De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Yvonne van Heerwaarden (NCJ) Marij Bosdriesz (PO-Raad) 15 oktober 2015 De Leraar ontzorgd De bijdrage die de Jeugdgezondheidzorg kan leveren aan het leren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Yvonne van Heerwaarden (NCJ) Marij Bosdriesz (PO-Raad) 15 oktober 2015 De Leraar ontzorgd De bijdrage die de Jeugdgezondheidzorg kan leveren aan het leren."— Transcript van de presentatie:

1 Yvonne van Heerwaarden (NCJ) Marij Bosdriesz (PO-Raad) 15 oktober 2015 De Leraar ontzorgd De bijdrage die de Jeugdgezondheidzorg kan leveren aan het leren van kinderen

2 Even voorstellen Yvonne van Heerwaarden Nederlands Centrum Jeugdgezondheid www.ncj.nl Marij Bosdriesz PO-Raad www.inenomschoool.nl

3 Programma 14.50 uurOpening, welkom. 15.00 uurDe jeugdgezondheidszorg op school 15.30 uurDiscussie aan de hand van stellingen en vragen 16.20 uurAfsluiting

4 Een wezenlijke bijdrage van de JGZ op school JGZ biedt preventieve zorg, is de specialist van het gezonde kind. JGZ kijkt integraal naar biologische, psychische en sociale ontwikkeling van kinderen. JGZ signaleert waar problemen ontstaan. JGZ heeft oog voor ontwikkelbehoefte van kind, opvoedcapaciteit van ouders en interactie met de omgeving.

5 Actuele ontwikkelingen in de jeugdgezondheidszorg Wet Publieke Gezondheid 2015 nieuw basispakket JGZ, accenten: -samenwerken -toeleiden -beleidsadvisering -contactmoment adolescenten -schooluitval en ziekteverzuim -leefstijl: sport/bewegen, weerbaarheid (pesten), seksueel gedrag, internet, depressie, middelen gebruik.

6 Inzet van de JGZ op school Doorgaande lijnen: Informatie uit dossier benutten om samen met ouders een goede start te geven op de nieuwe school, inspelen op behoefte van kind. Signaalfunctie: Signaleren biologische, psychologische, sociale thema’s, zoals gezondheid, groei, zindelijkheid, overgewicht, slapen, pesten, verzuim, druk gedrag, spraak-taal etc.

7 Inzet van de JGZ op school Informatiebijeenkomst: Inspelen op thema’s die spelen op school, zoals verzuim, ouderbetrokkenheid, eetproblemen, slaaptekort a.g.v. gaming en social media. Gezondschoolbeleid: Samen met school een gezonde aanpak ontwikkelen op onderwerpen als voeding, overgewicht, hygiëne, pesten etc.

8 Inzet van de JGZ op school JGZ levert handelingsgerichte adviezen. Bijzondere leerlingen in de klas:  AD(H)D  Astma  Diabetes  Epilepsie  Autisme Spectrum Stoornissen  Faalangst

9 School en Thuis zijn geen gescheiden werelden JGZ werkt samen met school en ouders en kan daardoor de samenwerking tussen ouders en school stimuleren. -Betrokkenheid van ouders -Supervisie door ouders -Verwachtingen van ouders JGZ -Op schoolniveau -Op individueel niveau

10 Multidisciplinaire ondersteuningsteams De JGZ (jeugdarts/verpleegkundige) kan deelnemen aan het overleg van het MDO/SOT en denkt mee, met zijn integrale blik en kennis uit het JGZ-dossier over de aard, de (mogelijke) verklaring en de aanpak van de situatie rondom een leerling. Hier zijn school, ouders en oudere leerling bij aanwezig. Deskundigen worden ‘ingevlogen’ op het moment dat ze nodig zijn. Dit vraagt een flexibele inzet van de JGZ.

11 Multidisciplinaire ondersteuning Concreet: - Informatie JGZ-dossier: samen met ouders relevante gegevens over de voorgeschiedenis delen. - Als sprake van ziekte/aandoening. Uitleg geven over de impact hiervan op het kind/ omgeving en wat dit betekent in de klas. - Verklaringen geven voor situatie en aangeven wat er nodig is. C

12 Ziekteverzuim Zieke leerlingen sneller terug naar school  Voorkomen van ziekteverzuim  Kans op achterliggende problemen  M@ZL, Medische Advisering Ziekgemelde Leerling,  Integrale aanpak en intensieve samenwerking tussen school, JGZ en gemeente (leerplichtambtenaar) werkt.  Net als een bedrijfsarts biedt de jeugdarts in deze aanpak maatwerk met een focus op snelle terugkeer naar school.

13 Filmpje M@ZL https://vimeopro.com/eying/mazlinfofilm http://www.ggdwestbrabant.nl/mazl

14 Discussie: JGZ-taak onderdeel van het OOGO In de jeugdwet is vastgesteld dat gemeenten een OOGO moeten voeren met de samenwerkingsverbanden van het onderwijs om de verbinding te maken tussen jeugdhulp en passend onderwijs. Hebben jullie scholen en gemeenten er voor gezorgd dat de JGZ-taak onderdeel van het OOGO is om preventie te verbinden met jeugdhulp en in te zetten voor passend onderwijs?

15 Discussie: Samenwerken JGZ en SMW Samenwerking tussen schoolmaatschappelijk werk en jeugdgezondheid heeft meerwaarde. Is hier vanuit het samenwerkingsverband visie op ontwikkeld en zijn hier afspraken over gemaakt tussen gemeenten, JGZ en scholen?

16 Discussie: Ondersteuning vanuit MDO De jeugdarts kan een leerling - vanuit een multidisciplinair ondersteuningsteam - rechtstreeks verwijzen naar (medisch) specialistische zorg (kinderarts, kinder- en/of jeugdpsychiater). Zijn hier afspraken over gemaakt en hoe verhoudt zich dit tot de wijkteams en de wijze waarop de toegang lokaal is georganiseerd?

17 Discussie: Chronisch zieke kinderen Het aantal chronisch zieke kinderen lijkt toe te nemen (10% v/d kinderen 0-24 jaar heeft een chronische ziekte). Als de kinderen uitbehandeld zijn, gaan ze steeds sneller terug naar huis en naar school, maar hebben nog wel verpleegkundige zorg nodig. Hoe wordt deze zorg op school georganiseerd? Wordt hierbij gebruik gemaakt van de JGZ (diabetes, long en epilepsie)? Welke behoeften zijn er en hoe kan de JGZ de school ontlasten (medische handelingen door leerkrachten)

18 Discussie: Asielzoekerskinderen Op dit moment hebben scholen te maken met een toestroom aan asielzoekerskinderen. Ook de JGZ is actief om deze kinderen goede gezondheidszorg te bieden. Op welke manier kan de JGZ de scholen beter ontlasten, als het gaat om deze groep kinderen en ouders?

19 Afsluiting Voor vragen kun je terecht bij Yvonne van Heerwaarden yvanheerwaarden@ncj.nl Marij Bosdriesz


Download ppt "Yvonne van Heerwaarden (NCJ) Marij Bosdriesz (PO-Raad) 15 oktober 2015 De Leraar ontzorgd De bijdrage die de Jeugdgezondheidzorg kan leveren aan het leren."

Verwante presentaties


Ads door Google