De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De rol van de OR bij incidenten en onderzoek

Verwante presentaties


Presentatie over: "De rol van de OR bij incidenten en onderzoek"— Transcript van de presentatie:

1 De rol van de OR bij incidenten en onderzoek
Programma Rol OR → rechten en mogelijkheden Uw praktijk Leren van incidenten Nicole Pikkemaat, Trainer / adviseur Arbeid & Gezondheid, FNV Formaat

2 Vraag over incidenten en onderzoek
Antwoord = JA → Wilt u gaan staan? Bent u betrokken geweest bij een incidentenonderzoek?

3 Vraag over incidenten en onderzoek
Antwoord = JA → Wilt u gaan staan? Bent u wel eens meegelopen met de Inspectie SZW?

4 Vraag over incidenten en onderzoek
Antwoord = JA → Wilt u gaan staan? Vindt u dat u genoeg hoort over het vervolg; de opvolging van maatregelen?

5 De rechten van de OR bij incidentenonderzoek
Instemmingsrecht (WOR, art. 27): Regelingen inzake arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim- en re-integratiebeleid, werktijden, opleidingsbeleid, … Bijvoorbeeld: vervolgacties of plannen n.a.v. incidentenonderzoek, de RI&E en het plan van aanpak Adviesrecht (WOR, art. 25): Organisatieveranderingen, grote investeringen, … Bijvoorbeeld: vervolgacties of plannen n.a.v. incidentenonderzoek: een andere werkmethode of nieuw of aangepast materieel Informatierecht (WOR, art 31): ALLE informatie (redelijkerwijs), dus ook overzichten, analyses inzake incidenten

6 De rechten van de OR bij incidentenonderzoek
Initiatiefrecht (WOR, art. 23): Kan ALTIJD en is tactisch sterk! Rechten inzake de Inspectie SZW (uit: Arbowet) Vergezelrecht bij rondgang Spreken met inspecteur De OR ontvangt rapport over onderzoek van de Inspectie De Inspectie bespreekt aanwijzingen met werkgever en OR

7 De rechten van de OR bij incidentenonderzoek
Rechten individuele werknemers: Klacht indienen (wordt anoniem behandeld) In beroep gaan tegen beslissingen van de Inspectie Bij direct of ernstig gevaar werk onderbreken Interessant: zelf inspectie doen:

8 Leren van (bijna-)incidenten, onveilige situaties
De ijsbergtheorie

9 Preventie: de RI&E als belangrijk middel
De OR heeft instemmingsrecht: Over de methode / uitvoering Over het plan van aanpak Belangrijke vragen: Komen alle risico’s goed uit de verf? Zijn de incidenten voldoende ‘meegewogen’? Is er voldoende aandacht voor: alleen werken, communicatie en psychosociale arbeidsbelasting (bijvoorbeeld: werkdruk, werktijden en ongewenst gedrag)? 9 © FNV Formaat

10 Leren van (bijna-) incidenten, verzuimcijfers, klachten …
Rapportages Verantwoording Feiten Trends voor sturing (Aanpassing) beleid, maatregelen Medewerkers betrekken Risicobewustzijn, draag- Samen analyseren vlak, meer meldingen? Delen van info en leren van elkaar In balans? Regie? In verbinding? © FNV Formaat

11 De RI&E, incidentenonderzoek: zichtbaar?
Wat merken medewerkers incidentenonderzoek? En de OR? Wat merken medewerkers van de RI&E? En de OR? Ideeën voor verbetering? Voor de OR? Voor KAM? © FNV Formaat

12 Goede samenwerking KAM en OR: dat helpt
Instemming / advies Afspraken; meebeslissen OR Bestuurder VGWM-cie KAM RI&E Plan van aanpak Overzicht incidenten Advies (adviserend; meedenken) Advies (adviserend; meedenken) Uitwisseling en samenwerking


Download ppt "De rol van de OR bij incidenten en onderzoek"

Verwante presentaties


Ads door Google