De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens."— Transcript van de presentatie:

1 Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens

2 Programma uurStand van zaken regelgeving uurExaminering rekenen uurNetwerkborrel

3 Implementatietraject Tijdpad 2010 Implementatie Referentiekader Nederlands en rekenen – mbo niveau 1, 2 en 3 -> 2F – mbo niveau 4 -> 3F 2010 Start implementatietraject centraal ontwikkelde examens Vanaf 2011 (pre-)pilotexamens rekenen 3F Vanaf 2012 (pre-)pilotexamens rekenen 2F

4 Centraal ontwikkelde examens Invoering centraal ontwikkelde examens Mbo niveau 4 -> 3F – Nederlands vanaf 2014/2015 – Rekenen vanaf 2015/2016 Mbo niveau 2 en 3 -> 2F (hoger niveau mag) – Nederlands vanaf 2015/2016 – Rekenen vanaf 2016/2017 Mbo niveau 1 -> – Besluitvorming in 2014

5 Pilotexamens Vóór invoering centraal ontwikkelde examens Instellingsexamens rekenen verplicht Pilotexamens -> gelden als instellingsexamen Vanaf 2013/1014 vermelden resultaten van de pilotexamens op een bijlage bij de resultatenlijst (vermelden resultaten instellingsexamens, anders dan pilotexamens, mag) Resultaten tellen niet mee voor diplomering

6 Slaag-/zakregeling Mbo 4 – Vanaf 2015/2016 Nederlands/rekenen/Engels ten minste 5 – 6 – 6 (in willekeurige volgorde) – Indien nog geen generieke eisen voor Engels, dan Nederlands/rekenen 5 – 6 (in willekeurige volgorde) Mbo 2 en 3 – Vanaf 2016/2017 Nederlands/rekenen – Ten minste 5 – 6 (in willekeurige volgorde)

7 Cohortenoverzicht Cohortenschema’s Overzicht regelgeving per cohort Mbo niveauCohortStudiejaar diplomeringSchema Mbo 1Vanaf 2010Vóór A Niveau 2 en 3Cohorten vanaf 2010Vóór B Niveau 2 en 3Cohorten vanaf 2012In C Niveau 2 en 3Cohorten vanaf 2012Vanaf D Niveau 4Cohort 2010 en 2011Vóór E Niveau 4Cohort 2010 en 2011In F Niveau 4Cohorten vanaf 2012Vóór G Niveau 4Cohorten vanaf 2012In H Niveau 4Cohorten vanaf 2012Vanaf I

8 Vrijstellingen Vrijstellingen (vanaf invoering centrale examens) Een student kan vrijstelling krijgen als: – Hij het onderdeel rekenen heeft afgelegd, zoals vastgesteld voor een beroepsopleiding van eenzelfde dan wel een hoger niveau – Hij daarvoor ten minste een zes heeft behaald – Er na het studiejaar waarin hij het examen is afgelegd nog geen twee jaar zijn verstreken.

9 Vrijstellingen (vervolg) Vrijstelling op basis van havo/vwo-diploma – Als de student een voldoende heeft behaald op de rekentoets (3F), en – Er minder dan twee studiejaren zijn verstreken sinds het behalen van de rekentoets. Een positief resultaat op de rekentoets in het vmbo (2F) geeft geen recht op vrijstelling NB: de rekentoets in het vo vindt voor het eerst plaats in schooljaar

10 Maatwerk vmbo Maatwerk examinering vmbo Afstemming op leerwegen in vmbo – GL/TL -> 1 punt lager dan score op 2F niveau – KB -> score op 2F niveau – BB -> 1 punt hoger dan score op 2F niveau. Tijdelijke maatregel Evaluatie in 2014

11 Dyscalculie Studenten met beperking ervaringen met aangepaste examens voor: – Dyslectische studenten – Studenten met auditieve of visuele beperking ervaringen met aanpassingen voor studenten met dyscalculie Voorlichtingsbrochure ‘Special needs special’

12 Rol Steunpunt Informatie, advies en kennisdeling op het gebied van beleid en regelgeving – Website: – Helpdesk: – Servicedocumenten – Netwerkbijeenkomsten rekendocenten – Aanbodoverzicht: – Portaal taal en rekenen:

13 Rol Steunpunt (vervolg) Projecten – Vakbegrip – – ffRekenen – Flitsbijeenkomsten Conferenties -> jaarlijkse rekenconferentie Flitsberichten – Aanmelden via website

14 Website


Download ppt "Flitsbijeenkomst Examinering rekenen 29 mei 2013 Rianne Reichardt, Steunpunt taal en rekenen mbo Jan Paul de Vries, College voor Examens."

Verwante presentaties


Ads door Google