De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jeugdgezondheidszorg 4-19 Warffum Midden Twente

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jeugdgezondheidszorg 4-19 Warffum Midden Twente"— Transcript van de presentatie:

1 Jeugdgezondheidszorg 4-19 Warffum Midden Twente
Gabriella Welling, jeugdarts KNMG Nienke Boland, jeugdarts KNMG

2 Opwarmcasus - Bart Geef je informatie over Bart en over zijn gezin?

3 Toestemmingsbevoegdheden
Juridische leeftijden: Jonger dan 12 jaar Tussen jaar Ouder dan 16 jaar

4 Opwarmcasus - Bart Wat zou er aan de hand kunnen zijn?
Wat zeg je tegen de jeugdarts?

5 Opwarmcasus - Bart Ga je iets doen met de informatie van de jeugdarts?

6 Doel jeugdgezondheidszorg
Gezonde kinderen gezond houden Vroegtijdig signaleren Kinderen die extra zorg nodig hebben toeleiden naar juiste zorg Uiteraard vertaling naar volgende zin (3 duidelijke punten, kun je zelfs tellen met je vingers): 1. Gezonde kinderen gezond houden, 2. problemen in ontwikkeling, opvoeding en gedrag vroegtijdig signaleren, 3. kinderen die extra zorg hebben naar zorg toeleiden.

7 Werkwijze JGZ Vaste contactmomenten Onderzoek op indicatie
Spreekuur jeugdarts/jeugdverpleegkundige Zorgteams (scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijf) Mag hier JGZ afgekort worden? Ja dat kun je uitleggen Het lijkt ons handig om wat uit te leggen over hoe wij werken. Veel mensen denken dat de ‘schoolarts’ veel op school is en dagelijks alle klassen screent. Inmiddels is dat niet meer zo. De vaste contactmomenten na het consultatiebureau: in groep 2, groep 7, tweede klas VO, contactmoment adolescenten. De assistente ziet dan alle kinderen en bespreekt dit met de arts en verpleegkundige. Zij zien dan een selectie hiervan, op basis van gegevens van de assistente, voorgeschiedenis, van school en van ouders. Hierdoor hebben ze meer tijd voor aandachtskinderen. Ze werken met een eigen spreekuur, waarop kinderen met ouders uitgenodigd worden. Dat kan op school zijn of in een ruimte van de GGD. Op die spreekuren kunnen kinderen komen die op allerlei manieren zijn aangemeld. Zelf uitgenodigd door de GGD vanuit bijvoorbeeld het onderzoek in groep 2, maar ook door fysiotherapeuten, school, huisarts, specialist of op verzoek van ouders zelf. Dat is belangrijk om te weten en vaak niet bekend. De JGZ is vaak ook deelnemer van zorgteams en overleggen op scholen, kdv, psz. Er kan advies gegeven worden of hulp geboden worden, of we kunnen een link leggen tussen school en betrokken medici.

8 Papieren casus Lodewijk en Fabiënne

9 Balansmodel van Bakker
Beschermende en risicofactoren Het balansmodel van Bakker en collega's uit 1998 geeft een overzicht van het samenspel van beschermende factoren en risicofactoren voor de ontwikkeling van een kind op drie niveaus. Met dit model kan de gezinssituatie en de eventueel benodigde opvoedsteun of –hulp vrij precies worden bepaald. Het samenspel van factoren op de drie niveaus ziet er als volgt uit: op microniveau gaat het om ouder-, kind- en interne gezinsfactoren, zoals eigenschappen van de ouders, het kind en het gezinssysteem (opvoeding en gezinsinteracties); op mesoniveau spelen sociale, buurt- en externe gezinsfactoren een rol, zoals het sociale netwerk, sociale bindingen, bijvoorbeeld met de school, en de kwaliteit van de buurt (sociale cohesie); op macroniveau zijn maatschappelijke en culturele factoren van invloed, zoals de etnische of culturele achtergrond en de sociaaleconomische positie (opleiding, werk, inkomen enzovoorts).

10 Samenwerking Overgewicht Zindelijkheid
Gedrags- en ontwikkelingsproblemen Kindermishandeling Kinderen waarvan de ouders psychiatrische/verslavingsproblematiek hebben/chronische ziekte “Jullie zijn hier ook dagelijks met deze aspecten van gezondheid bezig. Hier zijn wat raakvlakken van het werk van huisarts en jeugdarts

11 Afwijkend uiterlijk…? Uitleg,

12 Diagnoses DCD NLD Verbaal performaal kloof
Op school kom je veel diagnoses tegen. Adhd, autisme zijn wel bekend maar inmiddels is er een ware wildgroei aan afkortingen en termen die je niet eerder bent tegengekomen. Normaliseren is een belangrijke taak van ons, maar voor de interpretatie van bepaald gedrag moeten we wat weten over leerproblemen en al die diagnoses…!!

