De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Haal het beste uit jezelf! Ho 3: Leerstijlen. Haal het beste uit jezelf! Overzicht leerstijlen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Haal het beste uit jezelf! Ho 3: Leerstijlen. Haal het beste uit jezelf! Overzicht leerstijlen."— Transcript van de presentatie:

1 Haal het beste uit jezelf! Ho 3: Leerstijlen

2 Haal het beste uit jezelf! Overzicht leerstijlen

3 Haal het beste uit jezelf! Hoe leer jij? Opdracht: Kies twee fotokaarten die iets vertellen over –je manier van leren –wat jij belangrijk vindt om te leren Ik vind het moeilijk om Ik moet wel goed Ik vind het belangrijk overzicht te houden. uitgerust zijn! om gemotiveerd te zijn.

4 Haal het beste uit jezelf! Wat is leren? Leren is een actief constructief proces waarbij nieuwe kennis geïntegreerd wordt in reeds bestaand kennis Ieder mens brengt zijn eigen leergeschiedenis mee Door die verschillende ervaringen kun je veel van elkaar leren

5 Haal het beste uit jezelf! Hoe merk je verschillen in leren? 1.Door verschillende interesses en behoeften. 2.Door meer of minder behoefte aan sturing van buitenaf. 3.Door persoonlijke opvattingen en ideeën over wat jij belangrijk vindt om te leren.

6 Haal het beste uit jezelf! Leerstijl Een leerstijl is een relatief stabiel patroon van de wijze waarop iemand leert.

7 Haal het beste uit jezelf! Uitgangspunten voor zelfstandig leren 1.Je weet wat je wilt leren en waarom. 2.Je denkt na over je manier van leren 3.Je vraagt alleen sturing als het nodig is 4.Je slikt niets voor zoete koek maar vraagt kritisch door c.q. waar nodig om feedback.

8 Haal het beste uit jezelf! Hoe zelfstandig leer jij? Wissel in tweetallen de uitkomsten van de test uit aan de hand van de volgende vragen: –Welke frappante uitkomsten constateer je voor jezelf? –Welke belangrijke verschillen zijn er met je groepsgenoot? –Zijn die verschillen te verklaren (door verschil in karakter, leeftijd, ervaring enzovoort)? –Wat kun jij van de ander leren en wat kan hij van jou leren? –Wat zou je van de docent willen zodat jij beter kunt leren? –In welk opzicht heb je nog coaching bij het ‘leren leren’ nodig en waarom?

9 Haal het beste uit jezelf! Trek je conclusies t.a.v. zelfstandig leren Bijvoorbeeld: Minder kennis er in “stampen” Meer verbanden leren leggen Overeenkomsten en verschillen zoeken Kennis toetsen aan eigen ervaringen Het geleerde betekenis geven Van elkaar leren

10 Haal het beste uit jezelf! Cartoon Cartoon Hoe zou jij reageren? Hangt dit af van de situatie?

11 Haal het beste uit jezelf! Hoe leer jij? Opdracht Wissel de uitkomst van je leerstijlentest uit in je groep. Vragen: Is de uitkomst herkenbaar? Wat is het meest verrassend? Waar wil je aan gaan werken?

12 Haal het beste uit jezelf! Voorbeeld uitslag leerstijlentest

13 Haal het beste uit jezelf! De vier leerstijlen van Kolb Doener Leren door te doen. Praktijk- en doelgericht. Bezinner Eerst kijken en dan doen. Verbeeldingskracht en fantasie. Denker Goed beslagen ten ijs komen. Eerst grondig doordenken. Beslisser Heldere structuur nodig. Theorie aan praktijk toetsen. Doelgericht, planmatig en besluitvaardig.

14 Haal het beste uit jezelf! Cyclus van ervaringsleren

15 Haal het beste uit jezelf! Opdracht leerstijlen visualiseren Opdracht: Bepaal je positie in de cirkel o.b.v. de gegeven casus. Stel elkaar vragen, geef heldere argumenten! Hoe ziet het logisch verloop van de volgende fasen eruit (welke activiteiten)?

