De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

- WIRIXSTRAAT – HAMELSTRAAT - STEENBAKKERIJEN - LEGASTRAAT - EMIEL DEWITTSTRAAT ONTWERPFASE Gemeente Niel: Wegen- en rioleringsprojecten:

Verwante presentaties


Presentatie over: "- WIRIXSTRAAT – HAMELSTRAAT - STEENBAKKERIJEN - LEGASTRAAT - EMIEL DEWITTSTRAAT ONTWERPFASE Gemeente Niel: Wegen- en rioleringsprojecten:"— Transcript van de presentatie:

1 - WIRIXSTRAAT – HAMELSTRAAT - STEENBAKKERIJEN - LEGASTRAAT - EMIEL DEWITTSTRAAT ONTWERPFASE Gemeente Niel: Wegen- en rioleringsprojecten:

2 Inhoud presentatie: - Waarom hemelwater afkoppelen? - Regelgeving - Bestaande situatie nieuwe situatie - Wat is optimale afkoppeling? - Projectafbakening - Keuringen - Participatie betrokkenen - Voordelen - Contactgegevens Pidpa

3 Wateroverlast voorkomen: klimaatsverandering noodzaakt een goede afvoer van het hemelwater Waarom hemelwater afkoppelen?

4 Waterkwaliteit verbeteren: minder overbelasting riolen = minder overstortwerking naar waterlopen, rivieren Waarom hemelwater afkoppelen?

5 Drinkwater waarborgen: infiltratie hemelwater in de bodem om verdroging van de natuur te voorkomen. Waarom hemelwater afkoppelen?

6 Efficiënte zuivering: geen vermenging van afvalwater en hemelwater Waarom hemelwater afkoppelen?

7 Doelstellingen kaderen in de Europese Kaderrichtlijn Water dat o.a. streeft naar een goede kwaliteit van het oppervlaktewater tegen 2015 Waarom hemelwater afkoppelen?

8 Regelgeving BASIS = Europese Kaderrichtlijn Water Voor Vlaanderen omgezet in het “Decreet Integraal Waterbeleid”

9 Regelgeving VLAREM II -> Afdeling 6.2.2.1: Voorwaarden lozen huishoudelijk afvalwater + hemel- en bemalingswater Openbare riolering = verbod lozen afvalwater in RWA-stelsel Gescheiden rioolstelsel = verplicht scheiden afval- en hemelwater Voorwaarden verplichtte 100% scheiding hemelwater: Stedenbouwkundige vergunning afgeleverd na 01/02/2005 Open- en halfopen bebouwing Geen aanleg leidingen door of onder de woning noodzakelijk Afvoerwijzen hemelwater in afnemende graad van prioriteit: Opvang hergebruik Infiltratie op eigen terrein Buffering + vertraagde lozing in oppervlaktewater (grachten) Lozing in RWA-riool in straat

10 Regelgeving Gewestelijke stedenbouwkundige verordening 01/10/2004 - > hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen, gescheiden lozing afval- en hemelwater Van kracht sinds 01/02/2005 Nieuwbouw + vernieuwbouw (= slopen 40% buitenmuren) Aanleg gescheiden rioolstelsel privaat domein Bepaalt criteria: Hemelwaterputten Infiltratievoorzieningen Buffervoorzieningen Vertraagde afvoer

11 Regelgeving BVR van 08/04/2011 - > art. 12 - keuring binneninstallatie en privéwaterafvoer Van kracht sinds 01/07/2011 Bij aanleg gescheiden riolering openbaar domein & wijzigingen privaat rioolstelsel Volgens modaliteiten MB 28/06/2011: Controle geldende wettelijke en technische voorschriften: Geldende milieuvoorwaarden (VLAREM II) Gescheiden afvoer hemel- en afvalwater Keuring door exploitant of aangestelde Aflevering positief keuringsattest (= voorwaarde aansluiting)

12 Bestaande situatie Gemengd rioolstelsel met één rioolbuis voor afvoer van afval- én hemelwater

13 Nieuwe situatie Gescheiden rioolstelsel in straat met aparte riolering voor afvoer van afval- en hemelwater rooilijn

14 Wat is optimale afkoppeling? = het volledig afkoppelen van hemelwater op openbaar domein = opdracht Pidpa Het afkoppelen van hemelwater op privaat domein zonder verplichting aanleg leidingen door of onder gebouw = opdracht eigenaar gebouw

15 Wat is optimale afkoppeling? Woningen met OPEN en HALFOPEN bebouwing  Afkoppelen alle dakvlakken omheen woning  100 % afkoppelingsplicht  Mogelijke uitzondering: ingesloten dakvlak rooilijn

