstructies Ventilatie- en daglichtvoorzieningen Voor zaken als constructie, energie en installaties laat de architekt zich (eventueel) adviseren door specifieke deskundigen.

9 Toestemming tot bouwen
De architekt dient een bouwaanvraag in bij de gemeente (eventueel gefaseerd) de afdeling Bouw- en Woningtoezicht beoordeeld op zaken als bruikbaarheid, veiligheid en gezondheid conform het bouwbesluit. Wanneer er geen bezwaar is vanuit de gemeente is de aanvraag ontvankelijk en wordt de bouwaanvraag ter inzage gelegd. Worden er geen bezwaarschriften ingediend, of worden deze door de gemeente afgewezen, dan krijgt u toestemming te gaan bouwen.

10 De bouwvoorbereiding Tijdens de toestemmingsfase is de architekt al bezig met het besteksmatig uitwerken van: de bestektekeningen DO tekeningen aangevuld met nadere info Uitvoeringstekeningen Principedetails het bestek Projectinfo Algemene voorwaarden Werkbeschrijving Het bestek met bijbehorende tekeningen vormt het draaiboek voor de realisatie van het bouwproject Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren.

11 De aanbesteding Op basis van het bestek kunt u één of meerdere aannemers selecteren. Het bestek zorgt voor een eenduidige informatieverstrekking richting de geselecteerde aannemers . In overleg met u wordt vervolgens gekozen voor het bouwbedrijf met de laagste prijs, mits deze prijs past binnen uw budget. Deze procedure wordt de aanbesteding genoemd. Het contract van aanneming wordt opgemaakt

12 De uitvoering De architekt heeft zijn ontwerpende taak vervuld en gaat nu voor u toezicht houden over de uitvoering. De architekt adviseren u bij onverwachte omstandigheden, bewaken van de financiën en het tijdschema De architekt ziet toe op de coördinatie tussen de uitvoerende partijen.

13 De oplevering Als het werk is gedaan, wordt het gebouw aan u overgedragen. Bij de oplevering wordt nauwkeurig gecontroleerd of alles is uitgevoerd volgens de vereiste kwaliteitsnormen. Samen met de architekt inspecteert u uw eigen gebouw. de architekt wijst waar nodig hij op uitvoeringsfouten en zichtbare gebreken die het bouwbedrijf moet herstellen. Vervolgens is een onderhoudstermijn van kracht, waarin deze onvolkomenheden worden verholpen. Na een periode van een half jaar wordt uw woning of zaak definitief opgeleverd.


Download ppt "HET BOUWPROCES door Niek Schraa."

Verwante presentaties


Ads door Google