De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van harte welkom www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen Ruddervoorde 10/09/09 www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van harte welkom www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen Ruddervoorde 10/09/09 www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Van harte welkom www.interdio.be

3 Voorstelling van de verzekeringspolissen Ruddervoorde 10/09/09 www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen Ruddervoorde 10/09/09 www.interdio.be

4 Inhoud Voorstelling van het Interdiocesaan Centrum Bespreking verschillende Polissen Vragen

5 Wie of wat is het Interdiocesaan Centrum ?

6 Wat zijn de belangrijkste polissen ? De Schoolpolis De Veiligheidspolis Omnium Opdrachten

7 De Schoolpolis Basis van de schoolverzekeringen

8 Definities Schoolleven georganiseerd Alle activiteiten gecontroleerd door de school toegelaten – Schoolse of naschoolse activiteiten – Binnen of buiten de onderwijsinstelling – Tijdens of na de lesuren, speeltijden en studietijden – Gedurende schooldagen, verlofdagen en vakanties – Uitstappen, reizen en wandelingen – Deelname in groep aan vaderlandslievende, religieuze of andere manifestaties – Deelname aan bijscholingscursussen – De trajecten die ervan deel uitmaken

9 Definities uitgestrektheid De ganse wereld Weg van en naar de school De Normale weg  de kortste weg

10 Waarborgen Burgerlijke Aansprakelijkheid Objectieve Aansprakelijkheid Lichamelijke ongevallen Rechtsbijstand

11 Wat ? De verplichting om schade toegebracht aan derden, buiten alle contractuele verplichtingen, te vergoeden (art. 1382 tot 1386 bis B.W.) Burgerlijke Aansprakelijkheid DUS Elke daad van een mens, DOOR wiens FOUT, SCHADE aan derden wordt veroorzaakt, moet vergoed worden.

12 Burgerlijke Aansprakelijkheid FOUT SCHADE OORZAKELIJK VERBAND Voorwaarden ?

13 Enkelvoudige Persoonlijke handeling Samengestelde Aansprakelijkheid voor de daad van een ander Burgerlijke Aansprakelijkheid Principe : leerkrachten zijn aansprakelijk voor de schade door de leerlingen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan. Soorten

14 Burgerlijke Aansprakelijkheid Wie is verzekerd in BA ? – De verzekeringnemer – De omschreven instelling – Leden van schoolbestuur, directie en personeel, tijdelijke helpers en vrijwilligers – Leerlingen – De natuurlijke personen die het oudercomité vormen IEDEREEN die bij het schoolgebeuren betrokken is

15 Burgerlijke Aansprakelijkheid Wie is derde ? Elke andere persoon dan de verzekeringnemer of de instelling zelf ! Wanneer is de waarborg van toepassing ? Als de verzekerde zich in het schoolleven bevindt. DUS NIETTijdens privé initiatieven Op de weg van en naar de school PERSONEEL en LEERLINGEN zijn derden onder elkaar NIETTEGENSTAANDE zijzelf ook verzekerde zijn MAAR

16 Burgerlijke Aansprakelijkheid Uitbreidingen. Verschaffen van dranken, eetwaren, schoolbenodigdheden,... Vuur, brand, ontploffing, rook of water en glas, ook als tijdelijke huurder of gebruiker van gebouwen.

17 Burgerlijke Aansprakelijkheid Verzekerde bedragen – Lichamelijke Schade 20.682.304,12 EUR – Stoffelijke Schade 3.447.050,69 EUR – Schade aan voorwerpen toevertrouwd aan stagiairs 86.176,26 EUR – Schade door brand, rook, ontploffing en water 861.762,67 EUR GEEN VRIJSTELLING

18 Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en/of ontploffing Verplichte verzekering sinds 1 maart 1992 voor publiek toegankelijke gebouwen, dus ook voor onderwijsinstellingen. Wat ? Een derde die schade lijdt als gevolg van brand en/of ontploffing kan automatisch schadevergoeding bekomen, zonder dat het slachtoffer bewijs moet leveren dat de verantwoordelijke instelling een fout heeft begaan

19 Objectieve Aansprakelijkheid in geval van brand en/of ontploffing Verzekerde bedragen – Lichamelijke Schade 14.873.611,49 EUR – Stoffelijke Schade 743.680,57 EUR

