De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Learn & Share bijeenkomst School en wijk verbonden Beatrixtheater, Utrecht 17 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Learn & Share bijeenkomst School en wijk verbonden Beatrixtheater, Utrecht 17 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Learn & Share bijeenkomst School en wijk verbonden Beatrixtheater, Utrecht 17 september 2015

2 Programma Welkom en kennismaking Presentatie door Chaja Deen en Vincent Fafieanie:  Wat speelt er in het land met betrekking tot de verbinding school en wijk ?  Lessen uit het buitenland in vogelvlucht Een blik op de praktijk:  Hoe zijn school en wijk verbonden in de Arnhemse praktijk en regio Gooi en Vechtstreek? Werkgroepen in twee rondes Plenaire afronding 2

3 Samenwerken… 3

4 Hoe verloopt uw samenwerking? Aansluiting onderwijs-jeugdhulp in uw regio: –Wat gaat goed? –Waar loopt u tegenaan? –Welk beleid is er voor samenwerking? –Waarop is dat gebaseerd? 4

5 Monitor aansluiting onderwijs en jeugdhulp Samenwerking via vragenlijsten Periodieke uitvraag onder: –Beleidsmedewerkers gemeente en onderwijs (swv) –Professionals in onderwijs en jeugdhulp –Ouders en jongeren Resultaten en ervaringen tot nu toe 5

6 6 Zicht op het aantal kinderen dat zowel extra onderwijsondersteuning op school krijgt als jeugdhulp ontvangt (overzicht alle negen regio’s, n=420) Peildatum 15-9-2015 45% 38% 17%

7 Hoe wordt er samengewerkt? (overzicht alle negen regio’s, n=420) 7 Peildatum 15-9-2015

8 Tevredenheid over samenwerking 8 6,4 5,9 6,2 5,8 Peildatum 15-9-2015

9 9 Tevredenheid van ouders op een aantal deelthema’s Peildatum 15-9-2015 (respondenten uit drie regio’s, n = 129)

10 Uitvoeringsvragen Duidelijkheid over wie wat doet in de verbinding onderwijs-jeugdhulp –Preventie en signalering –Multidisciplinair wegen en arrangeren –Integraal aanbod –Doorgaande lijnen Samenwerking met ouders Sturing op implementatie nieuwe verbindingen Verschillende aansluitingsvragen PO-VO - (V)SO-MBO in relatie tot wijk/gebiedsgerichte aanpak 10

11 11

12 Jeugdzorg in Europa In alle landen is de lokale overheid verantwoordelijk voor (besluitvorming over) de zorg voor kind en gezin, mate van verschil in op welke schaal er voorzieningen zijn Internationale trend: veel aandacht voor preventie en verschuiving naar early intervention Internationale trend: rechten van het kind en versterking sociale netwerken Duidelijk aanwezige gemeentelijke instantie waar ouders terecht kunnen Samenhang tussen vrijwillig en gedwongen kader, geen parallelle systemen Overal incidenten en uitvergroting daarvan in media

13 Organiseren vanuit perspectief jeugd en gezin School vanzelfsprekende werkplek voor jeugdhulp Denken in schoolloopbanen en toekomstperspectief Centrale rol gemeente in het onderwijs Lees meer: Startdossier kansen en risico's in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid. Een internationale verkenning en Nederlandse reflectie (2014)Startdossier kansen en risico's in de verbinding onderwijs-jeugdbeleid 13 Out of the (Dutch) box Europese inspiratie voor de verbinding onderwijs-jeugdbeleid

14 Een blik op de praktijk (1): Hoe is school en wijk verbonden in de Arnhemse praktijk? 14 Ward Habets Directeur samenwerkingsverband V(S)O 25.06

15 Een blik op de praktijk (2): Hoe is school en wijk verbonden in de regio Gooi en Vechtstreek? 15 Johan Vroegindeweij Directeur samenwerkingsverband Unita PO 2709

16 Werkgroepen Ronde 1: 17.00 uur - 17.45 uur 1.Samen optrekken in preventie en signalering Caroline Vink 2.Samen optrekken in toegang en arrangeren Chaja Deen 3.Samen optrekken in onderwijs- en zorgarrangementen Vincent Fafieanie 4.Samen optrekken in doorgaande lijnen Marij Bosdriesz  Welke successen of kansen ziet u ontstaan en welke knelpunten signaleert u vanuit uw optiek als gemeente, jeugdhulp of onderwijs?  Waarop zou u verdere ondersteuning of uitwisseling wensen en op welke wijze? 16

17 Werkgroepen Ronde 2: 17.45 uur - 18.30 uur 1.Samen optrekken in preventie en signalering Caroline Vink 2.Samen optrekken in beleid en (aan)sturing Chaja Deen 3.Samen optrekken in onderwijs- en zorgarrangementen Vincent Fafieanie 4.Samen optrekken in doorgaande lijnen Marij Bosdriesz  Welke successen of kansen ziet u ontstaan en welke knelpunten signaleert u vanuit uw optiek als gemeente, jeugdhulp of onderwijs?  Waarop zou u verdere ondersteuning of uitwisseling wensen en op welke wijze? 17

18 Plenaire afronding en ondersteuning bij uw vragen Ondersteuningsaanbod door middel van:  Regionale bijeenkomsten.  Maatwerktrajecten Jeugdhulp en School (info@ondersteuningpassendonderwijs.nlinfo@ondersteuningpassendonderwijs.nl Steunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nlSteunpuntpassendonderwijs@vo-raad.nl) Voor meer informatie:  www.onderwijsjeugd.nl www.onderwijsjeugd.nl  http://www.nji.nl/schoolenwijkverbonden http://www.nji.nl/schoolenwijkverbonden  http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/72-school-en-wijk-verbonden http://kennisnetjeugd.nl/werkgroep/72-school-en-wijk-verbonden 18


Download ppt "Learn & Share bijeenkomst School en wijk verbonden Beatrixtheater, Utrecht 17 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google