De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leren doe je samen Het generen van leerdynamiek. 1.De professionele leergemeenschap, de weg naar duurzaam onderwijs; 2.Verbeteren van leerdynamiek; 3.De.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leren doe je samen Het generen van leerdynamiek. 1.De professionele leergemeenschap, de weg naar duurzaam onderwijs; 2.Verbeteren van leerdynamiek; 3.De."— Transcript van de presentatie:

1 Leren doe je samen Het generen van leerdynamiek

2 1.De professionele leergemeenschap, de weg naar duurzaam onderwijs; 2.Verbeteren van leerdynamiek; 3.De tussenstand in Stadskanaal; 4.Onze gebruikersvereniging als PLG.

3 “De professionele leergemeenschap” (het Canadese model) Deel 1: De weg naar duurzaam onderwijs

4 Focus meer verleggen naar het onderwijs  het vormgeven van een actief leerproces;  het vormgeven van integrale onderwijsontwikkeling. Het onderwijs is leidend, met data als uitgangspunt voor het leren van zowel de student als teamleden zelf. Teammanager als onderwijskundig leider (cultuurbouwer, educator, architect) De organisatie is gericht op het ondersteunen van docenten in hun primaire taak, het begeleiden van studenten.

5 Michael Fullan, leiderschap in een cultuur van verandering (2001) Leren over leren, stimuleren en doorgeven:  In “beroering”brengen (het morele doel, betekenisvol); Leren van elkaar:  Een leercultuur, waarin kwesties als lesgeven en leren het teamgebeuren en de interpersoonlijke relaties tussen de teamleden bepalen (stilzwijgende kennis) Trage wijsheid:  Niet veranderen, maar verbeteren

6 “Het opleidingsmodel” (De Bie) Deel 2: Het verbeteren van leerdynamiek

7 De vijf leerlijnen: 1.De integrale leerlijn (betekenisvolle, complexe beroepsopdrachten die leerdynamiek genereren); 2.Ervarings-reflectie leerlijn (de werkplek is bij uitstek de krachtigste omgeving om competenties te leren); 3.Conceptuele leerlijn (benodigde theorie en workshops); 4.Vaardigheden leerlijn (benodigde trainingen); 5.Regielijn (studieloopbaanbegeleiding) “greep krijgen op de eigen ontwikkeling, reflecteren”.

8 2A:Onderwijs als opdracht De docent geeft leiding aan leerprocessen. Docenten geven opdrachten aan studenten en maken hèn daarmee verantwoordelijk voor het leerproces. Docenten geven meer of minder hulp bij de uitvoering van de opdracht. De “opdracht” maakt daarmee de betrekking tussen docent en student helder. Studenten krijgen kans om zèlf betekenis te geven aan de leerstof of het leren.

9 Beroepsrelevante, betekenisvolle opdrachten:  zijn inspirerend, boeiend, spannend, uitdagend, motiverend, met voldoende ruimte om zaken zelf te regelen, te plannen, uit te zoeken;  functioneren als aanjagers van het leerproces (genereren leerdynamiek);  zijn leerwerkopdrachten waaraan criteria gesteld moeten worden. De leerdynamiek is gericht op het bereiken van competenties. Onder die dynamiek hangt een voorraadkast met leerstof.

10 2B:Competentie-ontwikkeling Het leren beheersen van een competentie is afhankelijk van meer of minder hulp:  Hoeveel wordt weg gegeven in de vorm van procedures, werksuggesties, stappenplannen;  Hoeveel wordt verwezen (literatuur, bestaande voorbeelden);  In welke mate wordt gestimuleerd om zèlf op zoek te gaan. “een volleerd beroepsbeoefenaar is uiteindelijk in staat om zelf beslissingen en keuzes te genereren èn te verantwoorden”

11 Fase 1: leren leren:  Verrichten van dagelijkse werkzaamheden;  Uitvoerend werk, kerntaken. Fase 2: zelf leren betekenis te geven:  Het stuuraspect van de dagelijkse werkzaamheden;  Bestaand systeem op orde houden;  Het werken in een arbeidsorganisatie. Fase 3: zèlf leren sturen:  Signaleren en adviseren;  Werken in een (maatschappelijke) context die verandert. (andere richtlijnen, minder geld, minder vraag etc.)

12 De docent als plaatsvervangende frontaalkwab

13 Leerstijlen volgens David A. Kolb Leerstijlen volgens Jan Vermunt  Reproductiegericht;  Betekenisgericht;  Toepassingsgericht. Meervoudige intelligenties - Howard Gardner:

14 Theorie in paragrafen Doel Verkrijgen van kennis Diagnostische oefentoets over de theorie, reeksen van interactieve vragen en score Doel Reproductie van kennis Opgaven bij de theorie met open vragen die de paragrafen overstijgen Doel Verkrijgen van inzicht Project (o.a. zelfstudie, school, BPV) met casussen en opdrachten die kennis toepassen in de praktijk Doel Zelfstandig toepassen van kennis Toetstraining met open en interactieve vragen die voorbereiden op de theorietoets Doel Voorbereiden op examen Niveau van beheersing van leerstof

15 “De tussenstand in Stadskanaal” Deel 3: KD-examenplan-leerplanschema- studiekaarten-competentiemeting

16

17

18

19

20

21

22 Wanneer je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen Of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin plannen mee Maar leer eerst mensen verlangen Naar de eindeloze zee (vrij naar Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), La Citadelle)

23 “Verlangen naar de eindeloze zee” Deel 4: Onze gebruikersvereniging als PLG

24 DISCUSSIE Wat betekent dit alles voor de gewenste ontwikkeling en inrichting van ons leermiddel? Onderwijskundige vormgeving:  De projecten als complexe beroepsopdrachten in relatie tot de “voorraadkast” met leerstof?  Het meer of minder sturend niveau van de onderliggende stappenplannen cq studiekaarten?  Activerende werkvormen? Sturen op data (regielijn):  Competentiemeting in relatie tot PAP, studie-advies op maat?  Wegwijzer 2011, catalogus niet alleen met projecten per werkproces, maar ook met projecten per competentie?  Zoekmachine (meerdere ingangen: kerntaken/werkprocessen, competenties)?

25 Samenvatting:

26 Gebruikersvereniging Elobase Verbindingen die er toe doen! Trots, met elan!


Download ppt "Leren doe je samen Het generen van leerdynamiek. 1.De professionele leergemeenschap, de weg naar duurzaam onderwijs; 2.Verbeteren van leerdynamiek; 3.De."

Verwante presentaties


Ads door Google