De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdgezondheidszorg in Almere Sylvie Neves, AIOS arts Maatschappij en Gezondheid GGD Flevoland - vestiging Almere i.s.m Jennifer Roseval, jeugdarts KNMG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdgezondheidszorg in Almere Sylvie Neves, AIOS arts Maatschappij en Gezondheid GGD Flevoland - vestiging Almere i.s.m Jennifer Roseval, jeugdarts KNMG."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdgezondheidszorg in Almere Sylvie Neves, AIOS arts Maatschappij en Gezondheid GGD Flevoland - vestiging Almere i.s.m Jennifer Roseval, jeugdarts KNMG

2 Disclosure Disclosure belangen spreker (potentiële) belangenverstrengelinggeen Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven geen Sponsoring of onderzoeksgeld Honorarium of andere (financiële) vergoeding Aandeelhouder Andere relatie, namelijk … geen

3 Jeugdgezondheidszorg Van theorie naar praktijk Wie zijn wij Wat doen we Basistakenpakket Pilots en samenwerking Samenwerking jeugdarts en huisarts Praktijk Hoe zijn wij bereikbaar

4 JGZ team Jeugdartsen (Almere) Jeugdverpleegkundige Adm. Medewerker Schoolmaatschappelijk werk TPM Jeugdgezondheidszorg

5 Hoeveel kinderen van 0-19 jaar zijn er ingeschreven in Almere? bijna 54.000 (bron: sociale atlas Almere 2013) 0 - 4 jaar: 13.000 (24 %) 4 - 19 jaar: 41.000 Jeugdgezondheidszorg

6 Jeugdgezondheidzorg Wettelijk kader Wet publieke gezondheid (WPG) Wet geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO) Basistaken pakket (0-18 jr)  Periodiek Gezondheidsonderzoek (PGO)  Rijksvaccinatieprogramma (RVP)  Registratie in het digitaal dossier JGZ

7 Preventief Gezondheidsonderzoek Tijdens PGO is onderzoek naar (afhankelijk van de leeftijd/ontwikkeling) VisusGehoor MotoriekLengte GewichtOntwikkeling (psychosociaal/ cognitief) ZindelijkheidSchoolbeleving opvoedvragenUitkomst SDQ vragenlijst

8 Type oproepwanneerGezien doorAantal kinderen/jr (2013) Regulier onderwijs Groep 2 en 7 Klas 2 en 4 jeugdverpleegkundige10.000 Special onderwijs 6, 8, 11, 14 en 16 jarigen jeugdarts800 PGO op indicatieDiverse leeftijden jeugdarts3.500 RVPInhaal en 9 jarige jeugdarts en jeugdverpleegkundige 7.000 Preventief Gezondheidsonderzoek

9 School en zorgstructuur Advisering op school A.Regulier basisonderwijs Zorgteam (ZT) B.Voortgezet onderwijs Zorgadviesteam (ZAT) C.Speciaal onderwijs Commissie voor begeleiding (CVB) Wettelijk kader

10 School en verzuim Preventief verzuimspreekuur op verzoek van school of op verzoek van leerplicht op verzoek van ouders

11 Overige taken Social media JGZ JongIn Almere Jouw GGD Facebook JGZ (ZGA) Voorlichting leefstijllessen leskisten

12 Pilots en samenwerking GGZ vroegsignalering – PGO oi volgens stepped care model Passend onderwijs – GZ psycholoog Integrale vroeghulp – PGO oi Tandheelkundigpreventiefmedewerker – Aanmelding tandarts

13 Samenwerking in de praktijk Verbinding huisartsen en jeugdartsen

14 Casus 1 Komt een moeder met zoon (5jr) bij de huisarts Hulpvraag: moeder wil een verwijzing voor onderzoek A/ Intern begeleider op school dacht aan ADHD. Thuis is kind altijd druk, sinds basisonderwijs drukker. Tijdje onzindelijk geweest. LO/ Gezonde indruk, lijkt wat jonger dan kalenderleeftijd

