De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde pag. 1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde pag. 1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO)"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde pag. 1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO)

2 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen SLO: voor wie? Wie kan zich inschrijven in de SLO: Toelatingsvoorwaarden: www.lerarenopleiding.ugent.bewww.lerarenopleiding.ugent.be ‣ Alle afgestudeerden van een masteropleiding (universiteit of hogeschool) ‣ Wie gelijktijdig is ingeschreven in een masteropleiding !diploma van leraar wordt pas behaald nadat ook master werd voltooid pag. 2

3 Eigenheid en sterkte SLO UGent Evenwicht tussen “academische basis” (leraar met een visie) en professionele gerichtheid (leraar ook gewapend met “technische vaardigheden”) Flexibele trajecten, maar ook de mogelijkheid om in één jaar af te studeren Aansluiting bij masteropleiding via een eigen vakdidactiek Ruime stage en variatie in stage: verschillende onderwijsvormen en onderwijsniveaus Stagebegeleiding door praktijkassistenten die zelf nog deeltijds in het werkveld staan Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 3

4 Belang van de SLO Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 4 Diploma van leraar is in het secundair onderwijs voorwaarde: - voor benoeming in SO 2de en 3de graad - voor salaris op masterniveau “Diploma van leraar” vaak gevraagd door de hogeschoolbesturen voor aanstelling in hoger onderwijs van één cyclus (bacheloropleidingen) Nuttig in educatieve settings buiten de school

5 Welke vakken mag ik geven? Vereist bekwaamheidsbewijs SO Bepaald door de hoofdtalen vermeld op het bachelor en masterdiploma niet door de gevolgde vakdidactiek Bijv. master of arts taal- en letterkunde Engels –Frans heeft vereiste bekwaamheid voor Engels en Frans Voldoende geacht bekwaamheidsbewijs SO Elke master met een diploma van leraar heeft voldoende geachte bekwaamheid voor alle algemene vakken (Nederlands, geschiedenis, Frans, Aardrijkskunde, natuurwetenschappen enz ) Andere bekwaamheid Bijv. master ZONDER diploma van leraar heeft een ander bekwaamheidsbewijs en kan worden aangeworven. Opgelet! Aanwerving beperkt in de tijd Zoek per diploma op voor welke vakken je een vereist of voldoende geacht hebt via onderstaande link http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/bekwaamheidsbewijzen/default.htm Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 5

6 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen SLO-richtingen  22 richtingen binnen de SLO aan de UGent Welke SLO je volgt wordt bepaald door je master 1.SLO Taal – en letterkunde voor : Master of Arts in de taal- en letterkunde (alle afstudeerrichtingen) - Master of Arts in de vergelijkende moderne letterkunde - Master of Arts in de historische taal- en letterkunde - Master of Arts in de westerse literatuur - Master of Arts in de taalkunde - Master of Arts in het vertalen - Master of Arts in het tolken - Master of Arts in de meertalige communicatie - Master of Arts in de journalistiek (ManaBa!) Ander masterdiploma: op voorwaarde dat men tevens beschikt over een Bachelor of Arts in de taal- en letterkunde: gemotiveerde aanvraag per brief aan decaan FPPW pag. 6

7 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen Modeltraject SLO (alg. opleidingsonderdelen) Krachtige leeromgevingen6 SP (sem 1) De leraar binnen school en maatschappij6 SP (sem 1) Klasmanagement en reflectie6 SP (sem 2) Psychologie van de adolescentie4 SP (sem 1) pag. 7

8 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen Modeltraject SLO (afstudeerrichtingsopl.onderdelen SLO taal- en letterkunde) Vakdidactiek Taal I - Vakdidactiek Taal II2x 4 SP (sem 1) Vakdidactische uitdieping taal I en taal II2x 4 SP (sem 2) Stage A (Taal I) + Stage B (Taal II)9 SP + 9 SP (J) Keuzevak:ten minste 4 SP pag. 8

