De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Procesevaluatie Kwalitatief onderzoek November 2010 In opdracht van Vlaamse Overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Procesevaluatie Kwalitatief onderzoek November 2010 In opdracht van Vlaamse Overheid."— Transcript van de presentatie:

1 Procesevaluatie Kwalitatief onderzoek November 2010 n.palte@marketprobe.com n.vandoorslaer@marketprobe.com In opdracht van Vlaamse Overheid

2 Inhoud I. Onderzoeksdoelstellingen en -opzet II.Resultaten III.Conclusies en aanbevelingen

3 Onderzoeksdoelstellingen en -opzet

4 Title | Date | © Market Probe Page 4 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Onderzoeksdoelstellingen Het Agentschap van Landbouw en Visserij wenst een evaluatie te maken van de Schoolfruitactie. Dit rapport betreft het kwalitatieve onderdeel van deze evaluatie waarin de perceptie van zowel het ondersteunend materiaal als de verschillende procedures besproken wordt. De objectieven van het onderzoek zijn: Spontane perceptie van de Schoolfruitactie Evaluatie van de te volgen procedures Evaluatie van het ondersteunend materiaal Identificeren van mogelijke verbeterpunten

5 Title | Date | © Market Probe Page 5 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Onderzoeksopzet 4 groepsessies en 5 bijkomende interviews De groepsgesprekken vonden plaats op 27, 28 oktober en 10 november 2010 te Sint-Genesius-Rode en Gent. De interviews werden georganiseerd op 17, 18 en 23 November. De deelnemers werden gerekruteerd door onze rekruteringsbureaus, op basis van een pre-rekrutering via mail gevoerd door Market Probe. Onze partners hebben ons Kwaliteits- en Confidentialiteit Charter ondertekend. De groepen duurden 3u, de interviews 1 u en waren gebaseerd op een animatiegids, opgesteld door Quality Research (zie appendix). Na afloop van het gesprek ontvingen de respondenten een vergoeding voor hun deelname. De groepen en interviews werden geanimeerd door ons intern team van experten. De groepsgesprekken konden rechtstreeks gevolgd worden door Market Probe en het Agentschap van Landbouw en Visserij en werden neergeschreven door notulisten van Quality Research. De gesprekken werden opgenomen op DVD. De resultaten werden gepresenteerd op 25 november 2010 in de hoofdkantoren van het Agentschap van Landbouw en Visserij.

6 Title | Date | © Market Probe Page 6 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Steekproefsamenstelling PROFIEL Deelnemers 20 Niet deelnemers4 FUNCTIE BINNEN SCHOOL Leerkracht6 Directeur13 Secretariaat5 TYPE LEERLING Kleuter & Lager 21 Enkel lager 3 TYPE ONDERWIJS Gewoon22 Buitengewoon 2 ONDERWIJSNET Vrij16 Go4 Gemeente 4 Steekproefsamenstelling

7 Resultaten

8 1. Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

9 Title | Date | © Market Probe Page 9 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 9 De schoolfruitactie wordt positief ervaren Het initiatief is positief en noodzakelijk - Kinderen moeten in contact komen met fruit en groenten - Moeten leren dat er alternatieven bestaan voor koeken als 10-uurtje  Berust vaak op sociale beweegredenen - -Neutra al ++ N =24 11112 Tevredenheid rond de Schoolfruitactie Het initiatief is ook handig want het past binnen het gezondheidsbeleid van de school - Aanzien als evidente stap - Past bij andere acties die men reeds onderneemt (ontbijt, MOS, …) - Zeer goedkope oplossing voor ouders Bovendien zijn de reacties van de kinderen uitermate positief - Een moment waar ze naar toe leven - Positieve feed-back vooral van jongere kinderen Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

10 Title | Date | © Market Probe Page 10 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 10 De schoolfruitactie wordt als een bijkomende taak ervaren Een verschuiving van “onderwijs” naar “opvoeding” wordt wel duidelijk aangevoeld Deze actie is daar een voorbeeld van => Gevoel dat de school de taak van ouders op zich neemt De Schoolfruitactie staat synoniem voor een bijkomende taak => Niet zozeer de administratieve procedures maar wel de interne organisatie binnen de school is tijdrovend 1° Afhalen bij leverancier 2° Kleuterschool: schillen/snijden van fruit binnen de klasjes 3° Verdelen van fruit binnen de school 4° Administratie (in mindere mate) De directie staat globaal gezien positief tegenover de SFA Leerkrachten en administratieve leden zijn minder positief wanneer de taak op hun schouders terecht komt. “De praktische kant is negatief, en het feit dat het staat of valt met vrijwilligerswerk.” Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