20 Lichamelijke ongevallen Wat ? Een ongeval is een aantasting van de lichamelijke gaafheid door een plotse gebeurtenis. Voorwaarden ? Letsel OORZAKELIJK VERBAND Plotse gebeurtenis

21 Lichamelijke Ongevallen Wanneer is de waarborg van toepassing ? Als de verzekerde het slachtoffer is van een ongeval – Tijdens het schoolleven – Op de weg van en naar de school

22 Lichamelijke Ongevallen Uitsluitingen Opzet Zware nalatigheid, kennelijk gewaagde of roekeloze daad

23 Lichamelijke Ongevallen Sportbeoefening Vliegsporten (delta, parapenting, parachutisme, zweefvliegen, ULM) Sporten met gebruik van motorvoertuigen Benji-springen KUNNEN NIET VERZEKERD WORDEN

24 Lichamelijke Ongevallen Sportbeoefening Gevechts- en verdedigingssporten (uitgez. Oosterse gevechtssporten) Diepzeeduiken buiten België Het beoefenen van klettern Speleologie en alpinisme buiten België Wintersporten vanaf 50 km buiten België Besturen van een kart of quad (buiten een gesloten circuit en zonder wedstrijdgeest) KUNNEN VERZEKERD WORDEN MET BETALING VAN EEN BIJPREMIE

25 Lichamelijke Ongevallen Sportbeoefening ALLE ANDERE SPORTEN ZIJN VERZEKERD

26 Lichamelijke Ongevallen Verzekerde bedragen

27 Lichamelijke Ongevallen Verzekerde bedragen

28 Lichamelijke Ongevallen Verzekerde bedragen

29 Actieve Rechtsbijstand De instelling tracht een schadevergoeding te bekomen van een derde aansprakelijke. Rechtsbijstand Passieve Rechtsbijstand Een personeelslid wordt strafrechtelijk vervolgd.

30 Rechtsbijstand Verzekerde bedragen – Rechtsbijstand 17.381,71 EUR – Strafrechtelijke borgtocht 8.690,65 EUR – Insolventie van derden 8.690,65 EUR Met een vrijstelling van 123,95 EUR

31 Veiligheidspolis Verzekering voor de lichamelijke ongevallen van de vrijwilligers. FINANCIËLE VEILIGHEID

32 Wat is een Veiligheidspolis ? Polis met gelijke waarborgen als de wettelijk verplichte verzekering Arbeidsongevallen Een ongevallenverzekering voor ALLE vrijwilligers.

33 Omnium Omnium Opdrachten

34 Wat is een polis Omnium Opdrachten ? Occasionele of regelmatige verplaatsingen. Uitgevoerd met eigen voertuig. Personeelsleden, ouders en vrijwilligers. In opdracht van de school.  de arbeidsweg

35 Verzekerd bedrag Maximum 24.789,35 EUR 1.000.000 BEF

36 Waarborgen Accidentele schade veroorzaakt door een botsing met een ander voertuig of een vast voorwerp. Schade veroorzaakt door brand, ontploffing en blikseminslag. Diefstal of schade door poging tot diefstal van het voertuig tijdens de opdracht. Schade veroorzaakt door natuurkrachten of wild. Schade veroorzaakt door glasbreuk. Schade veroorzaakt door vandalisme.

37 Vrijstelling GEEN vrijstelling INDIEN Eigen Omniumverzekering Glasbreuk hersteld door Carglass Schade door brand, diefstal of natuurgeweld

38 Vrijstelling Algemene Vrijstelling 370 EUR Aangepaste vrijstelling 620 EUR Voor : - aanrijding met vast voorwerp - zonder gekende tegenpartij - jonge bestuurder (< 23 jaar) - wagen < 2 jaar en geen eigen omniumverzekering

39 www.interdio.be Zijn er VRAGEN ? j.dierickx@interdio.be www.interdio.be Zijn er VRAGEN ? j.dierickx@interdio.be

40 Dank voor uw aandacht

41


Download ppt "Van harte welkom www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen Ruddervoorde 10/09/09 www.interdio.be Voorstelling van de verzekeringspolissen."

Verwante presentaties


Ads door Google