9 Overzicht keuzevakken Educatieve interactie en communicatie (4 SP) Bewegen en sport: nu en later (4 SP) Cultuur, media en educatie (4 SP) Pedagogische vraagstukken: filosofie als oefening in levenskunst (4) Vakdidactiek I in een andere taal of discipline Voldoen aan toelatingsvoorwaarden + controle overlap lessen ! Vakdidactische verbreding (4 SP) bijv. gedrags- en maatschappijwetenschappen, cultuurwetenschappen Een aan het onderwijs gerelateerd opleidingsonderdeel uit een andere masteropleiding of uit de lerarenopleiding aan de hogeschool mits goedkeuring van de faculteit Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 9

10 Volgtijdelijkheid Krachtige leeromgevingen: gaat vooraf aan vakdidactiek I: credit behaald of kan samen gevolgd worden. Vakdidactiek I: volgt op krachtige leeromgevingen: credit behaald of kan samen gevolgd worden. Vakdidactiek II: volgt op vakdidactiek I: credit behaald of kan samen gevolgd worden. Vakdidactische uitdieping: volgt op vakdidactiek I en II: credit behaald of kan samen gevolgd worden met vakdidactiek I en II. Stage: volgt op vakdidactiek I en II: credit behaald of kan samen gevolgd worden met didactiek I en II. pag. 10 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen

11 Taalkeuze vakdidactiek en stage Basistoelatingsvoorwaarde voor een talendidactiek /stage: minimaal voor 60 studiepunten aan opleidingsonderdelen in een taal gevolgd hebben tijdens de vooropleiding (bachelor/master samen) Standaard betekent dit de 2 talen uit de master Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 11

12 Taalkeuze vakdidactiek en stage Afwijkingen: Slechts 1 mastertaal? > 2 e taal = 2 e bachelortaal Geen taal in master (b.v. vergelijkende moderne letterkunde) > 2 talen = 2 bachelortalen Vertalers/tolken en masters meertalige communicatie kunnen toelating aanvragen voor vakdidactiek Nederlands Wie in aanmerking komt voor de SLO taal- en letterkunde maar slecht 1 taal had in Bachelor/master contacteert lerarenopleiding@ugent.be Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 12

13 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen 30 SP praktijk in de SLO Decretaal vastgelegd Wat betekent dit? ‧ Seminaries en instituutspractica in vakdidactiek ‧ Stage (9+9 SP) in scholen, educatieve setting, preservice (reguliere stage) of inservice (LIO-baan) Praktijk en oefeningen zijn geïntegreerd in alle vakken pag. 13

14 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen Wat omvat de (preservice) stage SLO UGent 18 SP (9+9) stage in scholen voorbereid doorheen oefeningen vakdidactiek (practica) terugkomseminaries algemene seminaries EHBO en stemhygiëne – taal Inhoud 24u observeren (12u per taal) 60u zelfstandig realiseren van onderwijs-leeractiviteiten (onder begeleiding vakmentor) Taal I: minimum 15u in 2 verschillende onderwijsvormen SO; daarnaast HO, volwassenenonderwijs, eventueel andere educatieve sectoren Taal II: minimum 15u in 2 verschillende onderwijsvormen SO; daarnaast HO, volwassenenonderwijs, andere educatieve sectoren 8 meso-activiteiten (klassenraad, oudercontact, CLB etc.) Stagevermindering mogelijk bij interimopdrachten van minstens 40u in het eigen vakgebied mits een aantal voorwaarden zijn voldaan. pag. 14

15 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen Begeleiding stage Stageportfolio als begeleidings- en evaluatie-instrument Werkbegeleiding op school: ‣ door schoolmentor ‧ eerste aanspreekpunt voor afspraken stage ‧ meso-gebonden activiteiten ‣ door vakmentor Leerbegeleiding door opleiding: ‣ door vakdidacticus en praktijkassistent (stagebegeleider) ‧ via stagebezoek ‧ individuele en groepssupervisie duo-stages zijn mogelijk in sommige vakdidactieken pag. 15

16 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde Spreiding stage Gespreid over het volledige academiejaar Geen vaste stageperiodes in het jaar Stage kan gespreid worden over twee opeenvolgende academiejaren Afstuderen kan ook in februari indien alleen nog stage en 1 ste semestervakken af te werken opnieuw inschrijven! + formulier bijkomende deliberatie februari invullen (zie www.fsappw.ugent.be) pag. 16