11 Title | Date | © Market Probe Page 11 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 11 De betrokkenheid van de verschillende partijen is doorslaggevend De directie beslist niet alleen over de implementatie De directie zorgt ervoor dat het project gedragen wordt door een brede basis Alle leerkrachten voelen zich betrokken Leerkrachten nemen zelf deel aan de actie (al dan niet financieel gesteund door directie) In scholen waar de betrokkenheid van de verschillende partijen hoog is wordt het project positief ervaren - Ouder comité betaalt het resterend bedrag voor alle kinderen - Helpen met het afhalen bij leverancier - Helpen met de interne verdeling - Ouders helpen met schillen/snijden Ouders Directie Secretariaat Leerkrachten => Wanneer het draagvlak voor het project breed is, beleeft men het als verrijkend voor de hele gemeenschap “Ouders en grootouders komen schillen voor de kleutertjes.” Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

12 Title | Date | © Market Probe Page 12 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 12 Het project wordt verschillend onthaald in functie van het type school Anderstalig / Intercultureel publiek Communicatie naar ouders verloopt stroef, wanbetalers Andere voedingsgewoontes, nut van fruit wordt niet altijd ingezien Kleuteronderwijs / Lager onderwijs SFA is meer tijdrovend voor kleuterklasjes Omdat de hele klas het fruit samen eet is de betrokkenheid er wel groter Lagere scholen hebben ook meer last van afval door een gebrek aan controle op minder gemotiveerde leerlingen BULO onderwijs Zeer tijdrovende activiteit Communicatie naar ouders verloopt stroef, veel wanbetalers => Moeilijk om de ouders de actie te laten aanvaarden Buurt school / “alternatieve” scholen Zeer hoge betrokkenheid van leerkrachten en ouders Grote draagkracht voor het project Grote gevoeligheid tav fruit / groenten (in vergelijking met andere scholen waar het project vaak af hangt van de goodwill van 1 persoon) Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

13 Title | Date | © Market Probe Page 13 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 13 Sterke puntenAandachtspunten Spotgoedkoop Gezamenlijk project (betrokkenheid van hele gemeenschap) Samen zijn, delen (kleutertjes) Ontdekken van nieuwe fruit- / groenten soorten Fruit / groeten doen eten Ontdekken van randinformatie rond fruit / groenten Werklast valt mee indien fruit/groenten geleverd Past binnen het gezondheidsbeleid Indien overschot: verdeeld over leerkrachten, instappers, andere dagen, … Tevredenheid lijkt groter indien: Fruit geleverd Project vertrekt vanuit de basis (leerlingen, ouders, leerkrachten, + directie) Bijkomend werk (afhalen, verdelen, procedures) Vraagt onderwijstijd Maximumfactuur (mag daar niet van afgetrokken worden) Wanbetalers Minder gemotiveerde kinderen, veel afval (lagere school) Weinig betrokken ouders Te grote hoeveelheden (Kleuters) Te weinig variatie Prijsstijging (niet geaccepteerd in bepaalde milieus) Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

14 Title | Date | © Market Probe Page 14 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 14 Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie De redenen om niet (meer) deel te nemen variëren In alle niet deelnemende scholen wordt er minstens 1 dag per week fruit gegeten: Fruit in de boekentas (3) Inschrijving Tutti Frutti, zonder subsidie (1) Redenen om niet (meer) mee te doen zijn: Project is niet verregaand genoeg (2x, Directie) Te hoge werklast (1 à 2 personen nemen alles op zich, in combinatie met niet gemotiveerde ouders) (1x, leerkracht) Procedures lijken te omslachtig (1x, Directie) De organisatie ligt bij de school meer dan bij de ouders Geen structurele veranderingen vinden plaats binnen de gezinnen => Wanneer het project stopt (middelbaar, lager, vakanties) krijgt een bepaalde doelgroep nog steeds geen fruit. => Om het “gezin” te betrekken opteert men soms voor “Fruit in de boekentas”