15 Wat kunt u als huisarts nu doen? – U stelt ouders gerust en geeft adviezen – U verwijst naar GGZ instelling – U verwijst naar POH (j)GGZ – U verwijst naar het wijkteam – U consulteert/verwijst naar de jeugdarts Casus 1 - vervolg

16 Aanvullende informatie jeugdarts uit DD-JGZ: Vervroegd PGO op indicatie bij jeugdarts Gedrags- en leerproblemen Zowel op school als thuis Ouders laagbegaafd Sinds 3 mnd op speciaal onderwijs, – huidige school heeft geen verdenking ADHD CVB: pedagogische begeleiding (MEE traject) via SMW opstarten Casus 1 - vervolg

17 Casus 2 Komt een moeder met zoon (6,5jr) bij de huisarts Hulpvraag: moeder wil een verwijzing voor onderzoek A/ school maakt zich zorgen. Hij is op school dromerig, snel afgeleid. Zit om zich heen te kijken LO/ Gezonde indruk, af en toe bij huisarts geweest. Niet veel ziek, af en toe verkouden en recent oorontsteking gehad

18 Casus 2 -vervolg Aanvullende informatie jeugdarts uit DD-JGZ: Geen recent PGO 0-4 jaar ontwikkeling – contact met opvoedadviseur – Ouders hebben verder geen zorg – Taal wat laat op gang – Druk en snel afgeleid Regulier PGO groep 2 – Nog niet gehad Afspraak tussen huisarts en jeugdarts: jeugdarts roept op voor PGO op indicatie

19 Casus 2 - vervolg Bij de jeugdarts tijdens PGO op indicatie A/ speels jong, snel afgeleid, ouders niet veel zorg, thuis gaat het goed, school ervaart veel last van kind, veel correctie, daarom naar huisarts gegaan. LO/  SDQ ouders: normaal  SDQ leerkracht: verhoogd  Audio: onvoldoende,  Visus/motoriek voldoende (veel instructie)  Groei: gb  Indruk: luide stem, afgeleid, vrolijk Beleid jeugdarts: overleg met school (Zorgteam) DD Audiologische centrum voor aanvullend diagnostiek (gehoor en evt Psychologisch onderzoek en indien nodig verwijzing GGZ)

20 Praktijk Landelijke ontwikkelingen – Praktijkkaart LHV i.s.m AJN Ontwikkelingen in Almere – Bijeenkomsten huisartsen, jeugdartsen en gemeente – Aantal speerpunten

21 Speerpunten Verbeteren bereikbaarheid van de jeugdarts 4+ Wanneer overleg met/verwijzen naar jeugdarts – School gerelateerde vragen – Gedrag, verzuim, leerproblemen e.d. – Ontwikkelingsvragen o.a. – Psychosociale ontwikkeling (gedrag) – Groei (lengte en overgewicht) – Zintuigelijk (visus, gehoor) – Algehele ontwikkeling – Opvoedingsvragen Eten, slapen, zindelijkheid, gedrag

22 speerpunten Structureel overleg 1- 2 x per jaar Delen en opvragen van medische informatie (groeigegevens, visus, gehoor, ontwikkeling) Lesa’s implementeren (evt NHG en JGZ richtlijnen)

23 Bereikbaarheid Bereikbaarheid: -Telefoonnummer collegiale lijn: 088-0029921 -Email collegiaal consult: JGZalmere@ggdflevoland.nl JGZalmere@ggdflevoland.nl Ovv collegiaal consult jeugdarts

24 Vragen


Download ppt "Jeugdgezondheidszorg in Almere Sylvie Neves, AIOS arts Maatschappij en Gezondheid GGD Flevoland - vestiging Almere i.s.m Jennifer Roseval, jeugdarts KNMG."

Verwante presentaties


Ads door Google