De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie Sociologie. => Nadruk op de analyse van het maatschappelijk gebeuren:  Hoe is ons 'samen-leven' geordend zodat we als individu en als groep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie Sociologie. => Nadruk op de analyse van het maatschappelijk gebeuren:  Hoe is ons 'samen-leven' geordend zodat we als individu en als groep."— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie Sociologie

2 => Nadruk op de analyse van het maatschappelijk gebeuren:  Hoe is ons 'samen-leven' geordend zodat we als individu en als groep kunnen functioneren?  Hoe evolueert een maatschappij, welke factoren beïnvloeden die evolutie en hoe kunnen we vernieuwingen stimuleren? => Leren om op een gestructureerde manier individuele gedragingen en houdingen, de interacties tussen individuen, organisaties en maatschappelijke instellingen te onderzoeken en begrijpen

3 Actuele thema’s Vergrijzing van de bevolking Toereikendheid van de pensioenen Sociale uitsluiting Migratie Combinatie arbeid-gezin Cultuurdeelname en -beleid …

4 Algemene doelen van de opleiding Methodologisch en theoretisch competente algemene sociologen afleveren die:  sociale ontwikkelingen of problemen zelfstandig kunnen analyseren en evalueren op basis van onderzoeksgegevens en theoretische inzichten.  inzetbaar zijn voor academisch en toegepast onderzoek.  beleidsgerichte adviezen kunnen formuleren voor sociale organisaties of overheidsinstanties.  Theorie – Methodologie - Beleid

5 Specificiteit Leuvense opleiding Leuvense driehoek: theorie – methodologie – beleid Algemene sociologen + mogelijkheid thematische uitdieping Onderzoeksgebaseerd onderwijs: de hoge onderzoeksoutput van het CeSO zorgt voor een wetenschappelijke basis van hoog niveau onder het gegeven onderwijs Directe verbindingen met beleidsinstanties op federaal en regionaal niveau Aandacht voor kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden

6 2° Bachelor

7 2° Bachelor – vervolg Interdisciplinaire vorming:  Economie  Sociaal Recht  Inleiding tot de sociale en culturele antropologie  Filosofie van de sociale wetenschappen  Sociale wijsbegeerte Theoretische vorming:  Sociologische en politicologische theorieën  Filosofie van de sociale wetenschappen Methodologische vorming:  Data-analyse in de sociale wetenschappen: inleiding (gegevensverwerking mbv statistische software)  Kwalitatieve onderzoeksmethoden (interviewtraining en inhoudsanalyse op krantenmateriaal)

8 2° Bachelor – vervolg Integratievakken (Theorie-Methodologie-Beleid)  Bevolkingssociologie  Actuele maatschappijdiagnose (verdere toelichting LH) Practicum (3 onderwijsleeractiviteiten):  Schriftelijk en mondeling presenteren  Kritisch lezen van wetenschappelijke teksten  Vormvaardigheden voor wetenschappelijk publiceren (presenteren statistieken en structureren van een betoog) Academisch Frans voor sociale en politieke wetenschappen:  Gecontextualiseerde sociaal-politieke basiswoordenschat  Training van de 4 vaardigheden (lezen, luisteren, schrijven en spreken)

9 3° Bachelor

10 3° Bachelor - vervolg

11 Seminarie: doorlopen sociaal -wetenschappelijke onderzoekscyclus (bouwt verder op M&T eerste bach)  Uitwerken probleemstelling  Opstellen vragenlijst  Trekken van een steekproef  Afnemen van interviews  Opbouw dataset  Analyse  Rapportering Gerichte keuze (12 sp): thematische uitdieping Persoonlijke accenten via vrije keuze

12 Onderzoek naar …? … waarom allochtonen benadeeld worden op de arbeidsmarkt. … waarom zoveel huwelijken mislukken en wat daar de gevolgen van zijn. … de toereikendheid van de pensioenen. … de privaat-publieke mix in de sociale zekerheid. … de implicaties van de uitbreiding van de Europese Unie voor het sociaal beleid. … armoede bij ouderen. … bedrijfsgerelateerde maatregelen ter bevordering van de combinatie arbeid en gezin. …de invloed van ouders/peers/school op iemands levenskansen. … jeugdcultuur, subculturen of bepaalde leefstijlen. … de opvattingen van jongeren over relaties, huwelijk en seksualiteit.

13 Onderzoek naar…? …de demografische respons op economische crisissen in het 19de-eeuwse Vlaanderen. … het belang van de Europese Ondernemingsraden wat betreft de informatie-, consultatie- en participatierechten van werknemers. … de organisationele antecedenten van kwaliteit van de arbeid. … de sectoren in de Vlaamse economie die het meest onderhevig zijn aan collectieve jobverschuivingen. …geheugeneffecten in survey-interviews. …genderverschillen in (opvattingen over) stemgedrag. …belemmeringen en stimulansen voor de doorstroom van vrouwen naar beleidsbepalende functies in de kerkelijke organisatie.

14 Beroepsuitwegen Sociologen zijn tewerkgesteld binnen een zeer brede waaier van sectoren:

15 Bron: Onderzoek naar de arbeidsmarktsituatie van de afgestudeerden tussen 1996-1997 en 2000-2003 (N = 446), Departement Sociologie, K.U.Leuven.

16 Beroepsuitwegen Enkele voorbeelden:  docent in het hoger onderwijs  onderzoeker aan een universiteit  veranderingsdeskundige  cultuurbeleidcoördinator  OCMW stafmedewerker  beleidsontwikkelaar

17 Master in de sociologie Verplichte opleidingsonderdelen: 26 sp  Verdieping van de componenten methodologie – theorie – beleid Keuze-opleidingsonderdelen in overleg met promotor: 12 sp  thematische uitdieping Meesterproef: 18 sp  integratie van de componenten methodologie – theorie – beleid  persoonlijke vaardigheden op het vlak van onderzoek en/of beleidsinteresse  Individuele begeleiding in combinatie met collectieve begeleidingssessies Vrije keuze: 4 sp  individuele klemtoon

18 kortom sociologie… ontzettend boeiend dat vinden wij alvast


Download ppt "Infosessie Sociologie. => Nadruk op de analyse van het maatschappelijk gebeuren:  Hoe is ons 'samen-leven' geordend zodat we als individu en als groep."

Verwante presentaties


Ads door Google