15 Title | Date | © Market Probe Page 15 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 15 De uitvoering varieert van school tot school De SFA is in sommige scholen verplicht, in andere niet Meestal hebben de scholen wel (minimum) één vaste fruitdag Verplicht (Opgenomen in schoolreglement) Niet verplicht (Uitschrijven begin schooljaar) Niet verplicht (Inschrijven begin schooljaar) Wordt beschouwd als schoolbeleid Aanvaarden bij keuze school Gemakkelijker - Geen telling - Geen discussie - Staat op schoolfactuur - Vraag: maximumfactuur? Vrijheid en initiatief ouders Discussie: wat doen met niet deelnemende kinderen? - Soms tussenkomst school - Soms uitdelen overschot Vaak combinatie met “Fruit in de boekentas” Gemakkelijk: - Ouders moeten stap zetten - Minder afval Vrijheid ouders Klein aantal kinderen neemt niet deel indien ze geen fruit lusten, het niet opeten Gemakkelijk: - Ouders moeten stap zetten - Minder afval Grote betrokkenheid, Sociaal gegeven Lagere betrokkenheid Minder samenhorigheid Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie

16 Title | Date | © Market Probe Page 16 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 16 Leerkrachten nemen slechts in sommige scholen deel Men vindt het belangrijk dat de leerkrachten fruit eten  Voorbeeldfunctie  Extra betrokkenheid van de leerkrachten zelf  Bovendien blijft de prijs aantrekkelijk, zelfs zonder subsidie In een aantal scholen “subsidieert” de directie de leerkrachten  Zeer geapprecieerd door leerkrachten  Positief voor de samenhorigheid rond het project Vaak weet men echter niet dat de SFA ook voor leerkrachten mogelijk is (zonder subsidie)  Meer communiceren rond deelname leerkrachten  Subsidiëren SFA leerkrachten kan zorgen voor een extra stimulans Spontane evaluatie van de Schoolfruitactie “Mijn leerkrachten eten de overschot, anders moet je het weggooien.”

17 2. EVALUATIE VAN DE PROCEDURES

18 Title | Date | © Market Probe Page 18 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 18 De procedures zijn weinig bepalend voor het al dan niet deelnemen aan de SFA De interne organisatie is hiervoor veel doorslaggevender Hoe langer men mee doet, hoe meer de procedures als gemakkelijk worden ervaren De hulplijn werd echter door alle scholen reeds gebruikt  Noodzakelijke service  Wijst erop dat er toch struikelblokken bestaan De dienstverlening door deze hulplijn wordt zeer positief geëvalueerd (Vriendelijkheid, Bekwaamheid, Doeltreffendheid, …) Graad van moeilijkheid van de procedures Zeer omslachtig Eerder omslachtig Neutraal Eerder gemakkelijk Zeer gemakkelijk N =24 174102 Evaluatie van de procedures Er is verdeeldheid in de evaluatie van de moeilijkheidsgraad van de procedures. Hoe meer ervaring, hoe gemakkelijker ze bevonden worden.

19 Title | Date | © Market Probe Page 19 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 19 De procedures kunnen eenvoudiger Men berijpt dat procedures noodzakelijk zijn voor het krijgen van subsidies Men heeft echter het gevoel dat de procedures onnodig zwaar zijn => Kan soms zelf als ontmoedigend geïnterpreteerd worden ProcedureSPONTAAN VERMELD Communicatie rond SFA Link met Ministerie van Landbouw en Visserij niet duidelijk genoeg Communicatie komt uit verschillende hoeken (ministerie, LOGO, website) => Verwarrend, gevoel van onduidelijkheid Gevoel dat communicatie niet rechtlijnig verloopt (verschillende bronnen, soms herinneringsmails, soms niet, …)  Behoefte aan automatische en systematische bevestigingsmails + reminders  E-loket op website www.fruit-op-school.bewww.fruit-op-school.be Kennis proceduresSterk afhankelijk van functie binnen SFA (al dan niet uitvoeren procedures) De procedures zijn meestal goed gekend. Indien onduidelijkheid : - Opsplitsen aantal gesubsidieerden en niet gesubsidieerden - Mutualiteiten (niet gekend dat ouders extra som terug krijgen) - Bestaan van nieuwsbrief - Duur SFA (30 weken): men weet vaak niet dat deze periode aanpasbaar is Aantal stappenDe hoeveelheid procedures is te groot, niet evident  Vraag om vereenvoudiging Evaluatie van de procedures

