De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
Voorlezer: Michael van Casand Voorganger: ds. E.J. Sytsma De preek gaat over: Lucas 7: verdriet, vergeving en liefde Het eerste lied: Liedboek 328: 1, 2, 3 Alle liederen worden geprojecteerd

2 . . Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 . .

3 Liedboek 328: 1, 2, 3

4 Liedboek 328: 1, 2, 3

5 Liedboek 328: 1, 2, 3

6 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

7 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

8 Psalm 32: 1

9 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

10 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

11 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

12 . Gezang 165 a (NG 85) . .

13 . Gezang 165 b (NG 85) . .

14 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

15 Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet
. . Votum en Zegengroet Zingen: Liedboek 328: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 32: 1 Kidsmoment Gebed Zingen: Gezang 165 (NG 85) Lezen: Lucas 7: Preek over Lucas 7: Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 . .

16 Een huilende vrouw aan de voeten van Jezus Een verhaal over:
. . Tekst: Lucas 7: Een huilende vrouw aan de voeten van Jezus Een verhaal over: verdriet, vergeving en liefde . .

17 'Haar zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel liefde betoond.
Tekst: Lucas 7: 'Haar zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel liefde betoond. Wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde' . .

18 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

19 Psalm 86: 2, 4

20 Psalm 86: 2, 4

21 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

22 Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Instelling Het avondmaal is door onze verlosser zelf ingesteld. Want de apostel Paulus verklaart: Wat ik heb ontvangen en aan u heb doorgegeven, gaat terug op de Heer zelf. In de nacht waarin de Heer Jezus werd uitgeleverd, nam hij een brood, sprak het . .

23 dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal dankgebed uit, brak het brood en zei: ‘Dit is mijn lichaam voor jullie. Doe dit, telkens opnieuw, om mij te gedenken.’ Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en hij zei: ‘Deze beker is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Doe dit, telkens als jullie hieruit drinken, om mij te gedenken.’ . .

24 En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal En Paulus vervolgt dan: Dus altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij komt. Christus gedenken Luisterend naar deze woorden van onze Heer Jezus Christus, staan we erbij stil dat hij door zijn Vader naar deze wereld gestuurd is en zich voor ons, zondaars, heeft prijsgegeven. . .

25 Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Met blijdschap maken we bekend dat zijn dood ons het leven schenkt. We prijzen de liefde van onze hemelse Vader, die zijn eigen Zoon voor ons opgeofferd heeft. We danken onze redder, die als een goede herder zijn leven gaf voor zijn schapen. We bejubelen het grote mysterie van ons geloof: . .

26 Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam,
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Hij is geopenbaard in een sterfelijk lichaam, in het gelijk gesteld door de Geest, is verschenen aan de engelen, verkondigd onder de volken, vond geloof in de wereld, is opgenomen in majesteit. Blij en dankbaar zullen we straks Christus gedenken aan de tafel die hij voor ons heeft klaargemaakt. . .

27 We doen dat in het volle besef dat wij, door
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal We doen dat in het volle besef dat wij, door onze zonden, de dood nog elke dag over ons afroepen. We eten straks brood waar we geen enkel recht op hebben, nog niet op een kruimel. Dat erkennen we hier in de aanwezigheid van God. Ook verdienen we geen druppel van de wijn die we straks drinken. Maar we klampen ons vast aan de belofte van God zelf dat al onze zonden . .

28 vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal vergeven zijn. Hij aanvaardt het offer van zijn Zoon Jezus Christus als afbetaling van onze schuld en spreekt ons vrij. We komen niet aan het avondmaal omdat we dat uit onszelf waard zijn. Jezus Christus geeft ons dit feestmaal. Als armen komen we bij de gulle gever, als zieken bij de dokter die genezing schenkt, als schuldigen voor de . .

29 rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal rechter die vrijspraak geeft, als doden bij hem die levend maakt. We hebben niets in onszelf, maar alles in Christus. Wanneer we zo eten en drinken, maakt Christus ons zeker van zijn liefde en trouw. Wat hij ons door deze heilige symbolen laat zien, geeft hij ons echt. Hijzelf is voor ons het brood dat leven geeft. Alles wat hij verdiend . .

30 heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal heeft door zijn lijden en sterven, krijgen wij. Eén zijn Door zijn dood heeft Christus ook het recht gekregen de levendmakende Geest aan ons te geven. Door die Geest verbindt hij ons aan zichzelf. Daarom mogen we met Paulus zeggen: Met Christus ben ik gekruisigd: ikzelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. . .

31 Door die Geest laat hij bij ons vruchten
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal Door die Geest laat hij bij ons vruchten groeien van geloof, hoop en liefde. Door dezelfde Geest verbindt hij ons met elkaar in echte liefde, als broers en zusters, als delen van één lichaam. De apostel Paulus schrijft namelijk: Omdat het één brood is zijn wij, hoewel met velen, één lichaam, want wij hebben allen deel aan dat ene brood. We vormen samen één lichaam om elkaar in . .

32 liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal liefde te dienen. Juist aan het avondmaal zegt Christus: Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals ik jullie heb liefgehad. Verwachten We vieren het avondmaal ook met het oog op de terugkeer van Jezus. Paulus schrijft: altijd wanneer u dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondigt u de dood van de Heer, totdat hij . .

33 komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te
Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal komt. Bij brood en beker zijn we blij deel te hebben aan het nieuwe verbond, dat vastligt in Christus’ bloed. We danken de Vader het geluk te mogen kennen waarvan de profeten hebben gesproken en vieren de vrede die door onze Heer is gesticht. Tegelijk zien we aan het avondmaal uit naar de luisterrijke verschijning van onze verlosser, naar de overweldigende vreugde die hij ons heeft . .

34 beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar
. . Formulier 3 voor de viering van het heilig avondmaal beloofd, naar de bruiloft van het Lam, waar hij met ons opnieuw wijn zal drinken in het koninkrijk van zijn Vader. Daarom vieren we het avondmaal met grote blijdschap en bidden we met heel Gods kerk: Maranata! Amen, kom, Heer Jezus! . .

35 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

36 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

37 Psalm 86: 1, 5

38 Psalm 86: 1, 5

39 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

40 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

41 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

42 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4

43 . Opwekking 27: 1, 2, 3, 4 . .

44 . Opwekking 27: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27: 1, 2, 3, 4 . .

45 . Opwekking 27: 1, 2, 3, 4 . .

46 . Opwekking 27: 1, 2, 3, 4 . .

47 . Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 . .

48 . Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 . .

49 . Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 . .

50 . Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 . .

51 . Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 . .

52 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

53 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

54 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen
. . Zingen: Psalm 86: 2, 4 Avondmaalformulier 3 Gebed Viering: Psalm 86: 1, 5 Liedboek 285: 1, 2, 3, 4 Opwekking 27 Liedboek 14: 1, 2, 3, 4, 5 Lofprijzing met psalm 103 Collecte + opdragen collecte Zingen: Psalm 150: 1 Zegen . .

55 COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging:
. . COLLECTE Vandaag Is de collecte voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: Job Sytsma Na opdragen collecte zingen we: Psalm 150: 1 . .

56 COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie
. . COLLECTE Volgende week Is de 1ste collecte voor de Diakonie “ De Driehoek” De 2de collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Corine Roorda Volgende week: Job Sytsma Na opdragen collecte zingen we: Psalm 150: 1 . .

57 . Psalm 150: 1 . .

58 De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)
. . Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c) . .

59 . . De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom. . .


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google