16 Haal het beste uit jezelf! Sturing Hoeveel sturing heb jij nodig bij het leren? Wat doe je om jezelf te sturen?

17 Haal het beste uit jezelf! Leerstijltypes van Vermunt (kwaliteit van leren) Ongericht Hoofd- en bijzaken onderscheiden moeilijk. Veel externe sturing nodig. Inefficiënte leerstijl. Reproductiegericht Stapsgewijs en uit het hoofd leren. Toetsgericht. Minder efficiënte leerstijl. Toepassingsgericht Praktijkgericht (waarom heb ik dit nodig?). Efficiënte leerstijl. Betekenisgericht Doet meer dan verwacht wordt. Gaat zelf op zoek naar de verbanden. Efficiënte leerstijl.

18 Haal het beste uit jezelf! Bewijsmateriaal portfolio Opdracht Wissel de producten uit voor je portfolio. Wat is reproductiegericht bewijsmateriaal? Wat is toepassingsgericht bewijsmateriaal? Wat is betekenisgericht bewijsmateriaal?

19 Haal het beste uit jezelf! Zoek passende leeractiviteiten 1. Wat doe je concreet? ezelsbruggetjes discussie casuïstiek schematiseren etc. 2. Waar is dat goed voor? memoriseren kritisch analyseren relateren reflecteren etc.

20 Haal het beste uit jezelf! Zorg voor evenwicht in je leeractiviteiten Cognitieve leeractiviteiten relateren, structureren, analyseren, concretiseren, toepassen, memoriseren, kritisch verwerken, selecteren Affectieve leeractiviteiten attribueren, motiveren, concentreren, zichzelf beoordelen, waarderen, inspannen, emoties opwekken, verwachten Regulatieve leeractiviteiten oriënteren, plannen, proces bewaken, toetsen, diagnosticeren, bijsturen, evalueren, reflecteren Hoe kun je samenwerken en elkaar aanvullen?

21 Haal het beste uit jezelf! Hoe zit het met jouw transfer? Opdracht 1. Kijk waar de eventuele verschillen zitten tussen jouw leren van de theorie en het leren van de praktijk. 2. Hoe goed kun jij schakelen tussen deze twee terreinen? Bedenk voorbeelden. 3. Wat zou je anders / beter willen? Geef elkaar tips voor deze transfer.

22 Haal het beste uit jezelf! Gedicht om over na te denken Wanneer je een schip wilt gaan bouwen Breng dan geen mensen bijeen Om timmerhout te sjouwen Of te tekenen alleen Voorkom dat ze taken ontvangen Deel evenmin mee Maar leer eerst mensen verlangen Naar de eindeloze zee Wat is jouw grootste verlangen om te leren?

23 Haal het beste uit jezelf! Aanvuloefening Opdracht Vul de volgende zinnen aan: 1.Wanneer ik … (wens, verlangen om te leren) 2.Ga ik … (uitvoering van je plannen) Bespreek de uitkomsten met elkaar.

24 Haal het beste uit jezelf! Voor- en nadelen van het kiezen op basis van eigen leerstijl Voordelen Feest der herkenning Je hebt aan een half woord genoeg Minder irritatie en conflicten Geen oeverloze discussies Nadelen Resultaat soms minder Te veel van hetzelfde Verschillen kunnen ook voor aanvulling en verdieping zorgen Je mist de kans te leren van verschillen

25 Haal het beste uit jezelf! Vraag Wat zou jouw aandeel zijn als je samen een schip gaat bouwen? bijvoorbeeld: in projectgroepen? tijdens stages? in minoren?

26 Haal het beste uit jezelf! Opdracht Kies bij elke leerstijl een verbredende minor. Motiveer je keuze.


Download ppt "Haal het beste uit jezelf! Ho 3: Leerstijlen. Haal het beste uit jezelf! Overzicht leerstijlen."

Verwante presentaties


Ads door Google