De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Info voorstellen mobiliteit centrum Lennik Deel A: parkeervisie Deel B: oplossingen voor de circulatie- en verkeersknooppunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Info voorstellen mobiliteit centrum Lennik Deel A: parkeervisie Deel B: oplossingen voor de circulatie- en verkeersknooppunten."— Transcript van de presentatie:

1 Info voorstellen mobiliteit centrum Lennik Deel A: parkeervisie Deel B: oplossingen voor de circulatie- en verkeersknooppunten

2 DEEL A: parkeervisie In deze uiteenzetting presenteren wij onze visie op parkeren in het centrum van Sint-Kwintens-Lennik, de uitwerking daarvan tot concrete maatregelen en de wijze waarop we de uitvoering van het parkeerbeleid willen organiseren en evalueren. Het parkeerbeleid moet bijdragen tot de handelskern- versterking van onze gemeente en een antwoord geven op de knelpunten van de bestaande situatie. Dit antwoord is te vinden in de invoering van betalend parkeren en blauwe zone – reglementering (van 9 uur tot 18 uur) die moeten bijdragen tot het bevorderen van de parkeerrotatie in het centrum. Aansluitend blijft onbeperkt parkeren van toepassing.

3 Er wordt geopteerd voor het gebruik van zoneborden = indeling in parkeerzones. Dit wil zeggen dat er alleen in het begin en op het einde van een parkeerzone borden met zonale geldigheid worden geplaatst. Alle overige verkeersborden met betrekking tot parkeren worden verwijderd.

4 Voorstelling van de zones Op de plaatsen met parkeerautomaten geschiedt het parkeren op de wijze en onder de voorwaarden die op de toestellen zijn vermeld (4 toestellen aanwezig op de Markt). De Markt wordt afgebakend tussen de : -N282/Alfred Algoetstraat -Frans Van der Steenstraat -Karel Keymolenstraat -Albert Van der Kelenstraat -Borrekeitse door de verkeersborden: Op de plaatsen: 1. Zone Betalend parkeren op de Markt

5

6 -betalend van 9 uur tot 18 uur -maximum parkeertijd 2 uur -20 minuten gratis -0,50 €/30 minuten 1,00 €/uur 2,00 €/2 uur -gebruik parkeerautomaat = nemen parkeerticket -parkeerticket zichtbaar aanbrengen achter voorruit voertuig -overschrijden parkeertijd: forfaitair tarief 15 €/halve dag -bewonerskaarten: 2 per domicilie (voertuiggebonden) 1 ste : 80 €/jaar, 2 de : 250€/jaar geldig op de Markt waar de domicilie gevestigd is -gratis op zon- en feestdagen en op 11 juli -gratis voor mindervaliden

7 2. Zones met beperkte parkeertijd (blauwe zones) Elke bestuurder die, op een werkdag of op de dagen vermeld op de signalisatie, een auto parkeert in een zone met beperkte parkeertijd, moet op de binnenkant van de voorruit of, als er geen voorruit is, op het voorste gedeelte van het voertuig een parkeerschijf aanbrengen, die overeenstemt met het model dat bepaald is door de Minister van Verkeerswezen.

8 in de volgende straten: -Albert Van der Kelenstraat -verhard deel (kassei) van het Masiusplein -Deken Verbesseltstraat -Karel Keymolenstraat -Hendrik Ghijselenstraat -N282/Kroonstraat -Frans Van der Steenstraat Het begin en einde van deze zone wordt respectievelijk afgebakend door de verkeersborden: Op de plaatsen: Eerste blauwe zone

9

10 Tweede blauwe zone in de volgende straten: -Borrekeitse -(Vondelstraat) -N282/Alfred Algoetstraat Het begin en einde van deze zone wordt respectievelijk afgebakend door de verkeersborden: op de plaatsen:

11

12 -schijf verplicht van 9 uur tot 18 uur -maximum parkeertijd 1 uur -overschrijden toegestane tijd: forfaitair tarief 15 €/halve dag -bewonerskaarten: 2 per domicilie (voertuiggebonden) 1 ste : 80 €/jaar, 2 de : 250 €/jaar geldig in de straat waar de domicilie gevestigd is -geen schijf te plaatsen op zon- en feestdagen en op 11 juli -vrijstelling voor mindervaliden

13 Hoe werkt de parkeerschijf? de parkeerschijf (Europees model) geeft enkel het uur van aankomst aan. bij aankomst moet u het uur of het half uur aangeven op het tijdstip van aankomst (bijvoorbeeld aankomst 14.35 uur = parkeerschijf instellen op 15 uur; bijvoorbeeld aankomst 12.55 uur = parkeerschijf instellen op 13 uur). vanaf dit ingestelde uur is maximaal 1 uur parkeren toegelaten. uiteraard is het verboden foutieve aanduidingen in te stellen. zonder bijkomende vermeldingen op de verkeersborden, geldt de verplichting om de schijf te plaatsen op werkdagen tussen 9 en 18 uur.

14 Onbeperkt parkeren Aansluitend op de blauwe zones blijft op alle overige parkeergelegenheden en parkings onbeperkt parkeren van toepassing

15 -1a parking “Jo Baetens” (Sporthal) – 95 plaatsen -1b Alfred Algoetstraat (vanaf de Gustaaf Van der Steenstraat tot de Sporthal) – 44 plaatsen -1c parking Schepenbank – 41 plaatsen -2a onverhard deel Masiusplein – 48 plaatsen -2b Stationsstraat – 18 plaatsen -2c parking WCD Den Bleek – 28 plaatsen -2d Frans Devoghellaan – 61 plaatsen -3a Schoolweg – 14 plaatsen -3b parking Schoolweg (achter Gronckelhuis) – 60 plaatsen -3c Kroonstraat (vanaf de Schoolweg tot het rond punt) – 32 plaatsen -4a Zavelstraat – 23 plaatsen -4b parking kerkhof (Zavelstraat) – 20 plaatsen -5 Frans Van der Steenstraat vanaf de Keitse – 95 plaatsen Onbeperkt parkeren:

16 Samenvatting (betalend parkeren/ blauwe zone/ onbeperkt parkeren)

17 -betalend parkeren – 93 plaatsen -blauwe zone – 164 plaatsen -onbeperkt parkeren – 579 plaatsen Samenvatting aantal parkings

18 Aanduiding parkings voorbeelden

19 Controle betalend parkeren en blauwe zone – reglementering De controle op het betalend parkeren en op de blauwe zone – reglementering zal gebeuren door een gespecialiseerde firma aangesteld door de gemeente.

20 DEEL B Oplossingen voor de circulatie- en verkeersknelpunten -Markt: circulatie -Masiusplein: circulatie -Hoek Schoolweg/Kroonstraat: zichtbaarheid Bestaande knelpunten:

21 Oplossing: Markt – aanpassing circulatie

22 Oplossing: Masiusplein – aanpassing circulatie

23 Oplossing: Hoek Schoolweg/Kroonstraat – zichtbaarheid aanbrengen STOP en STOPSTREEP op de Schoolweg

24 Timing uitvoering - invoeren betalend parkeren en blauwe zone – reglementering/onbeperkt parkeren - aanpassen knelpunten Tegen 1 januari 2014 (streefdatum) Communicatie: vanaf oktober 2013 Evaluatie: na één jaar Voorstel ter goedkeuring: gemeenteraad 23 september 2013

25 Einde


Download ppt "Info voorstellen mobiliteit centrum Lennik Deel A: parkeervisie Deel B: oplossingen voor de circulatie- en verkeersknooppunten."

Verwante presentaties


Ads door Google