De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT Michiel Bähler GGZ-Noord Holland Noord.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT Michiel Bähler GGZ-Noord Holland Noord."— Transcript van de presentatie:

1 FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT Michiel Bähler GGZ-Noord Holland Noord

2 Programma Historie Historie Waarom FACT? Waarom FACT? FACT Principes FACT Principes FACT Werkwijze FACT Werkwijze Behandelen volgens richtlijn Behandelen volgens richtlijn Modelgetrouwheid Modelgetrouwheid Implementatie Implementatie

3 Noord Holland Noord 600.000 inwoners 600.000 inwoners 2000 EPA in zorg 2000 EPA in zorg 29 Gemeenten 29 Gemeenten

4 Historie GGZ NHN Broeders uit België stichtte St. Willibrordus, te Heiloo Broeders uit België stichtte St. Willibrordus, te Heiloo RIAGG – RIBW RIAGG – RIBW 1997 FUSIE tot GGZ – NHN 1997 FUSIE tot GGZ – NHN Divisie Langerdurende zorg Divisie Langerdurende zorg

5

6 Kenmerk Veel APZ bedden Veel APZ bedden BW bedden BW bedden ‘Ambulante’ hulpverleners op kantoor ‘Ambulante’ hulpverleners op kantoor Cliënt op afspraak, Cliënt op afspraak, –Veel niet op komen dagen –Veel heftige crisis –‘enkeltje Heiloo’.

7 Assepoester en EPA Gefragmenteerd Evidence niet toegepast Gebrekkige organisatie Geen Evaluatie * EPA = Ernstige Psychiatrische Aandoeningen

8 Zorg voor EPA OGGZ team Depot poli Opnameafdeling CM Verblijfsafdeling Dagactiviteiten- centrum RIAGG Beschermd wonen Algemeen ziekenhuis Crisis Alcohol & Drugs Rehab Dagbehandeling

9 OGGZ team Opnameafdeling Verblijfsafdeling Dagactiviteiten- centrum Beschermd wonen Algemeen ziekenhuis Crisis Alcohol & Drugs FACT teams FACT

10 Stand van zaken circuit LZ NHN 13 FACT teams 1 klinische voorziening Crisisunit DD kliniek 4 BW’s 5 AC’s

11 Waarom FACT? Herstel en herstel ondersteunende zorg Herstel en herstel ondersteunende zorg Belangrijk doel is sociale inclusie Belangrijk doel is sociale inclusie Meedoen als medewerker, student, vrijwilliger, ouder, etc. Meedoen als medewerker, student, vrijwilliger, ouder, etc. GGZ niet zelf doen, samenwerken met andere maatschappelijke instellingen GGZ niet zelf doen, samenwerken met andere maatschappelijke instellingen

12 FUNCTIE ACT FACT

13 Basisprincipe FACT In één team twee werkwijzen In één team twee werkwijzen  80 %  multidisciplinaire zorg en behandeling en behandeling  20 %  intensieve ACT teamzorg

14 Bouwstenen ACT 1 ‘Shared caseload’ : teambehandeling ‘Shared caseload’ : teambehandeling –Alle teamleden zien alle patiënten –Dagelijks overleg, wie gaat naar wie Lage caseload (1:10) Lage caseload (1:10) Multidisciplinair Multidisciplinair Assertief en outreachend Assertief en outreachend – –Contacten buiten kantoor – –Meerdere keren per week/ dag

15 Bouwstenen ACT 2 Gecoördineerde zorg vanuit 1 team Gecoördineerde zorg vanuit 1 team – –zorg, behandeling en rehabilitatie – –7 x 24 u zorg, continuïteit – –Geen drop out, geen tijdslimiet – –Samenwerking met / opbouw van steunsysteem – –Poortwachters bij opname/ontslag en transmuraal

16 Multidisciplinair FACT team Teamleider Teamleider Psychiater Psychiater Psycholoog Psycholoog Verpleegkundigen Verpleegkundigen Maatschappelijk werkenden Maatschappelijk werkenden Ervaringsdeskundigen Ervaringsdeskundigen IPS trajectbegeleider IPS trajectbegeleider Verslavingsdeskundigheid Verslavingsdeskundigheid

17 ‘Ideaal’ FACT team 200 cliënten Teamleider1 fte Psychiater0,8 fte Psycholoog0,8 fte Verpleegkundigen 4 fte Maatschappelijk werker0,8 fte Ervaringsdeskundigen0,8 fte IPS trajectbegeleider1 fte Verslavingsdeskundigheid2 fte Totaal 10 -12 fte

18 FACT Principes 4. Binden en vinden door transmurale GGZ ketenzorg 6. Wij zijn daar waar de klant wil slagen! 5. Ondersteunen en meedoen door maatschappelijk netwerken 1. Bieden zonodig ACT-zorg 2. Behandelen volgens de multidisciplinaire richtlijnen 3. Ondersteunen rehabilitatie en herstel

