De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bouwmelding.  Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw  Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het hele bouwproces  Modernisering.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bouwmelding.  Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw  Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het hele bouwproces  Modernisering."— Transcript van de presentatie:

1 Bouwmelding

2  Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw  Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het hele bouwproces  Modernisering noodzakelijk  Disbalans in verdeling verantwoordelijkheden tussen overheid en private partijen  7 aanbevelingen (Bijv. privaat wat kan, publiek wat moet; private toets aan technische voorschriften; vereenvoudiging bestemmingsplannen)

3  Samenwerking gemeenten en ministeries  Vereenvoudiging van regels en procedures  Aansluiting Delft in 2011  Projecten op gebied van informatievoorziening, jeugdzorg, WMO, parkeren, BOUWEN  Casusgroep Bouwen op vertrouwen (10 gemeenten)  Delft trekker actiepunt

4  Vereenvoudigen toetsing- en indieningskader voor lichte bouwactiviteiten  Bouwtechnische toets overlaten aan aanvragers indien gecertificeerd  Bouwtoezicht overlaten aan proces-gecertificeerde uitvoerders  Meer terughoudendheid in de bestemmingsplantoets  Bestemmingsplanhandhaving geminimaliseerd waar mogelijk  Welstandscommissie wordt commissie ruimtelijke kwaliteit plus stadsbouwmeester  Welstandstoets waar mogelijk geschrapt  Visiedocument Terughoudend handhavingsbeleid openbare ruimte

5  Delft en Zoetermeer – trekkers  1. afschaffen bouwtechnische toets kleine bouwwerken voorzijde  2. komen tot melding- ipv vergunningplicht voor deze categorie  Almere, Eindhoven, Haarlem, Haarlemmermeer en Schijndel - aanhakers voor wat betreft afschaffen bouwtechnische toets  Invoering melding wordt landelijk (wettelijk) mogelijk gemaakt  toepassen is lokaal beleid

6  Serre/erker  Overkapping  Losstaande berging  Dakkapel  Erf- of perceelafscheiding  Kozijn- of gevelwijziging

7 Aanvraag om te mogen bouwen. Vergunning Getoetst en voldoet aan: Bestemmingsplan Bouwbesluit Bouwverordening Bouwmelding Lokaal bepaald Zelf toetsen Vergunningvrij geldt landelijk. Geen toetsing

8  Vergelijkbaar met bouwvergunningvrij (BOR-II-3)  Categorieën gevallen waarin voor bouwactiviteiten geen omgevingsvergunning is vereist.  Geen bouwbesluit toets, moet wel voldoen.  Moet voldoen aan algemene voorwaarden t.a.v planologie en welstand.  Vastgesteld door gemeenteraad (overkoepelende nota voor bestemmingsplannen en welstand)

9  Duidelijke, begrijpelijke voorwaarden  Zelf toetsen (en transparant voor omgeving)  Minder indieningsvereisten  Minder administratieve lasten (burger/ ondernemer en gemeente  Eenvoudiger procedure

10 Oordeel Geen Reactie Publicatie Melden Reactie Past niet Past Omgeving of Gemeente (bv steekproef)

11  Bouwstenen om de bouwmelding succesvol in te voeren.  Procedure.  Voorbeeldbrieven.  Voorbeelden van;  Planologische bepalingen voor bouwmeldingen.  Welstandsbepalingen voor bouwmeldingen.  Toelichting te gebruiken voor communicatie naar burger.

12  Benoem gebieden waarvoor de melding niet is toegestaan  Waardevolle, risico of nieuwe wijken.  Beschermd stadsgezicht en monumenten vallen buiten regeling  Bepaal de criteria waaraan moet worden voldaan  Bouwwerken, afmeting, positie, gebruik, kleur en materiaal

13  Bestuur stelt voorgaande vast (Raadsbesluit)  Implementeer, de procedure, de brieven en zo mogelijk de automatisering  Communiceer naar burgers/bedrijven en vooral ook lokale bouwkolom

14  Workshops medewerkers welstand en stedenbouw (ook stadsbouwmeesters) over criteria (Delft en Zoetermeer)  Bijeenkomst medewerkers welstand en stedenbouw over concept gebiedsindeling (Delft)

15  Kleine bouwwerken (dakkapel, schutting,..)  Beperkt effect op de ruimtelijke kwaliteit  Aan achterzijde al vergunningsvrij  Aan voorzijde in meeste gevallen vergund

16  Het gebied is geen beschermd stadsgezicht  Het gebied heeft een standaard kwaliteit in stedenbouw en architectuur  Het gebied heeft geen uitzonderlijk hoge samenhangende kwaliteit tussen architectuur en stedenbouw  Het gebied maakt geen onderdeel uit van een beeldbepalend deel van een belangrijke stedelijke route

17  Het gebied is geen beschermd stadsgezicht  Het gebied heeft een standaard kwaliteit in stedenbouw en architectuur (Bijv. Wilhelminalaan e.o., Buitenhof Zuid)  Het gebied heeft geen uitzonderlijk hoge samenhangende kwaliteit tussen architectuur en stedenbouw (Bijv. Westplantsoen, Hof van Delft)  Het gebied maakt geen onderdeel uit van een beeldbepalende belangrijke (historische) stedelijke route (Bijv. Oostsingel, Schildersbuurt)

18

19

20

21

22

23

24  Toesturen draaiboek  Verder voorbereiden op te nemen raadsbesluit (gebiedsindeling en overkoepelende nota welstand en bestemmingsplannen criteria voor kleine bouwwerken)  Begin 2013 collegebesluit


Download ppt "Bouwmelding.  Commissie (Dekker) Fundamentele Verkenning Bouw  Onderzoek naar de rol van wet- en regelgeving in het hele bouwproces  Modernisering."

Verwante presentaties


Ads door Google