De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 7 We lezen: Lucas 2: 21 - 40 De preek gaat over: Romeinen 12: 1a Voorlezer:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 7 We lezen: Lucas 2: 21 - 40 De preek gaat over: Romeinen 12: 1a Voorlezer:"— Transcript van de presentatie:

1 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 7 We lezen: Lucas 2: 21 - 40 De preek gaat over: Romeinen 12: 1a Voorlezer: Michael van Casand Voorganger: ds H.A. Speelman Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6

2 ....

3 Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 7 We lezen: Lucas 2: 21 - 40 De preek gaat over: Romeinen 12: 1a Voorlezer: Michael van Casand Voorganger: ds H.A. Speelman Vandaag is er kinderkerk “Lev”, en “Tov” voor de kinderen van groep 1, 2 en groep 5, 6

4 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 89: 7....

5 Psalm 89: 7

6 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 7 Gebed Lezen: Lucas 2: 21 - 40 Zingen:Psalm 128: 1 Preek over Romeinen 12: 1a Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4

7 Kinderen van groep 1 en 2 gaan nu naar Kinderkerk “Lev” En de Kinderen van groep 5 en 6 naar Kinderkerk “Tov”

8 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 7 Gebed Lezen: Lucas 2: 21 - 40 Zingen:Psalm 128: 1 Preek over Romeinen 12: 1a Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4

9 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 7 Gebed Lezen: Lucas 2: 21 - 40 Zingen:Psalm 128: 1 Preek over Romeinen 12: 1a Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4

10 ... Psalm 128: 1

11 .... Votum en Zegengroet Zingen:Psalm 89: 7 Gebed Lezen: Lucas 2: 21 - 40 Zingen:Psalm 128: 1 Preek over Romeinen 12: 1a Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4

12 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

13 ... LvdK 360: 1

14 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

15 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling We zijn hier bijeen om in opdracht van onze Heer zijn dood te verkondigen. In het heilig evangelie wordt de instelling van het avondmaal als volgt beschreven: Toen ze verder aten nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en

16 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal gaf de leerlingen ervan met de woorden: ‘Neem, eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie: vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er

17 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader.’ Gedachtenis In het avondmaal gedenken we hoe onze Heer Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed voor ons offerde. Dit offer verzekert ons van zijn grote liefde, want hij gaf zich over in de dood voor zondaars die oprecht belijden

18 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal dat ze nietig zijn voor God. Dat maakt ons blij en dankbaar, want door zijn dood ontvangen wij het leven. Als broers en zusters van één huisgezin vieren we ons geluk met dit geestelijke feestmaal. Aan tafel worden we door Christus gevoed en bemoedigd en wordt onze verlossing zichtbaar gemaakt. Hij versterkt ons geloof door de heilige Geest.

19 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal Met des te meer blijdschap en dankbaarheid zullen we de Heer dienen in ons leven van elke dag. Uitnodiging en terugwijzing Het avondmaal is vol van vergeving en vreugde, maar we mogen het niet achteloos of zonder geloof gebruiken. De Heer vraagt van ons een oprecht besef van schuld en

20 .... Formulier 4 voor de viering van het heilig avondmaal en maakt zich boos over ons, als we ons niet dagelijks van harte tot hem bekeren. Als we dan toch deelnemen aan de viering halen we alleen maar grotere toorn over ons. Ga daarom bij uzelf na hoe u het avondmaal viert. Kom aan tafel met een oprecht hart. Ontvang het brood en de wijn en verheug u over uw redding door Christus.

21 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

22 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

23 ... LvdK 358: 2, 5

24 ...

25 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

26 ... LvdK 14: 1, 2, 3, 4, 5

27 ...

28 ...

29 ...

30 ...

31 ... LvdK 446: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

32 ...

33 ...

34 ...

35 ...

36 ...

37 ...

38 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

39 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

40 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

41 .... Zingen:LvdK 360: 1 Avondmaalsformulier 4 Gebed Zingen: LvdK 358: 2, 5 Viering: LvdK 14 LvdK 446 Dankzegging Dankgebed Wet als regel der dankbaarheid Collecte Zingen:LvdK 444: 1, 2 Zegen

42 .... COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Na de collecte zingen we: LvdK 444: 1, 2

43 .... COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor Mission En de 2de collecte voor de kerk Na de collecte zingen we: LvdK 444: 1, 2

44 ... LvdK 444: 1, 2

45 ...

46 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)....

47 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 15.00 uur. Van harte welkom..... LET OP !!!!!!

48


Download ppt "Alle liederen worden tijdens de dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 89: 7 We lezen: Lucas 2: 21 - 40 De preek gaat over: Romeinen 12: 1a Voorlezer:"

Verwante presentaties


Ads door Google