19 Ad 1. ACT op maat Gezamenlijke caseload en gedeelde kennis Gezamenlijke caseload en gedeelde kennis alle teamleden worden betrokken bij die cliënt Team kan dagelijks of vaker bij de cliënt langskomen Team kan dagelijks of vaker bij de cliënt langskomen Veiliger werken: met 2 teamleden naar bepaalde cliënten toe Veiliger werken: met 2 teamleden naar bepaalde cliënten toe Middel = FACT BORD Middel = FACT BORD

20 Doelgroep/ indicatie FACTBord Intensivering behandeling en zorg: Intensivering behandeling en zorg: - Langerdurend (ACT groep, zorgwekkende zorgmijder, etc.) -Kortdurend (opnamevoorkomend, medicatie, terugval, etc.) Intensivering van contact en informatie: Intensivering van contact en informatie: -Ti -Ti jdens/na opname (GGZ/ ZH / Gevangenis), -Life-events, -Wettelijke groep (Rechtelijke maatregel) - Nieuwe patiënten

21

22 FACT-bord procedure Elk teamlid kan iemand op bord zetten PB wordt “regisseur” van teamzorg Crisisplan Psychiater evalueert medic.& gevaar Dagelijks afspraken: wie doet wat Continuïteit garanderen – –7 x 24 uurs dienst informeren – –Zo nodig aanmelden voor weekend FACT – –Zo nodig afspraken met kliniek BOR Cliënt en netwerk evt. informeren

23 Procedure einde FACT-bord Situatie genormaliseerd Situatie genormaliseerd Alleen tijdens plenair overleg Alleen tijdens plenair overleg Evaluatie van FACT (cl, fam, team) Evaluatie van FACT (cl, fam, team) Bijstellen signalerings- en crisisplan Bijstellen signalerings- en crisisplan 1 x per 2, 3 maanden FACT-bord casuïstiek (intervisie) 1 x per 2, 3 maanden FACT-bord casuïstiek (intervisie)

24 ICM vanuit Multidisciplinaire team (80%) Casemanager contactpersoon Schaduw casemanager Kennis delen in team Inzetten andere disciplines – –Ervaringswerker – –IPS trajectbegeleider – –Psycholoog

25 Ad 2 Behandelen volgens de richtlijn Farmacotherapie Farmacotherapie Psychoeducatie Psychoeducatie Cognitieve Gedragstherapie Cognitieve Gedragstherapie Dubbele Diagnose Behandeling (IDDT) Dubbele Diagnose Behandeling (IDDT) IPS IPS Familie interventies Familie interventies Somatische screening Somatische screening

26 Ad 3. Herstel Proces van cliënt zélf Proces van cliënt zélf Ondersteuning hierin door alle teamleden; m.n. IPS/ trajectbegeleider Ondersteuning hierin door alle teamleden; m.n. IPS/ trajectbegeleider Strengths model (Rapp) Strengths model (Rapp) Behandeling blijft ondersteunend Behandeling blijft ondersteunend

27 Ad 4. Transmurale GGZ FACT TEAM Kort, FPA, Jeugd OGGZ Crisis afdeling voordeur DD kliniek expertise Activiteiten centra Beschut/ beschermd wonen Langerdurend verblijf

28 GGZ NHN tevreden over FACT Biedt volwaardig ACT voor moeilijkste groep, Biedt volwaardig ACT voor moeilijkste groep, Biedt betere multidisciplin. zorg aan 80% groep Biedt betere multidisciplin. zorg aan 80% groep Cliënten, familie en professionals tevreden Cliënten, familie en professionals tevredenBEVINDINGEN: In 3 jr komt > 60 % van de cliënten op bord: ‘draaideuren in ‘t zelfde team’ In 3 jr komt > 60 % van de cliënten op bord: ‘draaideuren in ‘t zelfde team’  continuïteit van zorg  continuïteit van zorg Meer kans voor rehabilitatie en herstel Meer kans voor rehabilitatie en herstel

29 Meer bevindingen Lage drop out Lage drop out Crisis ‘bekend’ Crisis ‘bekend’ Afname aantal bedden (APZ als BW) Afname aantal bedden (APZ als BW) Goede samenwerking BW en opname afd. Goede samenwerking BW en opname afd.

30 Maatschappelijk voordeel: FACT: werkt als team in een kleinere subregio (50.000) of wijk (wijkteams) FACT: werkt als team in een kleinere subregio (50.000) of wijk (wijkteams) –Beter bekend in // met de wijk –Daardoor meer kans MSS / Kwartiermaken –Contact buurtmeester, signalering –Contact met eerste lijn (huisarts, apotheek) –Kansen voor vinden en binden

31 Tevreden medewerkers Lage burn out Lage burn out Minder zorgen Minder zorgen Kennis delen, kwaliteiten benutten Kennis delen, kwaliteiten benutten Weinig verandering van baan Weinig verandering van baan

32 FACT in Nederland –2005 10 teams –2010100 teams –2012150 teams? –In multidisciplinaire richtlijn. –Model om GGZ zorg te leveren

33 Crisisinterventie Acute ontregeling Acute ontregeling –vroegsignalering Bemoeizorg Bemoeizorg –geen uitschrijvingen om negatieve redenen Laagdrempelig bereikbaar zijn voor cliënten, familie en teamleden Laagdrempelig bereikbaar zijn voor cliënten, familie en teamleden