20 Title | Date | © Market Probe Page 20 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe ProcedureSPONTAAN VERMELD Invullen gegevensInvullen type fruit, aantal stuks/kg  Gegevens reeds beschikbaar op bij te houden facturen: onnodig  Wat indien verschillende types fruit/groenten, men kent het aantal stuks niet  Vooral lastig bij zelfstandige leveranciers (klagen over procedures) (factuur, leveringsbonnen, gewicht, type …) =>Gemakkelijker bij Colruyt E-LoketZodra men een ander type bewerking wil doen loopt het vaak fout (bewaren, aanpassen van gegevens, …)  Systeem lijkt niet optimaal te functioneren  Men heeft hulp nodig bij een eerste gebruik  De weg naar en binnen het e-loket is niet evident  Lijkt ook sterk afhankelijk van computervaardigheden gebruiker FlexibiliteitGeen rekening met verschillende instapmomenten  Na kerstvakantie: ontoereikend  Men zoekt alternatieven (School sponsort, men verdeelt “overschot”, …) Aanvragen nieuwe erkenning, subsidies kan pas vanaf bepaald moment  Moet nauwkeurig bijgehouden worden, stress, onprofessioneel  Behoefte aan reminder  Bewaarfunctie: lijkt onduidelijk, omslachtig Vermindering subsidies: soms als logisch ervaren, soms als onnodig (irritatie) Interne communicatie Binnen 1 school zijn verschillende personen vaak verantwoordelijk voor de SFA De communicatie rond de SFA bereikt deze personen vaak niet => Behoefte aan ingeven verschillende e-mail adressen 20 Evaluatie van de procedures

21 Title | Date | © Market Probe Page 21 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe ProcedureNA VOORLEGGEN DOCUMENT FacturenInvoegen => Mogelijkheid, wordt weinig gedaan 3 maand om in te dienen => Lijkt voldoende Vermindering indien te laat => Als normaal ervaren, soms afschrikkend effect  Behoefte aan duidelijke communicatie, automatische reminders, opbellen  Proactiviteit van het ministerie  1x /jaar factuur indienen wordt gevraagd Periode (30 weken) Meestal: OK => September en eind Juni te druk, teveel interne organisatie voordat alle klassen “gesetteld” zijn, examens, … Soms: moet het langer kunnen, past men het langer toe => Vaak weet men niet dat periode van 30 weken aanpasbaar is SteunaanvraagTrimestrieel : OK, mag ook op jaarbasis (1x)  Moet systematisch gedurende trimester ingevuld kunnen worden  Bewaar functie: te weinig gekend, te veel problemen  Indien jaarfactuur: 1x/jaar factuur toevoegen aan contract om subsidie te bekomen  Invullen type fruit, hoeveelheid: niet relevant VerbintenissenNiet/ weinig gekend  Waarom geen gedroogd fruit?  Slechts 1 school geeft de subsidie niet rechtstreeks aan kinderen, maar financiert extra schoolfruitweken 21 Evaluatie van de procedures

22 Title | Date | © Market Probe Page 22 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe ProcedureNA VOORLEGGEN DOCUMENT ControlesMeestal: Normaal, begrip Soms: Lijkt overdreven, toont een gebrek aan vertrouwen, controle op leveringsbonnen : schrikt af Uitbetalen3 maand = te laat, mag sneller 1 school voerde een niet gesubsidieerd schooljaar in, het ingezamelde geld hiervan werd gebruikt om subsidie te pre financieren HernieuwenGoed initiatief, vergemakkelijkt AanmeldenZou met een instellingsnummer moeten, niet met persoonlijke gegevens InfosessieSlechts enkele personen zijn op de hoogte van georganiseerde infosessies  Communicatie optimaliseren: niet iedereen heeft hiervan weet  Indien men deel nam: infosessies zijn duidelijk maar gebrek aan interactiviteit 22 Evaluatie van de procedures