17 Inservice stage: LIO-statuut Voor wie?  Wie een lesopdracht heeft: ‧ 500 uren op jaarbasis = 12u/week: volwaardige LIO ‧ vanaf ten minste 200 uren op jaarbasis = 5u/week kom je in aanmerking mits een aanvullende preservice stage  Extra voorwaarden bij volwaardige LIO? ‧ 2 de en 3 de graad SO (indien niet - beperkte extra preservice stage) ‧ Min. 6u in eigen vakgebied (indien niet - beperkte extra preservice stage) ‧ professionele bacheloropleiding (hogeschool) mits min.10u extra stage ‧ Lesgeven aan een klasgroep ‧ CVO ‧ Basiseducatie  Contacteer stagecoördinator zo snel mogelijk  Inschrijven LIO-traject bij coördinator voor 15 oktober – later mits toelating pag. 17 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen

18 LIO-traject via e-portfolio  Alternatief leertraject: benutting van praktijkervaringen van studenten die in het onderwijs werken (leren op de werkplek): integratie theorie en praktijk in gehele curriculum leren op afstand: begeleidingssessies i.p.v. lessen opdrachten in portfolio i.p.v. examens  E- portfolio: handig om werkstukken, relevante bewijsstukken van good practice (filmpjes, enz.) en evaluaties te verzamelen verdere ontwikkeling van de ICT-competenties pag. 18 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen

19 Opbouw LIO-portfolio  Opdracht per algemeen vak  Vakoverschrijdend gedeelte zelfevaluatie: sterkte-zwakte analyse Actieplannen intervisies opdrachten gerelateerd aan lesgeven  Vakdidactisch gedeelte (logboek, oefeningen op universiteit, opdrachten) opdrachten vakdidactiek – deelname beperkt aantal lessen vakdidactiek stagelogboek met o.a.: observatieverslagen (ook op andere school) lesvoorbereidingen op basis van je eigen lesopdracht reflecties pag. 19 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen

20 LIO-Begeleiding  Op school 3 x klasbezoek met verslag door mentor ten minste 3 supervisies van praktijkassistent feedback wordt verwerkt in portfolio  Doorheen opleiding technische basistraining begeleidingssessies, gekoppeld aan timing portfolio-opdrachten intervisie tussentijdse feedback van begeleiders verplicht begeleidingsgesprek in januari pag. 20 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen

21 Mogelijke LIO-trajecten  Éénjarig traject  Spreiding over maximaal drie jaar  Meerjarig traject wordt opgesteld in overleg met de stagecoördinator pag. 21 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen

22 Internationale uitwisseling Gedurende één semester aan een buitenlandse universiteit In het buitenland minstens 9 studiepunten verdienen Voor minimaal één opleidingsonderdeel examen afleggen aan de UGent In het buitenland enkel vakdidactiek, met oefeningen, mits akkoord van de verantwoordelijk lesgever Stage kan, mits akkoord van de vakdidacticus (uitzonderlijk) In elk geval vooraf afspreken m.b.t. stage in een Vlaamse school te geven Interesse: contacteer zo snel mogelijk marisa.monteroperez@ugent.be Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde / Talen en Culturen pag. 22

23 Infosessies 2014 Afstudeerbeurs 1 april ICC Gent (12u-18u) SLO vertegenwoordigd aan de UGent stand SLO infosessie FPPW - 26 juni alg info SLO - 15 september: 17u30 alg. info SLO 18u30 info stageaanvraag en stageregistratie AUD 2 - H. Dunantlaan 2 Er worden niet eerder op eigen initiatief afspraken gemaakt met scholen voor stages! Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde pag. 23

24 Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde pag. 24 lerarenopleiding@ugent.be of Anneleen.jachowicz@ugent.beAnneleen.jachowicz@ugent.be (stagecoördinator) Trajectbegeleider: Luc van Steenkiste luc.vansteenkiste@ugent.be luc.vansteenkiste@ugent.be FSA FPPW: fsappw@ugent.be Vragen?


Download ppt "Infosessie SLO 18 maart 2014- SLO Taal- en letterkunde pag. 1 Specifieke Lerarenopleiding (SLO)"

Verwante presentaties


Ads door Google