De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen leven, zorg voor elkaar. Waar gaat het over? Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen leven, zorg voor elkaar. Waar gaat het over? Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun."— Transcript van de presentatie:

1 Samen leven, zorg voor elkaar

2 Waar gaat het over? Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun kwetsbare inwoners;

3 Waar gaat het over? Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun kwetsbare inwoners; De gemeenten krijgen de opdracht om het sociaal domein beter en goedkoper en dichtbij de burger te gaan organiseren;

4 Waar gaat het over? AWBZ/Wmo: dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging (?) gaat naar de gemeente;

5 Waar gaat het over? AWBZ/Wmo: dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging (?) gaat naar de gemeente; Participatiewet: de Wet Werk en Bijstand, Wajong en de Wet op de sociale werkvoorziening worden samengevoegd. De Wajong wordt voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken;

6 Waar gaat het over? AWBZ/Wmo: dagbesteding, begeleiding en persoonlijke verzorging (?) gaat naar de gemeente; Participatiewet: de Wet Werk en Bijstand, Wajong en de Wet op de sociale werkvoorziening worden samengevoegd. De Wajong wordt voor mensen die volledig en duurzaam niet kunnen werken; Jeugdzorg: jeugdzorg, jeugdhulp, jeugd-ggz, zorg voor licht verstandelijk beperkten, jeugdbescherming en reclassering worden een gemeentelijke verantwoordelijkheid.

7 Waar gaat het over? Nu wordt vanuit drie kolommen gewerkt; Werk & inkomen, Zorg en Jeugd;

8 Waar gaat het over? Nu wordt vanuit drie kolommen gewerkt; Werk & inkomen, Zorg en Jeugd; Straks meer Samenhang en Samenwerking: Eén huishouden, één plan en één regisseur is het nieuwe uitgangspunt. (ook één budget?)

9 Randvoorwaarden Goedkoper: het moet minimaal 25% goedkoper dan nu; Ontschotting: in samenhang en geen dubbel werk, samenvoegen van budgetten; Focus op huishouden: niet de zorgvrager als uitgangspunt, maar het huishouden en haar sociale omgeving; Minder overheid, meer samenleving.

10 Gezamenlijke opgave Welke keuzes gaan wij maken: Toegang: sturing aan de voorkant/sturen op resultaten; Aanbod: vernieuwende arrangementen; Contractering: opdrachtgever - opdrachtnemerschap keuzevrijheid voor de cliënt; Verantwoorden: producten of effecten?

11 Regionale samenwerking

12 Lokaal versus regionaal

13 1.Ontzorgen, ondersteunen, versterken eigen kracht 2.Ondersteuning in de buurt 3.Eén huishouden, één plan en één regisseur 4.Gebiedsgerichte sturing Nodig: Cultuuromslag op alle niveaus Vertaling van de keuzes in 4 principes

14 Omslag van beperkingen naar zelfredzaamheid: - Ieder mens heeft een talent; - Aanspraken op zorg omzetten naar gesprek over zelfredzaamheid; - Arrangementen niet alleen passend bij de vraag / profiel maar juist ook bij de eigen kracht. Principe 1: Ontzorgen, ondersteunen, versterken eigen kracht

15 Gebiedsteams vormen de toegang tot het sociaal domein in Noordoost Fryslân; Generalisten vanuit verschillende maatschappelijke organisaties; Breed pallet deskundigheid vanuit (moeder-) organisaties; “Invliegen” van specialistische kennis; Signaleren, verhelderen, ondersteunen. Principe 2:Ondersteuning in de buurt

16 In de gebiedsteams kunnen alle vormen van sociale dienstverlening waarvoor de gemeente na 1 januari 2015 verantwoordelijk is gebundeld worden: Werk en Inkomen; Zorg en welzijn; Opvoeden en opgroeien; Principe 2:Ondersteuning in de buurt

17 Integrale aanpak : Regisseur houdt zicht op het traject en voorkomt zoveel mogelijk dat voor ieder apart probleem een andere professional over de vloer komt. Principe 3: Eén huishouden, één plan, één regisseur

18 Gebiedsgericht werken maakt het mogelijk met gebiedsgerichte budgetten te werken; Principe 4:Gebiedsgerichte sturing

19 Gebiedsgericht werken maakt het mogelijk met gebiedsgerichte budgetten te werken; Aanbieders bieden, samen met partners in het gebiedsteam, de benodigde ondersteuning op basis van een vooraf vastgelegd budget; Principe 4:Gebiedsgerichte sturing

20 De gemeente formuleert, samen met de aanbieders, de opdracht en stuurt, op relatieve afstand maar op betrokken wijze, op vooraf geformuleerde resultaten; Budget afhankelijk van de populatie en het “zelfredzaamheidsprofiel” van het gebied; Principe 4:Gebiedsgerichte sturing

21 Van zorgen voor, naar zorgen dat Kern van ons verhaal is de omslag van ‘het overnemen van problemen’ naar ‘ondersteunen bij het zelf oplossen’. Dat vraagt om een cultuuromslag bij ons allemaal.

22 Betrokkenheid raad

23 September en oktober: Informatieavonden; Medio november: Besluitvorming Keuzenota; Vanaf november: Gezamenlijke bijeenkomsten van de Raad over de uitwerking van de Keuzenota en het implementatieplan. Betrokkenheid Raad


Download ppt "Samen leven, zorg voor elkaar. Waar gaat het over? Met de decentralisaties worden gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor en het welzijn van hun."

Verwante presentaties


Ads door Google