De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Workshop klimaatadaptatie Brussel – 28 juni 2010 Future Cities – Urban networks to face climate change In relatie met “De Vloei” Ieper Project in Interreg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Workshop klimaatadaptatie Brussel – 28 juni 2010 Future Cities – Urban networks to face climate change In relatie met “De Vloei” Ieper Project in Interreg."— Transcript van de presentatie:

1 Workshop klimaatadaptatie Brussel – 28 juni 2010 Future Cities – Urban networks to face climate change In relatie met “De Vloei” Ieper Project in Interreg IVB Noord-West-Europa

2 Inhoudsopgave Future Cities –Inhoud –Partnerschap –Werkpakketten –Facts en figures “De Vloei” Ieper –Situering –Ambitienota –Masterplan –Beeldkwaliteitsplan –Studies inzake water en energie

3 FC: Inhoud project Algemene doelstelling: “Pro-actief stedelijke structuren aanpassen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering” Focus op: Stedelijke gebieden Aanpassen aan klimaatverandering Gecombineerde maatregelen (water – groen – energie) Bestaande stedelijke structuren Proactieve aanpak

4 FC: Partnerschap Duitsland: de waterschappen Lippeverband (PL) en Emschergenossenschaft in Essen i.s.m. met de stad Bottrop Frankrijk: de ontwikkelingsmaatschappij Rouen Seine Aménagement i.s.m. de stad Rouen UK: Hastings Borough Council i.s.m. SEERA en SeaSpace Nederland: de steden Arnhem, Nijmegen en Tiel België: wvi i.s.m. de stad Ieper, Ons Onderdak en een private huisvestingsmaatschappij

5 FC: Partnerschap.

6 FC: Werkpakketten 4 werkpakketten: 1)Beoordelingschema voor klimaatvriendelijke steden 2)Conceptontwikkeling voor klimaatvriendelijke steden 3)Implementeren van gecombineerde maatregelen 4)Bewustmaking rond klimaatvriendelijke steden en duurzaamheid  Toegepast op lokaal project = wijk “De Vloei” in Ieper

7 FC: Werkpakket 1 Beoordelingschema voor klimaatvriendelijke steden Ontwikkelen van een beoordelingsmethodiek voor klimaatbestendige steden: “Adaptation Compass” Aandeel wvi: Opmaak ambitienota voor duurzaamheid voor De Vloei Opmaak algemene ambitienota voor gemeenten die een duurzame wijk wensen te realiseren  Beide worden geïntegreerd in de beoordelingsmethodiek

8 FC: Werkpakket 2 Conceptontwikkeling voor klimaatvriendelijke steden Iedere partner ontwikkelt concepten om in zijn regio klimaatvriendelijke aanpassingen te doen Terugkoppeling naar WP1 en voorbereiding van WP3 Aandeel wvi: Master plan voor “De Vloei” in Ieper Afgeleide plannen: beeldkwaliteitsplan, verkavelingsplan, …

9 FC: Werkpakket 3 Implementeren van gecombineerde maatregelen Iedere partner implementeert zijn project waarbij water – groen – energie op verschillende wijzen gecombineerd worden Terugkoppeling naar WP1 en WP2 Aandeel wvi: Realisatie van de blauw – groene elementen in “De Vloei”

10 FC: Werkpakket 4 Bewustmaking Informatie – communicatie – participatie Besturen (politici – administraties) – bedrijven – scholen – bewoners Bewustmakingsacties worden ook een onderdeel van het “Adaptation Compass” Aandeel wvi: Lokale bewustmakingsacties (bezoeken Eva Lanxmeer), voordrachten, samenwerking met scholen, … Bewustmakingscampagne: stad Ieper

11 FC: Facts & figures Prioriteit 2 binnen NWE programma –Natural resources and risk management Looptijd: mei 2007 – december 2012 Budget: 11 mio € Subsidiepercentage: 50%

12 De Vloei: Situering

13

14 De Vloei: Ambitienota Integrale benadering van duurzaamheid –People –Planet –Prosperity –Proces Toetssteen voor alle plannen

15 Duurzaamheid = evenwicht tussen: People Planet Prosperity De Vloei: Ambitienota Economische groei Welvaart/winst Afstemming vraag/aanbod Betaalbaarheid Functievermenging Flexibiliteit Uitstraling Sociale rechtvaardigheid Leefbaarheid Gezondheid sociale samenhang Veiligheid Toegankelijkheid Culturele waarden Milieukwaliteit Ruimtegebruik Energie Water Materiaal Mobiliteit Natuur/landschap/groen + Proces Bestuurlijke kwaliteit Integratie in proces Participatie

16 De Vloei: Masterplan Basis voor alle verdere plannen Vertaling van de duurzame ambities Uitgangspunten –Reliëf binnen het projectgebied –Waterstructuur

17 De Vloei: Masterplan

18 De Vloei: Beeldkwaliteitsplan Thema’s –Landschap –Publieke ruimte –Woningen –Tuinen Groene invulling –Eén van de pijlers van Future Cities –Klimaat

19 De Vloei: Beeldkwaliteitsplan Tuin Feestzaal Rivier Erf

20 De Vloei: Beeldkwaliteitsplan

21 De Vloei: Studies Voeden het verkavelingsplan Klimaatverandering –Water –Temperatuur Vertaling in studies –Waterstudie –Energiestudie

22 De Vloei: Waterstudie Uitgangspunten –Bovengronds netwerk –Hergebruik-infiltreren-bufferen –Modellering tot 2050-2100 –Integratie van functies –Aandacht voor omliggende wijken

23 De Vloei: Waterstudie Studiebureau: Arcadis Huidige fase: eindfase Resultaten –Privaat domein Hergebruik (woningen ↔ appartementen) Wadi’s in deeltuinen

24 De Vloei: Waterstudie Resultaten (vervolg) –Openbaar domein Water van wegenis - wadi’s Huidige buffering Toekomstige buffering  CCI-HYDR Pertubation Tool

25 De Vloei: Energiestudie Uitgangspunten –Hernieuwbare energie –Collectieve oplossingen –Minimaal verbruik –Wooncomfort

26 De Vloei: Energiestudie Studiebureau: 3E Huidige fase: startfase Resultaten –Uitgangspunten –Haalbaarheid decentrale voorziening

27 Dank u Voor meer info: West-Vlaamse Intercommunale Nathalie Garré - Eveline Huyghe Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge 050 – 36 71 71 n.garre@wvi.ben.garre@wvi.be - e.huyghe@wvi.bee.huyghe@wvi.be Website Future Cities: http://www.future-cities.eu/


Download ppt "Workshop klimaatadaptatie Brussel – 28 juni 2010 Future Cities – Urban networks to face climate change In relatie met “De Vloei” Ieper Project in Interreg."

Verwante presentaties


Ads door Google