13 Aanbod Huisbezoek (opvoedondersteuning)
Inloopspreekuren op consultatiebureau Cursusbureau (groepsvoorlichting) Aandachtsfunctionaris kindermishandeling Titel weet ik niet, combinatie maken met volgende sheet ofzo? Ik zou het alleen aanbod noemen. Andere mogelijkheden van hulp is een huisbezoek, etc…

14 Sociale kaart Kindercoach Pubercoach Neurolinguistisch practioner
Soms vertellen school je dat er wel hulp is in het gezin. Bijvoorbeeld van een kindercoach. Wat zegt dat? Wie zijn kindercoaches, wat kunnen ze? Je kunt op scholen met meer kennis inschatten of de juiste hulp in een gezin is. Kennis van de sociale kaart is daarom belangrijk.

15 Speciaal basis onderwijs (SBO)
Indicaties: moeilijk lerend kinderen met opvoedingsmoeilijkheden alle andere kinderen die speciale ondersteuning en aandacht nodig hebben Een andere vorm van basisonderwijs is speciaal basisonderwijs. Hier worden dezelfde kerndoelen gebruikt als op gewone basisscholen, maar leerlingen krijgen meer tijd kleinere groepen en meer deskundigen. tot 14e jaar Restgroep (puntje 3) is vaag, is daar meer uitleg over mogelijk/achtergrond? Na de pauze gaan we verder met het VO 15

16 Pauze

17 Papieren casus Iris

18 Toestemmingsbevoegdheden
Juridische leeftijden: Jonger dan 12 jaar Tussen jaar Ouder dan 16 jaar

19 Bespreking casus Iris Redenen consultatie AMK
Kind staat onder toezicht, hebben ouders gezag? Raadpleeg openbaar gezagsregister bij rechtbank

20 Bespreking casus Iris Leerplicht: Handhaaft en ondersteunt schoolgang
Recht op onderwijs is grondrecht: Scholen hebben zorgplicht

21 Verandercirkel Verandercirkel

22 Voortgezet onderwijs VMBO
Basis / kader / gemengd / theoretische leerweg Leerweg ondersteunend Praktijkonderwijs HAVO VWO Op het voortgezet onderwijs wordt de volgende indeling gebruikt: VMBO: Basisberoepsgerichte leerweg (BB of BL genoemd): 25% theorie, 75% praktijk Kaderberoepsgerichte leerweg (K of KL genoemd): 50% theorie, 50% praktijk Gemengde leerweg (G of GL genoemd): 75% theorie, 25% praktijk Theoretische leerweg (T of TL genoemd): vroegere MAVO: vrijwel 100% theorie, met eventueel 1 beroepsgericht vak. LWOO:extra ondersteuning orthopedagogisch of didactisch; beslissing door school of indicatie Praktijkonderwijs: IQ tussen 60-75, leidt tot plek op de arbeidsmarkt. Indicatie voor nodig.

23 Speciaal onderwijs (SO)
Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen Cluster 2: dove, slechthorende kinderen Cluster 3: gehandicapte en langdurig zieke kinderen Cluster 4: kinderen met stoornissen en gedragsproblemen Voortgezet speciaal onderwijs We zijn op normaal basisonderwijs aanwezig maar uiteraard ook op speciaal onderwijs. Er zijn vier clusters, nl…

24 Samenwerking HA en JA Bereikbaarheid
06 nummer en mailadres van jeugdarts (op werkdagen is er altijd een dienstdoende jeugdarts te bereiken voor overleg) Terug naar zaken die concreter zijn op deze ochtend. Wij denken dat we door meer samen te werken betere zorg kunnen leven voor kinderen. De transformatie jeugdzorg is hier een uitstekende aanleiding voor, die met allerlei andere veranderingen in de wet jullie meer werk brengt. Voor betere samenwerking is bereikbaarheid essentieel; dus straks de uitnodiging om het nummer van een jeugdarts in uw mobiele telefoon te zetten, zodat je kunt overleggen of doorverwijzen. Een andere optie is om lokaal afspraken te maken; wat gaat er goed en wat kan verbeterd worden in de samenwerking? Dat horen we graag. Afkortingen HA en JA uitspreken, nog niet eerder gebruikte afkortingen

25 Vragen?


Download ppt "Jeugdgezondheidszorg 4-19 Warffum Midden Twente"

Verwante presentaties


Ads door Google