16 100% afkoppeling SP Rooilijn RW WC WASMACHINE AFWASMACHINE SPOELBAK BADKAMER Toezichtputje DWAToezichtputje RWA Maximumafstand = 1 m

17 Wat is optimale afkoppeling? Woningen met GESLOTEN bebouwing MET VOORTUIN:  Afkoppelen dakvlak aan straatzijde  50% afkoppelingsplicht rooilijn

18 50% afkoppeling -> MET VOORTUIN SP Rooilijn RW WC WASMACHINE AFWASMACHINE SPOELBAK BADKAMER Toezichtputje DWAToezichtputje RWA Maximumafstand = 1 m RWA straat Woning Gevellijn

19 Wat is optimale afkoppeling? Woningen met GESLOTEN bebouwing ZONDER VOORTUIN:  Afkoppelen dakvlak aan straatzijde  Gevel = openbaar domein  Afkoppeling gebeurt door Pidpa rooilijn

20 50% afkoppeling -> ZONDER VOORTUIN SP Rooilijn = Gevellijn RW WC WASMACHINE AFWASMACHINE SPOELBAK BADKAMER Toezichtputje DWAToezichtputje RWA RWA straat Woning

21 Afbakening afkoppelingsproject Wirixsstraat - Hamelstraat

22 Afbakening afkoppelingsproject

23 Steenbakkerijen - Legastraat

24 Afbakening afkoppelingsproject

25 Emiel Dewittstraat

26 Afbakening afkoppelingsproject

27 Controle afkoppeling privaat domein Wanneer?  Na aanleg gescheiden stelsel op openbaar domein, inclusief het plaatsen van toezichtputjes op RWA en DWA  Pidpa contacteert bewoners  Controle gebeurt door erkende keurder Verplichting bewoner/eigenaar!  Afkoppelingen voltooid binnen 14 kalenderdagen na ontvangst schrijven Pidpa Kostprijs?  Eerste keuring gratis voor bewoner/eigenaar  Herkeuring bij niet conformiteit of laattijdige keuring (na 14 kd) is ten laste bewoner/eigenaar

28 Wat biedt Pidpa & gemeente?  Gratis afkoppelingsadvies, incl. plaatsbezoek en individuele begeleiding  Gratis 1 e keuring private riolering  Afkoppelingspremie voor werken privaat domein  Voorwaarden:  SV nieuwbouw/vernieuwbouw vóór 01/02/2005  Positief keuringsattest < 14 dagen na kennisgeving Pidpa  Permanente bewoning  2 Tarieven – basis werkelijke kostprijs factuur:  Bij 100% afkoppeling max. 2.000 EUR (halfopen/open)  Bij 50% afkoppeling max. 1.000 EUR (gesloten met voortuin)  Goedkeuring aanvraag door Pidpa (o.a. nazicht factuur ifv afkoppelingsadvies)

29 Wat biedt bewoner?  Optimale afkoppeling hemelwater op privédomein  Open- en halfopen bebouwing = 100 %  Gesloten bebouwing = 50% (voorste dakvlak)  Voltooiing binnen 14 kalenderdagen na ontvangst aangetekend schrijven Pidpa

30 Andere voordelen? Mogelijkheid hergebruik hemelwater = 55 liter/dag  spoeling van toiletten (30 liter/persoon/dag)  wassen van kledij (17 liter/persoon/dag)  Schoonmaak (woning, auto) en tuin (8 liter/persoon/dag) => Besparing op drinkwaterverbruik tot 50% Financieel voordeel – basis gezin met 4 personen:  Waterverbruik persoon/dag = 110 l ≈ 40 m³/jaar = 160 m³/jaar  Kostprijs water + saneringsbijdragen = 3,5458 EUR/m³ (basistarief) 7,0916 (comforttarief > 30 m³)  Kostprijs zonder hergebruik = 150 m³ x 3,5458 (Basistarief) 10 m³ x 7,0916 (Comforttarief) 602,79 EUR  Kostprijs met hergebruik = 80 m³ x 3,5458 (Basistarief) 283,66 EUR  Besparing = 319 EUR per jaar

31 Hoe contacteer je Pidpa? www.pidpa.be

32 Hoe contacteer je Pidpa?  riolering@pidpa.be  0800-90 300 - optie 5 (kantooruren) Contactpersoon: Marc De Laet Website: www.pidpa.be


Download ppt "- WIRIXSTRAAT – HAMELSTRAAT - STEENBAKKERIJEN - LEGASTRAAT - EMIEL DEWITTSTRAAT ONTWERPFASE Gemeente Niel: Wegen- en rioleringsprojecten:"

Verwante presentaties


Ads door Google