De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een toekomstbestendige zorg!

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een toekomstbestendige zorg!"— Transcript van de presentatie:

1 Een toekomstbestendige zorg!
Buurtzorg Deurne Een toekomstbestendige zorg!

2 Buurtzorg Nederland 2014 560 locaties Buurtzorg, ong 700 teams
7000 collega’s / 4500(wijk)verpleegkundigen cliënten op jaarbasis 180 miljoen omzet (2012) / 230 miljoen 2013 overhead: 35 pers. backoffice (fin.adm/clientadm/pers.adm/prod.) 4 projectmedewerkers 15 coaches 2 directeuren Instroom: collega’s per maand

3 Buurtzorg Deurne Start oktober 2010: 2 verpleegkundigen Oktober 2014:
8 verpleegkundigen, 1 verzorgende-ig, 2 oproepkrachten 35 cliënten in zorg Werkgebied: gemeente Deurne Kantoor: Derpsestraat 1d

4 Ontwikkelingen in zorg en maatschappij
Veel patiënten Complexe situaties Grote uitgaven, o.a. begroting VWS 2014: Curatieve zorg (Zvw): 39 miljard Langdurige zorg en ondersteuning (AWBZ en Wmo): 28 miljard Preventie, jeugdzorg: 1,5 miljard € / dag! € / uur!

5 Ontwikkelingen in zorg en maatschappij
Groeiende behoefte aan thuiszorg Behoefte aan effectieve zorg Wijziging in financiering (Zorg)netwerken in wijken en buurten Toenemende onvrede zorgprofessionals Behoefte bij cliënten aan persoonlijke benadering

6 Missie / visie Maatschappelijke gezondheidszorg
Relatie cliënt – professional centraal Oplossingen ipv uitvoeren indicatie Splitsing administratief en professioneel proces Buurtzorgweb: kennis, informatie, communicatie Buurtzorg Informatie Systeem

7 Buurtzorg en zelforganisatie
Vakmanschap Vertrouwen Reflectie Dialoog Alles draait om de cliënten! Cultuur: doe maar normaal! Leren van ervaringen

8 Organisatie teams Eenvoudig Overzichtelijk Optimale regelruimte
Maximaal 12 medewerkers per team Maximaal 40 à 50 cliënten per team Van intake tot uit zorg; generalisten! 50% wijkverpeegkundigen

9 Buurtzorg+ Nauwe samenwerking team Deurne
met thuiszorgfysiotherapeut en ergotherapeut

10 Buurtzorg+ Zo lang mogelijk zelfstandig en verantwoord
thuis kunnen functioneren!

11 Verantwoording? Naar de cliënt: dossier
Naar elkaar: cliëntbesprekingen Naar zorgkantoor/verzekeraar/CAK Uren en proces-indicatoren/producten: zinloos geweld!! Van uren naar uitkomsten: OMAHA: niet alle bureaucratie is overbodig!

12 Wat zou ideaal zijn? Wat willen we? Eén gezamenlijke taal in de zorg
Inzicht in de cliëntenzorg Uitkomsten! Standaarden waar mee te werken valt Alles gericht op zorgonafhankelijkheid Een slim ECD dat aansluit op wat de professional al doet, niet andersom!

13 Het OMAHA system De Buurtzorg oplossing: het Omaha system
Eén classificatie voor: Problemen Interventies Uitkomsten Digitaal geïntegreerd in het Buurtzorg Informatie Systeem (BIS)

14 BIS: compact en eenvoudig
Zorgplan opstellen met Omaha 42 problemen Scores / doelen Interventies + praktische tools aan interventies hangen Richtlijnen eenvoudig implementeren (dementie, palliatief/terminaal, stervensfase)

15

16 BIS: compact en eenvoudig
In de wijk werken met BIS Alles bij de hand Snel afvinken (dataverzameling en overdracht) Instrumenten invullen Foto’s maken Protocollen inzien Rapportage toevoegen

17 De toekomst? Prinsjesdag Wijkverpleging in basispakket zorgverzekering
Sociale wijkteams Huisarts en wijkverpleging niet onder eigen risico Zorgpremie omhoog Zorgtoeslag omhoog voor laagste inkomens

18 De toekomst? Segment 1 en segment 2 wijkverpleegkundigen?
15-20% bezuiniging? Rol van de gemeente?

19 Eerst buurten, dan zorgen!
De toekomst Eerst buurten, dan zorgen!

20


Download ppt "Een toekomstbestendige zorg!"

Verwante presentaties


Ads door Google