De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdgezondheidszorg in Almere

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdgezondheidszorg in Almere"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdgezondheidszorg in Almere
Aansluitend op mijn collega Annet Breed zal ik jullie nu vertellen hoe de JGZ 4 + aansluitend wordt gegeven in Almere en uitgevoerd door GGD Flevoland afd JGZ Doel van de bijeenkomst Kennismaking van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) –> 4+ Samenwerking tussen huisarten en jeugdartsen bevorederen Sylvie Neves, AIOS arts Maatschappij en Gezondheid GGD Flevoland - vestiging Almere i.s.m Jennifer Roseval, jeugdarts KNMG

2 Disclosure belangen spreker
(potentiële) belangenverstrengeling geen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk …

3 Jeugdgezondheidszorg
Van theorie naar praktijk Wie zijn wij Wat doen we Basistakenpakket Pilots en samenwerking Samenwerking jeugdarts en huisarts Praktijk Hoe zijn wij bereikbaar

4 Jeugdgezondheidszorg
JGZ team Jeugdartsen (Almere) Jeugdverpleegkundige Adm. Medewerker Schoolmaatschappelijk werk TPM Lilian van der Ven Mieke van den Heuvel Sylvie Neves Karim Shakib Jennifer Roseval Monique Kalis En PGA Fiona Koopmans

5 Jeugdgezondheidszorg
Hoeveel kinderen van 0-19 jaar zijn er ingeschreven in Almere? bijna (bron: sociale atlas Almere 2013) 0 - 4 jaar: (24 %) jaar: Almere heeft bijna inwoners waarvan kinderen van 0-19 jaar NB vlg soc atlas 2013: 12 JA 0-4 jaar 6 JA 4-18 jaar

6 Jeugdgezondheidzorg Wettelijk kader Basistaken pakket (0-18 jr)
Wet publieke gezondheid (WPG) Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Basistaken pakket (0-18 jr) Periodiek Gezondheidsonderzoek (PGO) Rijksvaccinatieprogramma (RVP) Registratie in het digitaal dossier JGZ Al deze kinderen hebben conform de WPG recht op JGZ Hierbij te houden aan WGBO RVP9 jarige (DTP en BMR) 12 jarige HPV inhaal (diverse vaccinaties) Medische beroepsgeheim en toestemming Leeftijd 0 tot 12 jaar ouders 12 tot 16 jaar ouders en kind 16 tot 18 + jaar jongere/volwassene

7 Preventief Gezondheidsonderzoek
Tijdens PGO is onderzoek naar (afhankelijk van de leeftijd/ontwikkeling) Visus Gehoor Motoriek Lengte Gewicht Ontwikkeling (psychosociaal/ cognitief) Zindelijkheid Schoolbeleving opvoedvragen Uitkomst SDQ vragenlijst Tijdens het PGO onderzoek naar ontwikkeling van het kind op verschillende nivo’s Zintuigelijk (visus/gehoor) Motorisch Opvoeding Groei de jeugdarts krijgt vooral veel vragen rondom Psychosociaal (incl SDQ)

8 Preventief Gezondheidsonderzoek
Type oproep wanneer Gezien door Aantal kinderen/jr (2013) Regulier onderwijs Groep 2 en 7 Klas 2 en 4 jeugdverpleegkundige 10.000 Special onderwijs 6, 8, 11, 14 en 16 jarigen jeugdarts 800 PGO op indicatie Diverse leeftijden 3.500 RVP Inhaal en 9 jarige jeugdarts en jeugdverpleegkundige 7.000 Digitaal en klassikaal VO

9 School en zorgstructuur
Advisering op school Regulier basisonderwijs Zorgteam (ZT) Voortgezet onderwijs Zorgadviesteam (ZAT) Speciaal onderwijs Commissie voor begeleiding (CVB) Wettelijk kader In het onderwijs bestaan verschillende soorten zorg overleggen. Bij al deze overleggen is de JGZ betrokken. Frequentie elke 4-6 weken Toelichting bij A IN ieder geval school en JGZ [School (IB, directie of anders)Helft van scholen JA en andere helft JV] Toelichting B School (voorzitter orthopedagoog) en JGZ (altijd JA) LPA Fonrhese JMW jeugdagenst/wijkagent jeugdzorgmedewerker en kan varieren per school (passend onderwijs Arkemeijde/s heerenloo en Mee ) School directeur orthopedagoog/GZ pscyholoog en JGZ altijd JA en SMW en per school variererend GGZ Fornhese Artikel 40b. Commissie voor de begeleiding 1. Het bevoegd gezag van een school, niet zijnde een instelling, of de bevoegde gezagsorganen van twee of meer scholen, niet zijnde instelingen, stelt onderscheidenlijk stellen een commissie voor de begeleiding in, die zodanig is samengesteld dat zij adequaat kan adviseren vanuit zowel onderwijskundig als pedagogisch, psychologisch en medisch oogpunt, rekening houdend met de handicap van de leerling. 2. De commissie voor de begeleiding heeft tot taak:a. te adviseren over het vaststellen en bijstellen van het ontwikkelingsperspectief, bedoeld in artikel 41a, eerste en vierde lid,b. het ten minste één keer per jaar evalueren van het ontwikkelingsper-spectief en hiervan verslag te doen aan het bevoegd gezag,c. te adviseren over terugplaatsing of overplaatsing van de leerling naar het basisonderwijs of het voortgezet onderwijs, end. het samenwerkingsverband, bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs en artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, te adviseren over de begeleiding van leerlingen op scholen als bedoeld in die wetten. Zie link

10 School en verzuim Preventief verzuimspreekuur op verzoek van school of
op verzoek van leerplicht op verzoek van ouders