34 Multidisciplinair werken Inzet Inzet –Realistisch optimisme en aanstekelijk enthousiasme –Flexibel uit rol kunnen treden, zonder grote lijn uit oog te verliezen Erkenning Erkenning –Gelijkwaardig ‘bemoeien’ vanuit eigen disciplines Succes Succes –Aandacht voor gezamenlijk behaalde successen met FACT-benadering

35 ontregeling herstel behandeling probleemgericht ontwikkelingsgericht CM is onderdeel van het team. Rol team: intensief ACT Planbord Opname Detentie Rol CM: voorlichten, verwijzen, coördineren, evalueren Rol CM: intensief individueel contact Gericht op strengths CM blijft individuele belangenbehartiger en let op lange termijn doelen : Continuïteit van herstel door pieken en dalen

36 FACT in de praktijk Selectie doelgroep ACT Selectie doelgroep ACT Schakelen individueel naar team Schakelen individueel naar team Agendabeheer Agendabeheer Schakelen in rollen Schakelen in rollen (probleem-, behandel- en herstelgericht)

37 Implementatie Nulmeting modelgetrouwheidschaal FACTs Nulmeting modelgetrouwheidschaal FACTs Doelen stellen Doelen stellen Implementatieplan Implementatieplan Uitvoering Uitvoering Evaluatie Evaluatie Aanpassing Aanpassing PDSA PDSA

38 Ingrediënten voor een goede start Gezamenlijke visie Gezamenlijke visie Locatie Locatie Wijkregio Wijkregio Disciplines team Disciplines team Wie vervult welke rol? Wie vervult welke rol? Overlap in rollen kenmerk FACT team Overlap in rollen kenmerk FACT team Gezamelijkheid ontwikkelen kost tijd Gezamelijkheid ontwikkelen kost tijd Transmuraal circuit Transmuraal circuit

39 Do’s Start met gemotiveerde teams Start met gemotiveerde teams Ondersteun deze teams een jaar intensief Ondersteun deze teams een jaar intensief Stel projectleider aan en ontwikkel (eigen) kenniscentrum Stel projectleider aan en ontwikkel (eigen) kenniscentrum Aandachtfunctionaris (met coaching) Aandachtfunctionaris (met coaching) Betrek familie en cliënten Betrek familie en cliënten Maak resultaten zichtbaar Maak resultaten zichtbaar Draagvlak bij financiers, managers, etc Draagvlak bij financiers, managers, etc

40 Do’s Bekijk cohesie van het team Bekijk cohesie van het team Team maakt eigen behoefte analyse en stelt eigen doelen Team maakt eigen behoefte analyse en stelt eigen doelen Coaching afh. van cohesie team Coaching afh. van cohesie team Training ‘on the job ’ Training ‘on the job ’ -planbord gebruik -stellen doelen voor team -werken aan modelgetrouwheid -integreren EBP / herstel

41 Succes FACToren FACT-bord is een hulpmiddel, geen doel FACT-bord is een hulpmiddel, geen doel Neem tijd om als team op elkaar ingespeeld te raken, vindt je eigen stijl Neem tijd om als team op elkaar ingespeeld te raken, vindt je eigen stijl Krijg je eigen succesverhalen Krijg je eigen succesverhalen “Eén voor allen, allen voor één” “Eén voor allen, allen voor één”

42 Implementatie Nulmeting modelgetrouwheidschaal FACTs Nulmeting modelgetrouwheidschaal FACTs Doelen stellen Doelen stellen Implementatieplan Implementatieplan Uitvoering Uitvoering Evaluatie Evaluatie Aanpassing Aanpassing PDSA PDSA

43 Borging Communicatie/draagvlak managers Communicatie/draagvlak managers Coaching/intervisie medewerkers Coaching/intervisie medewerkers FACT protocol (indicatie/acties) FACT protocol (indicatie/acties) Rol IBV Rol IBV Aandachtfunctionarissen Aandachtfunctionarissen Trainingen (liefst on de job) Trainingen (liefst on de job)

44 FACT basisopleiding tot casemanager

45 Praktijkopleiding Werken met PLP Werken met PLP Werkbegeleiding Werkbegeleiding 2 stages buiten eigen werkplek 2 stages buiten eigen werkplek Cursorisch gedeelte Cursorisch gedeelte Praktijkopdrachten Praktijkopdrachten 3 evaluatiegesprekken 3 evaluatiegesprekken

46 Inhoud FACT opleiding 1. Probleemgerichte rol 2. Behandelgerichte rol 3. Herstelgerichte rol 4. Schakelen tussen bovenstaande rollen bovenstaande rollen

47 Bedankt voor uw aandacht m.bahler@ggz-nhn.nl a.reilman@ggz-nhn.nl a.reilman@ggz-nhn.nl

48

49 Vragen voor straks........

50 Vragen voor nu / straks........

51 Bedankt voor uw aandacht m.bahler@ggz-nhn.nl


Download ppt "FUNCTIE ASSERTIVE COMMUNITY TREATMENT Michiel Bähler GGZ-Noord Holland Noord."

Verwante presentaties


Ads door Google