De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Lennik

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Lennik"— Transcript van de presentatie:

1 Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Lennik

2

3 BASISREGELS MOBILITEITSPLAN LENNIK
1. Bereikbaarheid 2. Geen sluipverkeer 3. Veiligheid en leefbaarheid ten voordele van alle inwoners 4. Binnen langs hoofdwegen 5. Buiten langs alle wegen 6. Eénrichtingsverkeerstraten 7. Parkeermogelijkheden

4 Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Sint-Kwintens-Lennik

5 Herinrichting doortocht Lennik
A. Algoetstraat – Markt – Kroonstraat – Borrekeitse – Masiusplein en omgeving

6

7 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

8 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

9 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

10 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

11 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

12 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

13 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

14 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

15 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

16 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

17

18 Herinrichting Masiusplein
Huidige Situatie

19 Herinrichting Masiusplein
Huidige Situatie + Overlap Nieuwe Situatie

20 Herinrichting Masiusplein
Visueel Beeld Nieuwe Situatie

21 Herinrichting Masiusplein
Visueel Beeld Rijrichting

22 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

23 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

24 Herinrichting N282, Markt en Borrekeitse.

25 Uit te voeren ingrepen passend in het kader van het mobiliteitsplan
Centrum Lennik

26

27 Parkeermogelijkheden A. Algoetstraat

28

29 Sint-Elooiswijk

30

31 JB Van der Lindenstraat – Diepenbroekstraat – Fr. Van der Steenstraat

32

33 Katteklauwstraat

34 K. Keymolenstraat - brandweerkazerne

35

36 Ingrepen centrum Lennik

37 Ingrepen centrum Lennik

38 Gemeente Lennik Ruilverkaveling

39 Aanpassing kruispunt Oudenaaksestraat - Donkerstraat

40 Werken gemeente Lennik - Ruilverkaveling

41 Werken gemeente Lennik - Ruilverkaveling

42 Overige maatregelen Sint-Kwintens-Lennik
Inrichten schoolzones 30 – 30 km/u in schoolomgeving Basisschool en Lagere en Rijksbasisschool “De Key”: Frans De Voghellaan – Zone 30 tussen het kruispunt met de Kerkveldweg en het Andreas Masiusplein Karel Keymolenstraat – Zone 30 tussen het kruispunt met de Krommestraat en de Deken Verbesseltstraat Gemeentelijk Basisschool en de Kleine Prins: Schoolweg – Zone 30 volledig Hendrik Ghijselenstraat – Zone 30 tussen het kruispunt met de Kroonstraat tot aan huisnummer 7/16 (uitrit parking Contact GB) Kroonstraat – Zone 30 vanaf kruispunt met de Schoolweg tot aan huisnummer 25a/26 Zavelstraat – Zone 30 vanaf kruispunt Kroonstraat tot aan kruispunt Veldstraat Opstellen scholenvervoerplannen Inrichten woonzones Zwartenbroek en Breughelhof als zone 30 Doorknippen sluiproutes Verdere invoering tonnagebeperking Uitbreiding openbaar vervoer – Ternat- Affligem-Asse (ook bij manifestaties en evenementen )