23 Title | Date | © Market Probe Page 23 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 23 De keuze van de leverancier De keuze van de leverancier wordt bepaald door 1° De omgeving 2° Website Wanneer men een leverancier heeft in de directe omgeving (ouder van kind/leerkracht, leverancier vlakbij school, …) => Doet men meestal beroep op deze leverancier Anders kijkt men op de website (komt duidelijk over) Dan is de prijs vaak doorslaggevend => Colruyt wordt dan zeer vaak gekozen Evaluatie van de procedures

24 Title | Date | © Market Probe Page 24 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 24 ColruytZelfstandige leverancier + Laagste prijs Altijd zelfde prijs (ook al ligt de totaalprijs hoger) => Praktisch Zeer goede kwaliteit Systematisch extra vruchten / groenten Flexibiliteit (aanpassingen) Overzichtelijke facturen Wekelijkse betaling (Bankkaart, Promesse kaart, Ouders, Schoolkas) (1x jaarlijkse betaling) Hulpvaardigheid (mee inladen, …) Jaaroverzicht + Persoonlijke service Aangepast aan persoonlijke behoeftes (overleg is mogelijk) Soms extra stukken geleverd om slechte te vervangen Wekelijkse, Maandelijkse, Jaarlijkse betaling meestal via overschrijving Wordt meestal geleverd = sterk voordeel, vaak voorwaarde voor deelname Vaak ook jaar/maand overzicht of waarschuwing indien bepaald materiaal nodig (vb. lepeltjes voor kiwi’s) - Geen leveringen  Persoonlijke werklast ligt veel hoger  Ontevredenheid betrokken partijen ligt hoger  Fysiek zwaar indien grotere scholen  Indien ouders afhalen: interne organisatie Prijsstijging (0,20 € => 0,25 €) - Prijs is vaak iets hoger Prijs kan variëren Kwaliteit is niet altijd optimaal (overschot, weinig variatie)  Hoge tevredenheid van Colruyt  Indirecte ontevredenheid door werkdruk, deze wordt echter nooit gelinkt aan Colruyt, wel aan SFA  Tevredenheid varieert in functie van leverancier Evaluatie van de procedures

25 3. EVALUATIE VAN HET ONDERSTEUNEND MATERIAAL

26 Title | Date | © Market Probe Page 26 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 26 Het huidige SFA materiaal wordt nauwelijks bekeken Vaak weet men niet dat dit materiaal bestaat (Hoofdzakelijk directie/secretariaat maar ook leerkrachten) Dit is vooral het geval voor niet deelnemende scholen maar ook voor de meeste deelnemende scholen.  Meer communiceren rond materiaal  Differentiëren van materiaal tav ander beschikbaar materiaal (Men zegt overspoeld te worden door educatief materiaal)  Optimaliseren van materiaal Men geeft spontaan de voorkeur aan interactief, direct bruikbaar materiaal (Het land van calcimus, Danone, …) dat ook aanpasbaar is (on-line) Evaluatie van het ondersteunend materiaal

27 Title | Date | © Market Probe Page 27 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 27 Materiaal: Schoolfruitactie - Vrijblijvend en afhankelijk van inzet leerkracht - Geen niveaus, geen doelstellingen - Niet gekoppeld aan leerplan - Geen werkblaadjes, niet direct bruikbaar Weinig overzichtelijk, teveel lectuur Niet praktisch: op stap gaan = te duur Thema ouders niet realistisch, enkel de tips ( niet via de leerling de ouders bereiken, maar vanuit het schoolniveau). + Zeer mooi qua lay-out: kleuren, tekeningen die kleine kinderen aanspreken Enkele recepten zijn te gebruiken in de klas Weetjes en tips om te vertellen in de klas Materiaal: 123 aan tafel - Niet coherent: - Gericht op ouders maar kindertekeningen - Weinig aangepast aan doelgroep: ouders die dit lezen eten reeds gezond, terwijl het net ouders zijn die dit niet kunnen lezen die aangetrokken moeten worden - Lay-out is puur illustratief, niet verklarend: onduidelijk, verwarrend Teveel tekst, geen werkinstrument Onoverzichtelijk, druk Teveel op ouders gericht: weinig bruikbaar in klas + Tips, niet directief Logische, interessante thema’s Variatie in thema’s trekt aan Betrekken verschillende niveaus Beperkte betrokkenheid ouders Lay-out: ok qua lettertype, kleur leesbaarheid, bladschikking,… Evaluatie van het ondersteunend materiaal

