De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdgezondheidszorg Wat doet de JGZ als ruggengraat van het Centrum voor Jeugd en Gezin? 2-2-2012, Gabrielle Geerdink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdgezondheidszorg Wat doet de JGZ als ruggengraat van het Centrum voor Jeugd en Gezin? 2-2-2012, Gabrielle Geerdink."— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdgezondheidszorg Wat doet de JGZ als ruggengraat van het Centrum voor Jeugd en Gezin? 2-2-2012, Gabrielle Geerdink

2 Inhoud presentatie 1.Kengetallen 2.Takenpakket 3.Risicofactoren 4.Methodieken 5.Bereik 6.Na het signaleren

3 Kengetallen 24 gemeenten 645.000 inwoners 147.000 jeugdigen 7000 geboortes per jaar 325 medewerkers JGZ Integraal: -9mn 19 jaar per 1-1-2010 140.000 contactmomenten per jaar!

4 Basistakenpakket 1.Uniform deel 2.Maatwerk deel 3.Aanvullende producten

5 Uniform deel 1. Prenatale Voorlichting 2. Screeningshuisbezoeken 3. Intake huisbezoeken 4. 18 reguliere contactmomenten 0 tot 19 jarigen 5. Uitvoering Rijks Vaccinatie Programma 6. Inloopspreekuur JGZ 0-4 jarigen 7. Telefonische bereikbaarheid JGZ tijdens kantooruren

6 Maatwerkdeel en aanvullende producten 1. Zorgcoördinatie 1 gezin 1 plan, zorggebonden overleggen 2. Producten op snijvlak van jeugdzorg extra begeleidingscontacten, opvoedspreekuren en opvoedcursussen, video-hometraining, voorZorg

7 Vervolg Maatwerk en aanvullende producten 3. Producten Centra voor jeugd en Gezin: procesregisseurs, baliemedewerkers, algemeen inloopspreekuur telefonische en online bereikbaarheid CJG 4. Producten verwant aan Onderwijs toeleiding VVE, boekenpret, aanpak schoolverzuim, onderzoek leerplichtontheffing, gezonde School, aanbod lesmateriaal, nieuwsbrief

8 Bereik 2010 0-jarigen 101,48 % 1-4 99,93 5-6 81

9 Risicofactoren Risicofactoren ≠ Probleemsignalering Risicofactoren = grotere kans op (ontstaan van) problemen

10 Risicofactoren bij intake een-ouder-gezin pre-/dysmatuur niet-NL-talige opvoeding allochtoon/niet-Westers verslaving ouder(s)/verzorger(s) psych.problematiek ouder(s)/verzorger(s) financiële problematiek tienermoeder

11 Risicofactoren Aantal risicofactoren bij intake, deel van Noord-Kennemerland Aantal intakes Waarvan met 1 of meer RF % met 1 of meer RF Alkmaar104028627,5% Bergen2002311,5% Heerhugowaard63615624,5%

12 Overige risicofactoren 1. Kindfactoren Apgar < 6 na 5 min./ ernstige asfyxie / slechte start Ernstig aangeboren afwijking Adoptie- of pleegkind (ex-)Asielzoekerskind Illegaal kind Langdurig of chronisch ziek kind Overgewicht Gedragsprobleem Achterstand in ontwikkelingsveld FM/A/P/SG (fijne motoriek/ adaptatie/ persoonlijkheid/ sociaal gedrag) Achterstand in ontwikkelingsveld communicatie Achterstand in ontwikkelingsveld grove motoriek Spraak/taalstoornis Achterstand Nederlandse taal

13 Overige risicofactoren 2. Ouder- en gezinsfactoren Geen gebruik JGZ of alleen vaccinaties Opvoedingsproblemen Zorgtekort Ontbreken sociaal netwerk Langdurige werkloosheid Arbeidsongeschiktheid ouder(s) Ouder(s) met verstandelijke beperking

14 Acties na signalering - Inzetten product JGZ; ondersteuning, advies & instructie, begeleiding, zorgcoördinatie - Hulp er bij halen in plaats van verwijzen oa huisarts, diëtiste, fysiotherapie, logopedie, maatschappelijk werk, Bureau Jeugdzorg, MEE, opvoedspreekuur, gespecialiseerde verzorging (thuisbegeleiding )

15 Kenmerken werkwijze Versterken zelfredzaamheid van ouders, jeugdigen en gezinnen Evidence-based/veelbelovende methodes oa Samen Starten, Triple P / Positief Opvoeden, Eigen Kracht Buurtgericht, in afstemming met kinderopvang en onderwijs Ruimte voor de professional om op maat te werken Met behulp van Digitaal Dossier en Verwijsindex In het Centrum voor Jeugd en Gezin

16 Resultaten van het Centrum voor Jeugd en Gezin Heerhugowaard -Doorgaande lijn met verloskundigen -Kindvriendelijke echtscheiding -Doorgaande lijn van prenatale voorlichting naar opvoedondersteuning via postnatale bijeenkomsten -Gezamenlijk werken aan milleniumdoelen met onderwijs -Actieve implementatie 1 gezin 1 plan -Ondersteuning van procesregisseur bij vastlopende hulpverlening

17 En -Minder maar effectiever overleg -Gezamenlijke ontwikkeling versterken professionals in CJG -Gezamenlijk onderzoek onder medewerkers -Inloop/baliefunctie waardoor huisartsen verwijzen naar het CJG -Website, gezamenlijke folders

18 Hoe verder? GGD is nog niet klaar met ontwikkeling in het CJG Transitie heeft direct invloed op de dagelijkse praktijk van de Jeugdgezondheidszorg Dank voor uw aandacht ?


Download ppt "Jeugdgezondheidszorg Wat doet de JGZ als ruggengraat van het Centrum voor Jeugd en Gezin? 2-2-2012, Gabrielle Geerdink."

Verwante presentaties


Ads door Google