De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 27 januari 2014 Welkom. Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 27 januari 2014 Welkom. Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 27 januari 2014 Welkom

2 Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school »Korte versie (lange staat op de website) »Informatie van OR en MR 20.35 uur:eventueel nog kopje koffie/thee 20.40 uur: 1 e ronde workshops »Leefstijl / PBS »Coöperatief leren 21.00 uur: Wisselen 21.05uur: 2 e ronde workshops 21.25 uur: Eventuele vragen 21.30 uur:Afsluiting »Rondleiding op verzoek

3 Oude populieren Mondelinge mededeling (ratel)

4 Motto: Jezelf zijn en iemand worden

5 Algemene informatie in schoolplan / schoolgids A* –Kernwaarden –Visie van de school op onderwijs –Identiteit –Beleidsvoornemens –Zelfstandig werken –Waar wordt op school aan gewerkt? Sociaal-emotionele ontwikkeling Verstandelijke ontwikkeling –SKOMeN –Klachtenprocedure * Lange versie van deze presentatie staat op www.deratel.nlwww.deratel.nl

6 Algemene informatie en kalender in schoolgids B –Adressen –Schooltijden en schoolvakanties –Roosters –Ziekte en verlof –Ouderraad –GGD –Schoolmaatschappelijk werk –Diverse regels/afspraken –Resultaten –Veiligheid –TSO en BSO –Schoolkalender met activiteiten

7 School- en vakantietijden 1 e en 2 e bel 5 gelijke dagen model m.i.v. 2014 - 2015 Een aantal vrije vrijdagen (1, 2 en 3 ) (onder voorbehoud) Ziekte en verlof Graag vóór aanvang bericht Verlof schriftelijk aanvragen Geen verlenging van vakanties

8 Teamsamenstelling Directeur M(anagement) T(eam) 2 MT leden en directeur 2 IB’ers Teamleden –Onderbouw 1-2-3-4 –Bovenbouw 5-6-7-8 1 vakleerkracht (muziek) O(nderwijs)O(ndersteunend)Personeel –Administratief medewerkster –Conciërge (2) –Huishoudelijke Dienst (3)

9 Schoolvision Nieuwe verlichting: 4 mogelijkheden: –Rust: bevordert de rust / CL –Standaard: normale les –Energie: ondersteunt een fris begin van de dag (ochtend en middag) –Concentratie: ondersteunt de concentratie voor een toets.

10 Hoe houden we u op de hoogte? Schoolgidsen A en B Rateljournaal en rateljournaal extra Incidentele brieven/informatie Mailcontact Website ( www.deratel.nl )www.deratel.nl

11 Contacten tussen school en ouders Inloopavond Informatieavond Voorlichtingsavond Open dag Huisbezoek groepen 1/2 Rapportavonden Algemene ouderavond Incidentele contacten Altijd mogelijkheid afspraak met directeur te maken

12 Binnenkomen Grote kring De filmpjes die op de informatieavond getoond zijn, kunnen hier helaas niet bekeken worden

13 D.I.M.Fruit

14 WerklesGym, dans

15 Buiten spelen

16 Passend Onderwijs Zo veel mogelijk in de klas IB’ers Extra hulp (leerlingenzorg) Met ingang van 1 augustus 2014 Zorgplicht voor scholen In schoolgids staat ondersteuning die school kan bieden Aanmelding minimaal 10 weken van te voren Inschrijfformulieren Entreeformulieren Eventueel intakegesprek op verzoek van: Ouders IB’er Binnen 6 tot 10 weken antwoord: Plaatsing Voorstel voor een passende plek in overleg met de ouders

17 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang TSO: Spring (tot 1 augustus 2014) BSO: –Spring –Madelief

18 Ouderraad Als ouder van een kind op De Ratel bent u automatisch lid van de oudervereniging; De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging.

19 Activiteiten voor de Kinderen Sinterklaas Carnaval Boekenweek Kerstmis Kleine traktatie (bij gelegenheden) Pasen Sportdag Eindweek Afscheid groep 8 Creatieve ochtend / middag kamp groep 8 Oliebollen (tijdens eerste schooldag in Januari) Schoolreisje ( 1x per 2 jaar)

20 De ouderraad vergadert!

21 De Ouderbijdrage Deze is voor het schooljaar 2013-2014 vastgesteld basisbedrag per leerling€ 18,00 per jaar Bijdrage schoolkamp (leerlingen groep 8)€ 37,50 per jaar Hoewel dit een vrijwillige bijdrage is, acht de school het zeer gewenst, dat deze bijdrage betaald wordt. Kijkend op de website www.50tien.nl, lezen we het volgende;www.50tien.nl “De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage verschilt per school. In het primair onderwijs wordt meestal tussen de € 15 en de € 30 per leerling gevraagd, exclusief de schoolreisbijdrage of de werkweek.” Contributie schoolreisje € 12,50 per jaar (1x per 2 jaar, bijdrage verplicht)

22 MR de Wet Medezeggenschap op Scholen SKOMeN: –Iedere school een MR –1 GMR MR De Ratel Vergaderingen

23 Bevoegdheden Initiatiefbevoegdheid MR Informatieverstrekking Instemmingbevoegdheid MR Adviesbevoegdheid MR

24 WorkshopsWorkshops Coöperatief leren Coöperatief leren Leefstijl / SW PBS Leefstijl / SW PBS Coöperatief leren Coöperatief leren Leefstijl / SW PBS Leefstijl / SW PBS

25 Coöperatief Leren In groepjes van 2 of meer leerlingen Op een afgesproken manier samen aan een (leer)taak werken met een gezamenlijk doel Gericht op eigen leren en dat van de andere groepsgenoten Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Leerlingen zijn meer betrokken op hun taak Versterkt het groepsgevoel Voorbeelden –Stilteteken –MixTweetal (aan elkaar iets vertellen bv: wat weet je al van..) –Zoek iemand die...(bv. dezelfde hobby heeft)

26 Sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl / S (chool) W (ide) P (ositive) B (ehaviour) S (upport ) –Sociale vaardigheden Gedrag: –T.o.v. leerkrachten –T.o.v. leerlingen Werkhouding

27 Vragen??Vragen??

28 Informatieavond 27 januari 2014 RONDLEIDING


Download ppt "Informatieavond 27 januari 2014 Welkom. Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school."

Verwante presentaties


Ads door Google