28 Title | Date | © Market Probe Page 28 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 28 Materiaal: Lessenpakket groenten en fruit Materiaal: Start-to-eat-for-kids - Niet haalbaar project, onrealistisch, onuitvoerbaar bij ouders Weinig bruikbaar binnen school (vb warme maaltijden liggen extern vast – kooktijd gaat af van onderwijstijd,…) Te directief, opdringerig naar ouders toe Ouders betrekken = niet rol van school Lay-out absoluut niet aantrekkelijk + Enkele recepten kunnen eventueel gebruikt worden Iconen voor leerkrachten - Onaantrekkelijke lay-out Oubollig Te weinig openheid naar ander gebruik Behoefte aan verpersoonlijking Blad leerkracht – leerling scheiden Niet elektronisch beschikbaar + Zeer bruikbaar, concreet materiaal Duidelijke vermelding leerjaar Indicatie type les Doelstellingen Kopieerbaar Overzichtelijk Lessenpakket: “Het is goed dat je doelen hebt en verwijzingen naar het jaarplan.” Evaluatie van het ondersteunend materiaal

29 Title | Date | © Market Probe Page 29 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Materiaal Appreciatie score … / 10 Schoolfruitactie7,2 Lessenpakket Groeten Fruit6,6 1-2-3 aan tafel5,5 Start-to-eat-for-kids4,3 Een combinatie qua materiaal van “Schoolfruitactie” en “lessenpakketten” lijkt ideaal Evaluatie van het ondersteunend materiaal Het niet-directieve, idee aanreikende aspect van de Schoolfruitactie kan gecombineerd worden met het praktische, concrete Lessenpakket. Men heeft vooral interesse in materiaal waar de leerkracht duidelijk weet hoe dit gekoppeld kan worden aan de lessen, en dat door middel van enkel aanpassingen voorgeschoteld kan worden aan de leerlingen.

30 Title | Date | © Market Probe Page 30 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 30 Het ideale ondersteunende materiaal heeft verschillende facetten Lay-out Visueel aantrekkelijk (tekeningen, kleur) Overzichtelijk (niet teveel lezen) Geen doorlopende teksten Bruikbaar Fotokopieerbaar Digitale versie Aanpasbaar Geen PDF 1 inkijkversie Verpersoonlijken Werkblaadjes Direct integreerbaar Vermelding niveau Duidelijke doelstellingen Vermelding eindtermen Vermelding leerplan Aangepast aan behoeftes BULO onderwijs Anderstalig Praktisch Afzonderlijke bladen voor leerling en leerkracht Interessante verwijzingen Combinatie praktische oefeningen en tips Niet directief Basisdocument dat door leerkracht verder uitgewerkt kan worden Realistisch Rekening houden met budget (bus) Met lestijden Niet commercieel Ouders niet teveel betrekken Wedstrijd Handig Motiveert Overzicht Duidelijke vermelding inhoud Beschrijving zodat het binnen school gepromoot kan worden Evaluatie van het ondersteunend materiaal

31 Title | Date | © Market Probe Page 31 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Voor wie: Prioriteit van doelgroepen : 1 leerkrachten 2 leerlingen 3 ouders Sensibiliseren van leerkrachten  sensibiliseren van leerlingen Deze doelgroepbepaling houdt rekening met de schoolrealiteit. Ouders worden aangesproken via: Het beleid van de school : ‘we eten fruit’ + hoe vaak, hoeveel, waar,… De acties en projecten van de leerkracht in de klas Niet via de leerling Criteria ideale werkmateriaal Evaluatie van het ondersteunend materiaal

