De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verhaal van de koekoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verhaal van de koekoek"— Transcript van de presentatie:

1 Het verhaal van de koekoek
Van ambulante psychosebehandeling naar Fact

2 SPB Utrecht ambulant Oorspronkelijke fusie HC Rümke + RIAGG  Altrecht (2000) Organisatie in zorglijnen  ambulante psychosebehandeling (2003) 1 ambulant team, 2 transmurale teams, kliniek verschillende werkwijzen, geen samenhang aspecten van zorgprogramma wel voorhanden, maar onvoldoende gebruikt

3 Team?

4 Doorbraakproject: het ei op de werkvloer

5 Doorbraakproject Pilotteam: psa, pso, spv, cm, ed, tb, vpl
Oefenen met digibord Korte lijnen tussen ambulant en kliniek Rol ervaringsdeskundige Discussies discipline verdeling Verslavingsdeskundigheid Teamwork Grens met ACT Succesvol, uitkomsten, werkplezier ↑↑

6 Honger…………!

7 Kuikenfase: discussie, bezinning en voorbereiding
Voeding, steun en zorg nodig Draagvlak creëren Vraag hoe groot te brengen: Reorganisatie Keus wel/niet wijkgericht Gebiedsverdeling Hoeveel teams Indeling teams Caseload-verschuivingen Logistiek

8 De puberteit: wilde veren verliezen

9 Puberteit: start implementatie
Maart 2009 startdatum 4 Fact teams Psa, pso, tb, ed, spv, cm Per team 250 cliënten ½ Jaar tijd voor de overdracht Start teamvorming en building Weerstanden overwinnen Voortzetting “oude discussiepunten”, bv disciplineverdeling Cliënten wel/niet overdragen Fact denken!!

10 De jong-volwassene: implementatie voltooid

11 De jong volwassene: implementatie voltooid
Rust, stabiliteit Patiënten zijn overgedragen Tijd om regio te verkennen Fact werkwijze eigen maken Teambuilding en intervisie Rolverdeling duidelijker Inhoud van de behandeling meer vorm geven Discussie meer op de toekomst gericht Gebruik kliniek Grens ACT Wijkaktiviteiten

12 Volwassen en volgroeid: het gecertificeerde Fact team

13 Volwassen en gecertificeerd
Juli visitatie tbv certificering Fact  positief!! Uitstekende teamgeest Ervaringsdeskundigheid goed ingebed Drempelloze opnamemogelijkheid en afstemming (eigen bedden) CGT aan de keukentafel Samenwerking ketenpartners Aandachts- en ontwikkelpunten: Wijk-samenwerking verder ontwikkelen Verslavingsdeskundigheid Beter gebruik maken van de zorgmonitor Caseload

14 Altrechts Fact vliegt uit

15 De levensloop Ei Kuiken Puber Jong-volwassen Volwassen Bottom-up
Top-down Weerstanden Structuur Discussie Voeding Draagvlak Keuzes maken Voorbereiding Oefenen Weerstand Verwarring Ruimte maken Afwijken Inzicht Andere rollen Toekomst Kennis opdoen Ambitie Samenwerking Deskundigheid Flexibiliteit Verbeteren

16 Wat levert het op Cliënten Medewerkers
Flexibele zorg Afname opname dagen Drempelloze opname Meer vervulde zorgbehoefte Minder langdurig verblijf in de kliniek Samenwerking IN de keten Teamwork Heldere aanpak Kapstok om zorg te organiseren Nieuwe inspiratie Flexibel werken Grotere arbeidssatisfactie


Download ppt "Het verhaal van de koekoek"

Verwante presentaties


Ads door Google