De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontstaan Siza Siza (1950) Kleine woonvormen, activiteitencentra, gezinsvervangende tehuizen (LG en VG) Het Dorp (1962) Grote woonvorm (LG) ‘s Koonings.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontstaan Siza Siza (1950) Kleine woonvormen, activiteitencentra, gezinsvervangende tehuizen (LG en VG) Het Dorp (1962) Grote woonvorm (LG) ‘s Koonings."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ontstaan Siza Siza (1950) Kleine woonvormen, activiteitencentra, gezinsvervangende tehuizen (LG en VG) Het Dorp (1962) Grote woonvorm (LG) ‘s Koonings Jaght (1960) Intramurale voorziening (VG) Gedeconcentreerd in (gekoppelde) woningen Laatste fusie 2001

3 Siza 2010 Zorg en dienstverlening aan 2.700 kinderen, jongeren en volwassenen met een handicap vanuit 150 vestigingen in Gelderland Van een steuntje in de rug bij het wonen thuis tot 24-uurs zorg Van dagbesteding tot werk Van ondersteuning, participatie tot integratie

4 Siza Arbeid en re-integratie Sara realiseert arbeid op maat aan mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt in de regio Gelderland. Bij Sara werken 580 klanten en 85 medewerkers.

5 Siza Arbeid en re-integratie Eigen gezicht (1992) Beschut, Leer/werk & Re-integratie

6 Brede doelgroep Mensen met een psychiatrische, lichamelijke, sociale en verstandelijke beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel Voornamelijk Wajong

7 Financiering AWBZ Indicatie ciz voor dagbesteding UWV (contracten) Sociale activering, voorschakeltraject, a anbesteding, gesubsidieerde arbeid, iro’s Gemeenten Traject financiering

8 Doelen Arbeid kan diverse doelen hebben: Beschutte arbeidzinvolle werkzaamheden voor opdrachtgevers Toeleiding naar werk Participatie begeleid vrijwilligerswerk Integratiegesubsidieerde arbeid reguliere arbeid

9 Arbeid op maat Beschut Leer/werk bedrijf Opleiden EVC AKA Nivo 1 & 2

10 re-integratie één gezicht Trajectbegeleider, Jobcoach, Jobfinder On-going support Netwerk bedrijven

11 Werkwijze Bijzonder aan Sara; Onder één paraplu,beschut, beschermt & regulier werk op loonwaarde. Alle treden van de re-integratie ladder. Traject op basis van wensen, mogelijkheden, talenten gericht op ontwikkeling.

12 Visie Hebben van werk is belangrijk, bepaalt positie in onze maatschappij. Van iedereen wordt verwacht een zinvolle bijdrage te leveren. Hoogsthaalbare! Niet vrijblijvend! Dilemma participatie uit AWBZ, keuze cliënt?

13 Visie Gericht op participatie/integratie: Regulier werk op loonwaarde19% Gesubsidieerde arbeid 1% Begeleid vrijwillgerswerk11% Groepsgerichte sfeer van arbeid69% (leerwerk bedrijf, werkprojecten)

14 Doorstroom naar werk Uitstroom naar regulier werk Vanuit het UWV ong. 50% Positieve financiële prikkel Vanuit de AWBZ ong. 2% Negatieve financiële prikkel Dilemma organisatie belang

15 ‘t motief Gezicht geven aan MVO Sociale aspecten; cultuur & bijdrage leveren aan de samenleving. Zakelijk; loyaal, gemotiveerd voor repeterend werk, goedkoop. Subsidie hulpmiddelen, Win/win

16 Bedrijfsleven Werkplek Stage plekken Afdeling beschut werk in bedrijf Detachering Uitbesteding werkzaamheden Uitzendbureau (Alliantie)

17 Eigen organisatie Leer/werk bedrijf Siza is een maatschappelijke organisatie Streven personeelsbestand is afspiegeling van de maatschappij. Wajongers incidenteel! Dilemma mooi verhaal maar ….

18 Waarom lukt dit niet Cultuur, gescheiden organisatie (meewerken met behoud van uitkering) Hoort niet bij mijn werk Kan er niet van op aan Bezuinigingen Werk is niet passend Onduidelijk voor andere cliënten

19 Hoe dan wel -team Alle vrijgekomen functies melden Anders organiseren Jobcarving

20 Mogelijkheden Wajongers Ass. Medewerker voeding; Maaltijd rondbrengen, ondersteunen bij de maaltijd en licht schoonmaakwerk Ass. Medewerker opleidingen; plannen cursus, mensen uitnodigen, cursusmateriaal verzamelen en verspreiden Ass. Medewerker administratie; kopiëren, post sorteren, invoeren administratieve gegevens en archiveren Ass. Medewerker bedrijfsrestaurant; Voorbereiding lunch, counter vullen, afwassen en pantry’s bijhouden het kan

21 www.siza.nl www.sarawerkt.nl


Download ppt "Ontstaan Siza Siza (1950) Kleine woonvormen, activiteitencentra, gezinsvervangende tehuizen (LG en VG) Het Dorp (1962) Grote woonvorm (LG) ‘s Koonings."

Verwante presentaties


Ads door Google