De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zo ‘op maat’ kan de zorg zijn! Michiel Bähler Ypsilon Apeldoorn 8 november 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zo ‘op maat’ kan de zorg zijn! Michiel Bähler Ypsilon Apeldoorn 8 november 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Zo ‘op maat’ kan de zorg zijn! Michiel Bähler Ypsilon Apeldoorn 8 november 2008

2 (Functie) ACT = FACT De kunst van het hulpverlenen in optima forma?

3 Visiedocument GGZ Nederland (aug 2008) Naar herstel en gelijkwaardig burgerschap

4 Taken langerdurende GGZ Verminderen ziekteverschijnselen en beperken gevolgen ervan; Terugvalpreventie en voorlichting; Hulp bij integreren van ziekteverschijnselen en omgaan beperkingen Hulp bij herstel in functioneren in soc. en maatsch. rollen Hulp bij het algemeen functioneren

5 Ambities nieuwe oriëntatie GGZ zet in op verbinding met samenleving; Kwaliteitsverbetering op samenhang en toegankelijkheid; Werken aan gelijkwaardig burgerschap Empowerment van cliënten

6 Empowerment

7 Herstel (recovery) Nadruk op herstel van cliënten. Herstel = een persoonlijk en uniek proces waarin iemand weer de draad van zijn leven probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven (Anthony, 2003).

8 Herstel gaat om: Een positief zelfbeeld te herwinnen ondanks de strijd met de psychiatrische handicap. Actief ‘zelfmanagement’ van zijn leven en de psychiatrische ziekte. Een leven herwinnen buiten de GGZ

9 Hoe bereiken we dit? Ambulante hulpverlening!! Dáár liggen de meeste mogelijkheden tot ‘herstel’, ‘meedoen in de buurt’ & ‘werk’, Burgerschap

10 Nederland ambulant? Dat gaat niet geweldig in Nederland. –(Priebe, e.a.Psych. Services, mei, 2008) NL en Duitsland aan kop –136 en 153 bed per 100.000 inwoners; –itt Spanje 35, GB 59, DK 75 Nl en D de enige groeiers tussen 2002 en 2006 Nl 10% groei! –excl. forensisch

11 Nogmaals visie GGZ NL. Goede voorbeelden van ambulante zorgvormen: Assertive Community Treatment (ACT), Functie ACT (FACT) en Vroegtijdige Interventie Psychose (VIP).

12 Assertive Community Treatment = ACT Assertive: actief er op uit Community: thuis, op straat,in maatschappij Treatment: zorg én behandeling –Duidelijk omschreven model voor de 20% ‘moeilijkste’ LZA (draaideur / zorgmijders) –Beter dan individueel casemanagement

13 ACT Specifieke doelgroep Gezamenlijke caseload Lage caseload 7 x 24 uur bereikbaar Dagelijks overleg Multidisciplinair Beslist over opname en ontslag Assertief en outreachend Geïntegreerde zorg (niet uitbesteden) Geen drop out/ geen tijdlimiet

14 Principes van ACT gelden ook voor FACT Maar FACT ook voor andere cliënten in een vastgestelde regio.

15 FACT = Functie ACT : Wijkteams (+ 200 LZ) Multidisciplinaire teams 10 –12 FTE –Casemanagers, spv, psychiater, psycholoog, mw, IPS, verslavingsdeskundige, ervaringsdeskundige Richtlijnconforme behandeling en langdurige zorg Zonodig (langdurig) ‘team-bemoeizorg’ vgl. ACT Transmurale ketenzorg (binnen GGZ) Maatschappelijke ketenzorg (participatie)

16 Essentie van FACT team: twee werkwijzen binnen één team 80 % van cliënten: zorg en behandeling thuis door multidisciplinair wijkteam met individueel CM en rehab, gericht op herstel 20 % “opgenomen op het digi-bord”  ACT zorg: –Teamzorg –Intensiever, assertief –Opnamevoorkomend

17 FACT basisfuncties Voor álle cliënten multidisciplinair –Integrale behandeling en zorg Men kent vervangers van CM / team Outreachend, huisbezoek Continuïteit van zorg FACT-team doet ACT als het moet, individuele zorg zo lang het kan

18 FACT intensieve crisisfunctie Voor 15 - 20% van cliëntèle wijkteam Opname voorkomen (opgenomen op bord) Shared Caseload: samen zorg intensiveren Namen op planbord, ochtendrapport en dagelijkse taakverdeling; Multidisciplinaire (bemoei-)zorg

19

20 9 FACT teams Verspreid over hele regio Voor alle LZ cliënten

21

22 Gebleken sterke punten FACT: Team zorg: intensiever, meer informatie, meer kennis, meer ambulant Continuïteit van zorg –Snel schakelen tussen de 2 werkwijzen in 1 team –Dropout zeer laag ( < 1%), zelden uitschrijven Meer behandeling, zorg en herstel multidisciplinair team: CGT, PE, Familie interventies –IPS en Verslavingsinterventies (IDDT) inpasbaar Wijkgerichtheid  meer contact zorgmijders; meer kans MSS, inclusie / meedoen in buurt Professional-vriendelijk: men werkt er graag!

23 NHN versus landelijke cijfers Meer mensen in zorg (>1.1 promille = 440) Minder bedden (NHN 0.72 ; Nl 1.06 p.1000 ) –NHN heeft 15% minder LZ bedden; –NHN heeft > 40 % minder BW Meer Ambulant, dagbehandeling Meer disciplines voor richtlijnconforme LZ beschikbaar.

24 Zo op maat kan zorg zijn? ACT en FACT organisatievorm Intensieve ambulante behandeling en begeleiding In en met maatschappij Met familie (triade) Goede basis invoeren multidisc. richtlijn Biedt mogelijkheid tot herstel!

25 Extra informatie www.ccaf.nl (daarop vindt u de kaart met ACT en FACT teams) Handboek FACT –Uitgeverij De tijdstroom m.bahler@ggz-nhn.nl


Download ppt "Zo ‘op maat’ kan de zorg zijn! Michiel Bähler Ypsilon Apeldoorn 8 november 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google