De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Deurcollecte zondag 1 mei Vandaag zal.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Deurcollecte zondag 1 mei Vandaag zal."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Deurcollecte zondag 1 mei Vandaag zal er voor de Bloemencommissie een deurcollecte worden gehouden.

2 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Agenda aanstaande week 1/2 zondag 1 mei 14:00 Kerkdienst - Ds J. Plug (Roden) 14:00 Kind in Kerk (Onderbouw) - Afsluitingsles 15:00 Bloemen bezorgen: Fam. F. Molenaar donderdag 5 mei 09:30 Kerkdienst - Br. A. Smit Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

3 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Agenda aanstaande week 2/2 zondag 8 mei 09:15 Oppas: Hennie en Geertruida 09:30 Kerkdienst - Ds. E Kramer (Assen-Marsdijk) - Belijdenis en doopdienst 10:30 Koffiedrinken na de dienst ----- 14:00 Kerkdienst - Ds G. Meijer (Assen-Zuid) 14:00 Kind in Kerk (Bovenbouw) - Hemelvaart en Pinksteren 15:00 Bloemen bezorgen: P. Mulder Informatie over de agenda van aanstaande week is overgenomen van de website gkv-haulerwijk.nl. Onjuistheden kunt u doorgeven via agenda.gkv.haulerwijk@gmail.com.

4 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Jarigen aanstaande week ma 02-05G. Riedstra - Feyen za 07-05Bertus Baron Informatie over de jarigen van aanstaande week is overgenomen uit de ledenlijst. Indien u uw verjaardag niet vermeld wilt hebben op de beamer, kunt u dat doorgeven aan het BeamTeam.

5 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Welkom Voorganger:ds.J. Plug Organist:br. Beamist:br.T. Barelds br.E. van der Heide Contactpersoon BeamTeam: Derk Rouwhorst. De Bijbelteksten in deze presentatie zijn ontleend aan De Nieuwe Bijbelvertaling, © 2004/2007, tenzij anders vermeld. Mededelingen of aankondigingen op de beamer? Stuur voor vrijdag 18.00 uur een e-mail naar beamteam@gkv-haulerwijk.nl.

6 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

7 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Votum en zegengroet On-zehulpisindenaamvandeHE-RE, diehe-melenaar-dege-maaktheeft.A-men.

8 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

9 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Psalm 103: 1, 5, 9 1Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, laat al wat binnen in mij is Hem eren, vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, die u geneest, die uit het graf uw leven verlost en kroont met goedertierenheid.

10 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Psalm 103: 1, 5, 9 5Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen God onze Vader, want wij zijn van Hem. Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, slechts leven op de adem van zijn stem.

11 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Psalm 103: 1, 5, 9 9Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN zijn grote naam, zijn grote daden eren. Komt allen tot de lof des HEREN saam. Lof zij den HEER in hemel en op aarde, die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam.

12 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

13 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Lezen Matteüs 7: 7-11 7 Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9 Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven? 10 Of een slang, als het om een vis vraagt? 11 Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan het goede geven aan wie hem daarom vragen.

14 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

15 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Lezen Galaten 4: 4-7 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

16 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

17 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Opwekking 46 Vader, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja. Jezus ik aanbid U. 'k Leg mij leven voor U. Halleluja. Heil'ge Geest, ik aanbid U. 'k Leg mijn leven voor U. Halleluja.

18 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

19 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Lezen Heidelbergse Catechismus 46 Vraag 46: Wat belijdt u met de woorden: opgevaren naar de hemel? Antwoord: Dat Christus voor de ogen van zijn discipelen van de aarde naar de hemel is opgenomen en daar ons ten goede is, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden.

20 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

21 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Preek

22  God wil bij ons binnenkomen  ‘niet eindeloos voortprevelen’  Bij echte communicatie hoort respons  Vrijheid, vrijmoedigheid: God wil onze Vader zijn

23  Met de naam Vader verbindt God zich aan ons  Papa dringt gegarandeerd door  De naam die Hij het liefste hoort, voorrecht van Jezus…

24  Niemand kan gelukkiger zijn dan wij…  Vreugde voor jouw hemelse Adoptievader!  In het kindschap van Jezus  Abba, Vader: nooit meer wees!

25  Je bent onherroepelijk, volkomen, onvoorwaardelijk kind  Heb 4.16: laten we dus zonder schroom naderen  Geen religie, maar relatie  Onderdompelen in het eeuwig Papa-zijn van God

26  De hemel: vervuld met Gods aanwezigheid  Onveranderlijke bron van elk vaderschap  Zijn liefde voor jou zal nooit verbleken  Zijn ogen, zijn oren: voor jou!

27  Heel bewust: hechting, verbinding  Gebed: gesprek van kind met Vader  Gebed in dit geloof: krachtig, mist z’n uitwerking niet!  Uit het weeshuis verlost…

28 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

29 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Gezang 123: 1 1'k Geloof in God de Vader, die uit niets geschapen heeft zijn hemelwoning, almachtig in het leven riep de aarde met de mens als koning. God, die met kracht in eeuwigheid regeert door zijn voorzienigheid, zal aan zijn vaderhand mij leiden met trouw in voor- en tegenspoed, om Christus' wil mij veilig weiden, zoals een goede herder doet.

30 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

31 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Collecte 1e collecte: Evangelisatie 2e collecte:Rente & Aflossing

32 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

33 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Gezang 108 Halleluja, eeuwig dank en ere, lof, aanbidding, wijsheid, kracht word' op aard' en in de hemel, Here, voor uw liefd' U toegebracht. Vader, sla ons steeds in liefde gade, Zoon des Vaders, schenk ons uw genade, uw gemeenschap, Geest van God, amen, zij ons eeuwig lot.

34 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

35 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Amen A-men, a-men, a-men.

36 Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie

37 Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Tot ziens We hopen u de volgende dienst weer te zien.


Download ppt "Liturgie Ps.103: 1, 5, 9 Lz.Matt. 7: 7-11 Lz.Gal. 4: 4-7 Opw.46 Lz.HC 46 Preek Gz.123: 1 Collecte Gz.108 Liturgie Deurcollecte zondag 1 mei Vandaag zal."

Verwante presentaties


Ads door Google