32 Title | Date | © Market Probe Page 32 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Wat: Ondersteunend materiaal onderscheiden naar doelgroep Leerkrachten: achtergrondinformatie over fruit, gezondheid, … werkvormen en ideeën om het aan te brengen in de klas Leerlingen: Direct te gebruiken werkblaadjes,. Per graad of per leerjaar uitgewerkt. Integratie in hoofdvakken Taal en Wiskunde lijkt moeilijker dan integratie in WO en Muzische Vorming (Gedichten, liedjes, rollenspelen, etc.) Evaluatie van het ondersteunend materiaal

33 Title | Date | © Market Probe Page 33 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Hoe: Vormgeving aantrekkelijk door : Spatiëring Ruime bladschikking (niet zoals Start to eat) Kleur zoals nu = ok Tekeningen, aangepast aan doelgroep (vb 1-2-3 aan tafel = doelgroep kleuters, aanpakken aan de hand van pictogrammen voor het kind en weinig tekst voor volwassene (ouder of leerkracht) A4 formaat ok Ringmap ok Website: downloaden (Word) en printen + projectie op digitale borden Evaluatie van het ondersteunend materiaal

34 Title | Date | © Market Probe Page 34 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Conclusies & aanbevelingen

35 Title | Date | © Market Probe Page 35 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe 35 De rol van het Agentschap van Landbouw en Visserij is momenteel onduidelijk Men weet dat het Ministerie van Landbouw en Visserij een belangrijke rol speelt door het E-loket (op website) Maar: - Teveel verschillende instanties nemen deel aan deze actie - Informatie komt uit verschillende kanalen -E-Loket + website  De link tussen de SFA en het Agentschap verduidelijken  De SFA meer present maken binnen de website van het Agentschap  Vereenvoudigen van de communicatie (1 instantie) Communicatie naar ouders en maatschappij is wenselijk Het creëren van een groter bewustzijn bij ouders en in de maatschappij is goed, noodzakelijk Deze rol ligt echter niet bij de scholen  De scholen niet “gebruiken” om ouders te sensibiliseren  De ouders moeten een groter verantwoordelijkheidsgevoel krijgen Conclusies & aanbevelingen

36 Title | Date | © Market Probe Page 36 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Aanreiken van praktische, organisatorische oplossingen 1.Om niet deelnemende scholen de drempel te laten nemen om deel te nemen aan de SFA 2.Om deelnemende scholen te blijven motiveren => Geven van praktische tips (Op website, in nieuwsbrief, …) => Uitwisselen van ervaringen (Fora, uitwisselen van ervaringen klassen/ scholen, …) Voorbeelden plaatsen op de website die enthousiasme genereren Niet enkel rond de deelname, ook rond het ondersteunend materiaal  Klas overschrijdende projecten, bvb per graad  Specifieke acties rond fruit in de projectweken rond fruit, groenten / gezonde voeding ( getuigenissen, filmpjes, werkmateriaal) Promotie materiaal ter beschikking stellen Om Schoolfruitactie binnen de school te promoten (Affiches, vuilnisbakjes, schilmesjes, …) Conclusies & aanbevelingen

37 Title | Date | © Market Probe Page 37 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe De procedures kunnen eenvoudiger De procedures vormen op zich geen /weinig belemmering om deel te nemen aan de actie Toch zien we dat alle scholen reeds gebruik hebben gemaakt van de hulplijn  Het nut van het opnieuw invoeren van factuur gegevens (type, hoeveelheid) wordt in vraag gesteld  “Hernieuwen” verder doorvoeren: eenvoud  Vereenvoudigen van het aantal stappen  Vereenvoudigen van het subsidie aanvraag deel (Jaarlijks gekoppeld aan 1 factuur, direct doorgeven van wekelijkse facturen, …) Het sensibiliseren van scholen lijkt echter nog belangrijker Het type school en de manier waarop de SFA wordt uitgevoerd is doorslaggevend voor het al dan niet verder zetten van de actie  Benadrukken dat de betrokkenheid van verschillende partijen van belang is  Geven van praktische, organisatorische tips (Leveren, interne verdeling van taken, …)  Benadrukken dat de SFA te combineren valt met andere initiatieven (Voor scholen die verder willen gaan) Conclusies & aanbevelingen

