De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens."— Transcript van de presentatie:

1 Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens

2 Programma 13.30 uurStand van zaken regelgeving 14.00 uurExaminering rekenen 16.00 uurNetwerkborrel

3 Implementatietraject Tijdpad 2010 Implementatie Referentiekader Nederlands en rekenen – mbo niveau 1, 2 en 3 -> 2F – mbo niveau 4 -> 3F 2010 Start implementatietraject centraal ontwikkelde examens Vanaf 2011 (pre-)pilotexamens rekenen 3F Vanaf 2012 (pre-)pilotexamens rekenen 2F

4 Centraal ontwikkelde examens Invoering centraal ontwikkelde examens Mbo niveau 4 -> 3F – Nederlands vanaf 2014/2015 – Rekenen vanaf 2015/2016 Mbo niveau 2 en 3 -> 2F (hoger niveau mag) – Nederlands vanaf 2015/2016 – Rekenen vanaf 2016/2017 Mbo niveau 1 -> – Besluitvorming in 2014

5 Pilotexamens Vóór invoering centraal ontwikkelde examens Instellingsexamens rekenen verplicht Pilotexamens -> gelden als instellingsexamen Vanaf 2013/1014 vermelden resultaten van de pilotexamens op een bijlage bij de resultatenlijst (vermelden resultaten instellingsexamens, anders dan pilotexamens, mag) Resultaten tellen niet mee voor diplomering

6 Slaag-/zakregeling Mbo 4 – Vanaf 2015/2016 Nederlands/rekenen/Engels ten minste 5 – 6 – 6 (in willekeurige volgorde) – Indien nog geen generieke eisen voor Engels, dan Nederlands/rekenen 5 – 6 (in willekeurige volgorde) Mbo 2 en 3 – Vanaf 2016/2017 Nederlands/rekenen – Ten minste 5 – 6 (in willekeurige volgorde)

7 Cohortenoverzicht Cohortenschema’s Overzicht regelgeving per cohort Mbo niveauCohortStudiejaar diplomeringSchema Mbo 1Vanaf 2010Vóór 2014 - 2015A Niveau 2 en 3Cohorten vanaf 2010Vóór 2015 - 2016B Niveau 2 en 3Cohorten vanaf 2012In 2015 - 2016C Niveau 2 en 3Cohorten vanaf 2012Vanaf 2016 - 2017D Niveau 4Cohort 2010 en 2011Vóór 2014 - 2015E Niveau 4Cohort 2010 en 2011In 2014 - 2015F Niveau 4Cohorten vanaf 2012Vóór 2014 - 2015G Niveau 4Cohorten vanaf 2012In 2014 - 2015H Niveau 4Cohorten vanaf 2012Vanaf 2015 - 2016I

8 Vrijstellingen Vrijstellingen (vanaf invoering centrale examens) Een student kan vrijstelling krijgen als: – Hij het onderdeel rekenen heeft afgelegd, zoals vastgesteld voor een beroepsopleiding van eenzelfde dan wel een hoger niveau – Hij daarvoor ten minste een zes heeft behaald – Er na het studiejaar waarin hij het examen is afgelegd nog geen twee jaar zijn verstreken.

9 Vrijstellingen (vervolg) Vrijstelling op basis van havo/vwo-diploma – Als de student een voldoende heeft behaald op de rekentoets (3F), en – Er minder dan twee studiejaren zijn verstreken sinds het behalen van de rekentoets. Een positief resultaat op de rekentoets in het vmbo (2F) geeft geen recht op vrijstelling NB: de rekentoets in het vo vindt voor het eerst plaats in schooljaar 2013-2014.

10 Maatwerk vmbo Maatwerk examinering vmbo Afstemming op leerwegen in vmbo – GL/TL -> 1 punt lager dan score op 2F niveau – KB -> score op 2F niveau – BB -> 1 punt hoger dan score op 2F niveau. Tijdelijke maatregel Evaluatie in 2014

11 Dyscalculie Studenten met beperking 2012-2013 ervaringen met aangepaste examens voor: – Dyslectische studenten – Studenten met auditieve of visuele beperking 2013-2014 ervaringen met aanpassingen voor studenten met dyscalculie Voorlichtingsbrochure ‘Special needs special’

12 Rol Steunpunt Informatie, advies en kennisdeling op het gebied van beleid en regelgeving – Website: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nlwww.steunpunttaalenrekenenmbo.nl – Helpdesk: info@steunpuntmbo.nlinfo@steunpuntmbo.nl – Servicedocumenten – Netwerkbijeenkomsten rekendocenten – Aanbodoverzicht: www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl www.aanbodoverzichttaalenrekenen.nl – Portaal taal en rekenen: www.taalenrekenen.wikiwijs.nl. www.taalenrekenen.wikiwijs.nl

13 Rol Steunpunt (vervolg) Projecten – Vakbegrip – www.vakbegrip.nlwww.vakbegrip.nl – ffRekenen – www.ffrekenen.nlwww.ffrekenen.nl Flitsbijeenkomsten Conferenties -> jaarlijkse rekenconferentie Flitsberichten – Aanmelden via website

14 Website www.steunpunttaalenrekenen.nl


Download ppt "Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens."

Verwante presentaties


Ads door Google