43 Aanduiding schoolzones
Binnenrijden Schoolzone 30 Uitrijden Schoolzone 30

44 Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Eizeringen

45

46 Carnaalstraat en omgeving

47 Lt. Jacopsstraat

48 Molenstraat

49 Kattenbos – Kattestraat

50 Kruispunt Openluchtweg – Kleemstraat

51 Overige maatregelen Eizeringen
Inrichten woonzones Tuitenberg, ‘t Nelleken, Hunsel en Kattenbos als zone 30 Inrichten schoolzones 30 – 30 km/u in schoolomgevingen Buitengewoon Lager Onderwijs Sint-Franciscus, Lt Jacopsstraat 41 Vrije Lagere School Sint-Godelieve, Lt. Jacopsstraat 43 Lt. Jacopsstraat : Schoolzone 30 vanaf huisnr. 54A/43 tot aan huisnr. 38 Carnaalstraat: Schoolzone 30 vanaf de aansluiting met de L. Spaakstraat tot aan de Lt. Jacopsstraat (blijft doorlopend in de Lt. Jacopsstraat) Fr. Baetensstraat: Schoolzone 30 vanaf huisnr. 46/56 tot aan de aansluiting met de Lt. Jacopsstraat (blijft doorlopend in de Lt. Jacopsstraat) Gemeentelijke Basisschool, Assesteenweg 125 Assesteenweg: Zone 70 vanaf de Oude Geraardbergsestraat tot aan de Molenstraat Zone 50 vanaf de Molenstraat tot huisnummer 109 en vanaf kruispunt N8 tot aan de Kamstraat bovenkant (hier primeert de verblijfsfunctie – dichte bebouwing en lintbebouwing) Schoolzone 30 vanaf de Kamstraat (bovenkant tegen school) tot aan huisnummer 109

52 Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Gaasbeek

53

54

55 Binnenweg

56

57 Espehoutstraat

58 Gaasbeek

59 Overige maatregelen Gaasbeek
Versterken kern van Gaasbeek als toeristische trekpleister Fietsroute Elingen – Lennik: aanleg past in de ruilverkaveling – vrijliggende fietspaden Onderzoek naar het inleggen van een seizoensgebonden bus naar Gaasbeek ? Afsluiten van sluiproutes?: Kasteelstraat Postweg (vroegere winkel Pavilux) Aquafinwerken 2004 – aanleg collector langsheen de Molenbeek

60 Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Sint-Martens-Lennik

61

62 Dorp Sint-Martens-Lennik Ringstructuur naar het model van het centrum van Lennik

63 Processiestraat en omgeving

64 Rond punt Negenbunderstraat – Krommestraat – Kroonstraat Voorbeeld

65

66 Kattenbos - Kattestraat

67 Verbeteringswerken Scheestraat, Steenstraat, Cottemstraat en Rosweg

68 Luchtfoto scheestraat

69 Benaming Scheestraat

70 Benaming Scheestraat

71 Benaming Rosweg

72 Overige maatregelen Sint-Martens-Lennik
Inrichten woonzones Olmenpark en Loddershoek als zone 30 Inrichten schoolzones 30 – 30 km/u in schoolomgevingen St. Godelieve Instituut en jongensschool St-Martens-Lennik: Schapenstraat: Schoolzone 30 vanaf kruispunt Doelstraat tot aan het kruispunt Palokensstraat Palokensstraat: Schoolzone 30 vanaf kruispunt Schapenstraat tot kruispunt Koestraat Koestraat: Schoolzone 30 volledig MPI Levenslust: Scheestraat: Schoolzone 30 langsheen de eigendommen, aanpalend aan de Scheestraat Zone 50 vanaf MPI Levenslust tot kruispunt Poelstraat en vanaf kruispunt Steenstraat tot kruispunt Cottemstraat Steenstraat: Zone 30 vanaf kruispunt Scheestraat tot aan huisnummer 64 Zone 50 tussen huisnummer 64 en kruispunt Varenbergstraat Varenbergstraat: Zone 30 vanaf huisnummer 22 tot aan huisnummer 23 Zone 50 vanaf huisnummer 22 tot aan kruispunt Rosweg

73 Wanneer? Zoals uit de voorstelling blijkt zullen er ingrepen uitgevoerd worden op korte termijn, sommige op middellange termijn en andere op lange termijn; dit volgens noodwendigheid en afhankelijk van de budgettaire haalbaarheid. Wat de werken van de ruilverkaveling betreft zijn deze momenteel volop aan de gang.

74 Vragen?


Download ppt "Infovergadering inzake wegenis- en signalisatiewerken in Lennik"

Verwante presentaties


Ads door Google