De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Fysiek meets sociaal”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Fysiek meets sociaal”"— Transcript van de presentatie:

1 “Fysiek meets sociaal”
gemeente Zoetermeer “Fysiek meets sociaal” Een Zoetermeerse aanpak Arie Cees de Jong, manager Stadsbeheer, Zoetermeer Joyce Verhoeven, specialist SROI Zoetermeer, 5 maart 2015

2 “Fysiek meets sociaal”
gemeente Zoetermeer “Fysiek meets sociaal” Participatiewet Joyce Verhoeven Arie Cees de Jong

3 gemeente Zoetermeer Ervaring SROI Stadsbeheer heeft jarenlang ervaring met SROI bij het onderhoud van de openbare ruimte. Dit heeft de maken met de aard en het continue karakter van het werk. Werk dat nu volledig in de markt staat. Onderscheiden inzet: DSW geïndiceerden WWB-ers Leerlingen BBL/BOL

4 Participatiewet en toen?
gemeente Zoetermeer Participatiewet en toen? Uitgangspunt is: huidig ingezette koers vasthouden en verbeteren!

5 Participatiewet, in het kort
gemeente Zoetermeer Participatiewet, in het kort Mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers.

6 gemeente Zoetermeer Doelgroepen Wajong WSW WBB

7 Participatiewet per 1 jan 2015
gemeente Zoetermeer Participatiewet per 1 jan 2015 Wat is er veranderd: Gemeente voeren wet uit Eén regeling voor iedereen die kan werken maar (nog) niet in staat is het WML te verdienen

8 gemeente Zoetermeer Garantiebanen Overheid en bedrijfsleven hebben toegezegd extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: nieuwe banen bij de overheid (rijk, provinciën en gemeenten) extra banen in het bedrijfsleven Detacheringen tellen mee! Is dit in 2016 niet gerealiseerd, Quotumwet als stok achter de deur

9 Waarom is dit voor werkgever interessant?
gemeente Zoetermeer Waarom is dit voor werkgever interessant? Gemotiveerde en loyale medewerkers Invulling van het eigen MVO beleid Een interessant en rendabel verdienmodel Mogelijkheid van detacheren Mogelijkheid voor loonkostensubsidie

10 gemeente Zoetermeer Loonkostensubsidie Verdiencapaciteit van kandidaat wordt door gemeente vastgesteld U als werkgevers betaalt minimaal WML of functieloon Afhankelijk van prestatieniveau komt u in aanmerking voor een loonkostensubsidie (tot max 70% Gemeente betaalt loonkostensubsidie aan werkgever.

11 Voorbeeld Verdiencapaciteit kandidaat is: 60%
gemeente Zoetermeer Voorbeeld Verdiencapaciteit kandidaat is: 60% WML is € ,-- (afgerond) Loonkostensubsidie is 40% van WML = € 8.800,--

12 gemeente Zoetermeer Ziekteverzuim! Dat kost geld!

13 No Riskpolis De No Risk polis:
gemeente Zoetermeer No Riskpolis De No Risk polis: Werkgever is gevrijwaard van loonbetaling bij ziekte. UWV voert No Risk polis uit Geldt voor de Garantiebanen

14 De Zoetermeerse Aanpak
gemeente Zoetermeer De Zoetermeerse Aanpak Voorafgaand aan het op de markt zetten: Vooraf afstemmen Welke doelgroepen genieten de aandacht Welke mogelijkheden zijn er Bijv. financiële mogelijkheden Vanuit gemeente vast aanspreekpunt SROI Adviseert/informeert tijdens het gehele proces tot implementatie

15 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Integraal onderhoud openbare ruimte Zoetermeer West Gebied met ca inwoners Onderhoud groen, bomen, schoontaken, service onderhoud, onderhoud verharding etc. Aanbestedingsproces 2014 Contractvoorbereiding: april Vooroverleg met Sociale zaken en DSW: juni Start aanbesteding: augustus Selectie ism Sociale zaken en DSW: november Definitieve gunning: januari 2015

16 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Aanbesteding Meervoudig onderhands (2B dienst) Op basis Economisch Meest Voordelige Inschrijving Toewijzing op basis van Gunnen op Waarde Op basis van een UAV-GC contract (beeld, frequentie, open posten), deels Overeenkomst Met Open Posten Duur: 3 jaar + 2x 1 jaar verlenging

17 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Eisen: Continuering thans gedetacheerde medewerkers DSW (8 medew.) Per onderdeel inzet leerling BBL/BOL (4 leerlingen) Wensen: Kwaliteit Omgevingsbewust Duurzaamheid Social Return On Investment Visie op inzet SROI i.r.t het leveren van kwaliteit Uitvoering Participatiewet: Plan voor inzet o.a.WWB-ers, specifieke doelgroepen bijv. vrouwen in deeltijd

18 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) Voldaan aan eisen Beoordelen wensen (telt voor 40%) Kwaliteit Omgevingsbewust Duurzaamheid Social Return On Investment “Gunnen op waarde geeft een fictieve aftreksom op de prijs” III. Prijs (telt voor 60%) Presentatie maakt onderdeel uit van de procedure

19 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Hoek Hoveniers Voorhout Economisch Meest Voordelige Inschrijving Medewerkers DSW 8 (inzet jaarrond) WWB-ers (inzet 1april-1oktober) via Herenbos WWB specifieke doelgroep 3 Leerlingen BBL/BOL 4 Aandeel SROI ca. € = ca.15% van de aanneemsom Karin Mulder Herenbos Personeels-dienst DSW Rijswijk Hoek Hoveniers

20 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Schema SROI inzet 1jan april okt dec. Seizoenspiek WWB (via Herenbos) (10) WWB jaarrond (via DSW ged.) (8) WWB specifieke doelgroep (3) Leerlingen (4)

21 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer “Hoek Hoveniers stelt zich ten doel om een belangrijk rol in social return te vervullen. Vanuit haar maatschappelijke plicht en haar overtuiging dat iedereen die perspectief vindt, een betere kwaliteit van leven voor zichzelf en voor anderen biedt” “Door deze constructie gaan de medewerkers in april 2015 uit de WWB en worden zij een “echte uitzendkracht in dienst van Herenbos”

22 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Instroomprofiel WWB ers: Beheersing van de Nederlandse taal Vroeg kunnen beginnen Beschikken over goede gezondheid Gemotiveerd zijn buiten te werken Bereid zijn cursussen te volgen Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

23 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Vrouwen uit de WBB “coachen on the job” (in deeltijd): Enthousiasmeren participatieprojecten Veiligheid in de wijk Lichte onderhoudswerkzaamheden Ondersteunende administratieve werkzaamheden Invoeren meldingen Ogen en oren in de wijk Verspreiden bewonersbrieven

24 Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer
gemeente Zoetermeer Praktijkvoorbeeld in Zoetermeer Hoek Hoveniers neemt tijdens aanbestedingsproces contact met Joyce Verhoeven en verkend de mogelijkheden op hoofdlijnen. Na gunning maakt Hoek Hoveniers de plannen concreet i.s.m partners


Download ppt "“Fysiek meets sociaal”"

Verwante presentaties


Ads door Google