11 Overige taken Social media JGZ Voorlichting JongIn Almere Jouw GGD
Facebook JGZ (ZGA) Voorlichting leefstijllessen leskisten Facebook JGZ ZGA benoemen

12 Pilots en samenwerking
GGZ vroegsignalering PGO oi volgens stepped care model Passend onderwijs GZ psycholoog Integrale vroeghulp PGO oi Tandheelkundigpreventiefmedewerker Aanmelding tandarts JouwGGD.nl Naast op deze site, kun je ook terecht op jouwGGD.nl voor betrouwbare informatie over gezondheid, relaties, lichaam, seks, gevoel, alcohol, roken en drugs. Ook kun je er (anoniem) chatten en mailen met een GGD-arts of jeugdverpleegkundige. Chatten kan iedere werkdag tussen 15:00 en 17:00 en tussen 19:00 en 21:00. Buiten deze tijden kun je een mail sturen. De GGD-arts of jeugdverpleegkundige beantwoordt de vraag binnen twee werkdagen. JouwGGD.nl is speciaal voor jongeren tussen de 13 en 23 jaar ontwikkeld door de GGD

13 Samenwerking in de praktijk
Verbinding huisartsen en jeugdartsen Samenwerking in de praktijk Na al deze theorie is het handig om ahv casuistiek met elkaar na te gaan hoe de samenwerking in de praktijk kan worden uitgevoerd.

14 Casus 1 Komt een moeder met zoon (5jr) bij de huisarts
Hulpvraag: moeder wil een verwijzing voor onderzoek A/ Intern begeleider op school dacht aan ADHD. Thuis is kind altijd druk, sinds basisonderwijs drukker. Tijdje onzindelijk geweest. LO/ Gezonde indruk, lijkt wat jonger dan kalenderleeftijd

15 Wat kunt u als huisarts nu doen?
Casus 1 - vervolg Wat kunt u als huisarts nu doen? U stelt ouders gerust en geeft adviezen U verwijst naar GGZ instelling U verwijst naar POH (j)GGZ U verwijst naar het wijkteam U consulteert/verwijst naar de jeugdarts

16 Casus 1 - vervolg Aanvullende informatie jeugdarts uit DD-JGZ:
Vervroegd PGO op indicatie bij jeugdarts Gedrags- en leerproblemen Zowel op school als thuis Ouders laagbegaafd Sinds 3 mnd op speciaal onderwijs, huidige school heeft geen verdenking ADHD CVB: pedagogische begeleiding (MEE traject) via SMW opstarten Let op hier navraag of HA zelf casussen hebben waar op ingegaan kan worden

17 Casus 2 Komt een moeder met zoon (6,5jr) bij de huisarts
Hulpvraag: moeder wil een verwijzing voor onderzoek A/ school maakt zich zorgen. Hij is op school dromerig, snel afgeleid. Zit om zich heen te kijken LO/ Gezonde indruk, af en toe bij huisarts geweest. Niet veel ziek, af en toe verkouden en recent oorontsteking gehad

18 Casus 2 -vervolg Aanvullende informatie jeugdarts uit DD-JGZ:
Geen recent PGO 0-4 jaar ontwikkeling contact met opvoedadviseur Ouders hebben verder geen zorg Taal wat laat op gang Druk en snel afgeleid Regulier PGO groep 2 Nog niet gehad Afspraak tussen huisarts en jeugdarts: jeugdarts roept op voor PGO op indicatie

19 Casus 2 - vervolg Bij de jeugdarts tijdens PGO op indicatie
A/ speels jong, snel afgeleid, ouders niet veel zorg, thuis gaat het goed, school ervaart veel last van kind, veel correctie, daarom naar huisarts gegaan. LO/ SDQ ouders: normaal SDQ leerkracht: verhoogd Audio: onvoldoende, Visus/motoriek voldoende (veel instructie) Groei: gb Indruk: luide stem, afgeleid, vrolijk Beleid jeugdarts: overleg met school (Zorgteam) DD Audiologische centrum voor aanvullend diagnostiek (gehoor en evt Psychologisch onderzoek en indien nodig verwijzing GGZ)

20 Praktijk Landelijke ontwikkelingen Ontwikkelingen in Almere
Praktijkkaart LHV i.s.m AJN Ontwikkelingen in Almere Bijeenkomsten huisartsen, jeugdartsen en gemeente Aantal speerpunten Speerpunten JA-HA 0-18 jaar benoemen

21 Speerpunten Verbeteren bereikbaarheid van de jeugdarts 4+
Wanneer overleg met/verwijzen naar jeugdarts School gerelateerde vragen Gedrag, verzuim, leerproblemen e.d. Ontwikkelingsvragen o.a. Psychosociale ontwikkeling (gedrag) Groei (lengte en overgewicht) Zintuigelijk (visus, gehoor) Algehele ontwikkeling Opvoedingsvragen Eten, slapen, zindelijkheid, gedrag JGZ JV kan huisbezoeken afleggen, controle overgewicht uitvoeren

22 speerpunten Structureel overleg 1- 2 x per jaar
Delen en opvragen van medische informatie (groeigegevens, visus, gehoor, ontwikkeling) Lesa’s implementeren (evt NHG en JGZ richtlijnen) Behoefte om 1-2 x per jaar een structureel overleg te hebben. JGZ 0-4 doet dit regelmatig, JGZ 4 + zou hierbij aan kunnen schuiven

23 Bereikbaarheid Bereikbaarheid: Telefoonnummer collegiale lijn:
collegiaal consult: Ovv collegiaal consult jeugdarts

24 Vragen


Download ppt "Jeugdgezondheidszorg in Almere"

Verwante presentaties


Ads door Google