De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie master academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie master academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie master academiejaar 2011-2012
Afstudeerrichting hrm Sophie De Winne

2 Wie is wie? 2 Sophie De Winne Anneleen Forrier Yves Stevens
Rein De Cooman Elise Marescaux Wie is wie? An De Coen 2 Infosessie master –

3 Opbouw afstudeerrichting HRM
Beoordelings- & beloningsbeleid Onderzoeks-methodologie Personeels- stromen Masterproef Strategisch HRM Arbeidsmarkt & arbeidsverhoudingen Keuze OPO 1 Keuze OPO 2 European Law & International Labour Policy Infosessie – Sophie De Winne

4 Opbouw HRM opleidingsonderdelen
HRM-luik Juridisch luik Competentieluik Infosessie – Sophie De Winne

5 Timing eerste semester
Van Tot Personeelsstromen Beoordelings- & beloningsbeleid 26/09 - 30/09 BAD SOCIAAL RECHT  BAD SOCIAAL RECHT 03/10 08/10 10/10 14/10 17/10 21/10 24/10 28/10 31/10 04/11 07/11 11/11  Competentieweek 14/11 18/11 21/11 25/11 28/11 02/12 05/12 09/12 12/12 16/12 19/12 23/12 Infosessie – Sophie De Winne

6 Personeelsstromen Interviewen: afnemen van selectie-interview
Personeelsplanning Instroom (werving- en selectie) Doorstroom (loopbaanbeleid, opleidingsbeleid,...) Uitstroom (retentie, ontslag, …) Selectie: discriminatieverbod Loopbaanbeleid Vrijheid van arbeid Ontslagrecht Interviewen: afnemen van selectie-interview Infosessie – Sophie De Winne

7 Beoordelings- & beloningsbeleid
Functiestudie, -classificatie en -waardering Competentiemanagement Beoordeling: beoordelingssystemen en -tendenties Beloning: beloningssystemen Juridische aspecten van functieclassificatiesystemen Het meten van arbeid: arbeidstijd Loon en loonbescherming Gelijk loon voor gelijk werk Communiceren: diverse gesprekstechnieken Infosessie – Sophie De Winne

8 Timing tweede semester
Van Tot Arbeidsmarkt & arbeidsverhoudingen Strategisch HRM 13/02 - 17/02 BAD SOCIAAL RECHT  BAD SOCIAAL RECHT 20/02 24/02 27/02 02/03 05/03 09/03 12/03 16/03 19/03 23/03 16/04 20/04  Competentieweek 02/04 06/04 Paasvakantie 09/04 13/04 23/04 27/04 30/04 04/05 07/05 11/05 14/05 18/05 21/05 25/05 Infosessie – Sophie De Winne

9 Strategisch HRM Presenteren Privacy van werknemers
De rol van HRM in een organisatie HRM en bedrijfsprestaties Organisatie van de HR-functie Kennisondersteunend HRM in het kader van de vergrijzing Privacy van werknemers Opleiding van werknemers Sociaal rechterlijke bescherming tegen psychosociale belasting op het werk Presenteren Infosessie – Sophie De Winne

10 Arbeidsmarkt & Arbeidsverhoudingen
Werking van de arbeidsmarkt Actuele thema’s en trends op de arbeidsmarkt (bv. vergrijzing) Houding en rol van verschillende partijen op de arbeidsmarkt m.b.t. deze thema’s Organisatie van de private arbeidsbemiddeling Syndicale vrijheid en gelijkheid, organisatie sociaal overleg Collectieve arbeidsconflicten Onderhandelen Infosessie – Sophie De Winne

11 Onderzoeksmethodologie
Informatie opzoeken Welke bronnen gebruiken? Waar bronnen vinden? … Survey design Steekproeftrekking, vraagverwoording, responsstrategieën,… Kwantitatief onderzoek 4 modules multivariaatanalyse (theorie + SPSS) Lineaire en logistische regressie, factor- en clusteranalyse en seizoenale data Kwalitatief onderzoek Case studies, focusgroepen, checklist opmaken, … Data-analyse: codering in Excel Rapportering Tips voor het schrijven van een wetenschappelijke tekst Infosessie – Sophie De Winne

12 Masterproef Enkele voorbeelden 2010-2011:
Zoekgedrag bij werkloze vijftigplussers Kwantitatief onderzoek Vacature salarisenquête Kwalitatief onderzoek i.s.m. 50-plus club VDAB Leeftijdsbewust personeelsbeleid Kwalitatief onderzoek – diepte interviews Communicatie van waarden en normen via jobadvertenties Kwalitatief onderzoek – focusgroepen De relatie tussen HRM en prestaties van werknemers Kwantitatief onderzoek – eigen survey Collectief gedeelte: literatuurstudie + onderzoeksvoorstel + dataverzameling Individueel gedeelte: data-analyse + individueel eindrapport Evaluatie Output + Presentatie en verdediging + Proces Peer review (collectief luik) Infosessie – Sophie De Winne

13 European Law & International Labour Policy
EN Europees en internationaal arbeidsrecht en sociaal beleid Semester 1 13 hoorcolleges (samen met de EBS-studenten) Semester 2 Intensieve week van workshops in Genève, bezoek aan de International Labour Organization (ILO) Infosessie – Sophie De Winne

14 Toekomstmogelijkheden
HR-gerelateerde functies HR management, organisatieontwikkeling Diensten aan ondernemingen (opleiding, werving, selectie, outplacement, uitzendsector, sociale secretariaten…) Consulting (OD, beloning, HRM, IKZ, …) Sociale partners Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek Andere managementfuncties Troeven voor leidinggevende functies: Inzicht in werving en selectie Inzicht in beoordelen en belonen Inzicht in loopbaanbeleid Kennis van de arbeidsmarkt Kennis van arbeidsrecht Infosessie – Sophie De Winne


Download ppt "Infosessie master academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google