38 Title | Date | © Market Probe Page 38 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Het ondersteunend materiaal vraagt om aanpassingen Het wordt momenteel nauwelijks gebruikt  De vraag naar meer “bruikbaarheid” is sterk (Fotokopieerbaar, digitaal, aanpasbaar, …)  Een combinatie van praktische oefeningen en uit te werken tips (SFA + Lessenpakket)  Een duidelijke koppeling aan de te behalen doelstellingen (Leerjaar, doelstellingen, verbonden aan het lessenpakket, …)  Behoefte aan een inleiding, structuur en leesbaarheid (Niet teveel tekst, duidelijke inleiding i.v.m. inhoud, gestructureerd te werk gaan)  Dit alles gegoten in een mooie, toepasselijke vormgeving (Aantrekkelijk zowel voor leerkrachten als leerlingen) Conclusies & aanbevelingen

39 Title | Date | © Market Probe Page 39 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Verbatims

40 Title | Date | © Market Probe Page 40 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe “Kinderen die thuis geen fruit eten komen zo toch in contact met fruit en groenten.” “Hoe ouder de kinderen zijn, hoe minder controle en hoe vaker het in de vuilbak vliegt.” “Moesten wij onze leerkrachten vragen er achter te gaan, zou dat Njet zijn!” “Je moet je weg wat zoeken door de procedures, maar ze helpen wel zeer goed.” “Misschien mogen er ook overzichten gemaakt worden, zodanig dat je niet teveel moet lezen.” “Bij ons beslist de school, en niet de hoogste piet. Het wordt dus collectief gedragen door alle leerkrachten.” “Je moet sowieso een gezondheidsplan hebben, en dan is Tutti Frutti ideaal.” “Je moet er veel onderwijstijd in steken.” “Omdat het teveel werk was hebben we nu fruit in de boekentas.” “Het E-Loket is te ruim, het is voor landbouwers ook, het mag duidelijker worden.” “In de info sessie kreeg ik veel informatie en materiaal.” “In het BULO onderwijs werken de ouders weinig mee: ze verstaan geen Nederlands, hebben een laag IQ en we hebben ook veel wanbetalers.” Verbatims

41 Title | Date | © Market Probe Page 41 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Voorgelegd materiaal “Schoolfruitactie: het is weinig overzichtelijk.” “Schoolfruitactie: Veel hangt af van het initiatief van de leerkrachten.” “Start to eat: de kleine mag dan beslissen wat de ouders moeten maken om te eten?” “Start to eat: Het komt opdringerig over, dan krijg je ambras met de ouders” “1-2-3, aan tafel: Wij hebben alternatieve ouders maar ook laaggeschoolde ouders, die bereik je daar niet mee! ” “1-2-3, aan tafel: Franstalige ouders gaan dit niet verstaan! ” “1-2-3, aan tafel De leerkrachten willen daar hun tijd niet in steken, het is te druk, te onoverzichtelijk.” “Lessenpakket: Daar is over nagedacht, het is een document dat je in verschillende lessen kan gebruiken.” “Lessenpakket: je hebt doelen en verwijzingen naar het jaarplan.” Ideaal materiaal “Het moet visueel aantrekkelijk zijn.” “Een digitale versie moet ook beschikbaar zijn.” “Misschien mogen er ook overzichten gemaakt worden, zodanig dat je niet teveel moet lezen.” “Het ideale lessenpakket is voor het onderwijs, en niet voor de ouders of voor een bedrijf.” Verbatims

42 Title | Date | © Market Probe Page 42 Market Probe Procesevaluatie – kwalitatief onderzoek | November 2010 | © Market Probe Europe Onze coördinaten Veldkant 37 B-2550 Kontich Belgium  +32 3 451 00 45  +32 3 457 57 47 www.marketprobe.com n.palte@marketprobe.com n.vandoorslaer@marketprobe.com Market Probe

43 Trust our experience – Discover our innovation European headquarters Veldkant 37 B-2550 Kontich Belgium Tel: +32 3 451 00 45 - Fax +32 3 457 57 47 www.marketprobe.com Offices in Belgium – France – Netherlands – UK Bahrain – Canada - China – India – Saudi Arabia - Singapore – UAE - USA n.palte@marketprobe.com n.vandoorslaer@marketprobe.com Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Procesevaluatie Kwalitatief onderzoek November 2010 In opdracht van Vlaamse Overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google