De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie master academiejaar

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie master academiejaar"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie master academiejaar 2012-2013
Afstudeerrichting hrm Sophie De Winne

2 Wie is wie? 2 Sophie De Winne Anneleen Forrier Yves Stevens
Rein De Cooman Elise Marescaux Jil Nelissen Wie is wie? An De Coen 2 Infosessie master –

3 Opbouw afstudeerrichting HRM
Recht voor en van HRM Onderzoeks-methodologie Personeels- management Masterproef Strategisch HRM Arbeidsmarkt en loopbanen Keuze OPO 1 Keuze OPO 2 European Law & International Labour Policy Infosessie – Sophie De Winne

4 Personeelsmanagement (sem. 1)
Instroom: Personeelsplanning, Werving, Selectie Doorstroom: Beoordeling, Beloning, Opleiding, Loopbaanbeleid Uitstroom: Retentiemanagement, ontslag Communiceren: diverse gesprekstechnieken Infosessie – Sophie De Winne

5 Recht van en voor HRM (sem. 1)
Juridische aspecten van het personeelsbeleid Komen o.a. aan bod: Werving en selectie van werknemers Beoordelen en belonen van werknemers Opleiding van werknemers Privacy van werknemers Ontslag Arbeidsbemiddeling Infosessie – Sophie De Winne

6 Strategisch HRM (sem. 2) HRM en bedrijfsprestaties:
Rol van HR-afdeling, ROI van HRM HR infrastructuur: Uitbesteding, shared services, rol leidinggevenden, HR-dienstverlening Capita selecta: Kennisondersteunend en leeftijdsbewust personeelsbeleid, HR differentiatie Onderhandelen met diverse HR stakeholders Infosessie – Sophie De Winne

7 Arbeidsmarkt en loopbanen (sem. 2)
Werking van de arbeidsmarkt Loopbanen en arbeidsmarkttrajecten Employability Actuele thema’s en trends op de arbeidsmarkt Houding en rol van verschillende partijen op de arbeidsmarkt m.b.t. deze thema’s Loopbaanplanning Infosessie – Sophie De Winne

8 Onderzoeksmethodologie (sem. 1)
Informatie opzoeken Welke bronnen gebruiken? Waar bronnen vinden? … Survey design Steekproeftrekking, vraagverwoording, responsstrategieën,… Kwantitatief onderzoek 4 modules multivariaatanalyse (theorie + SPSS) Lineaire en logistische regressie, factor- en clusteranalyse en seizoenale data Kwalitatief onderzoek Case studies, focusgroepen, checklist opmaken, … Data-analyse: codering in Excel Rapportering Tips voor het schrijven van een wetenschappelijke tekst Infosessie – Sophie De Winne

9 Masterproef Enkele voorbeelden: Absenteïsmebeleid
Kwalitatief onderzoek – diepte interviews bij werknemers Employer branding Kwantitatief onderzoek – eigen survey bij werknemers Waardengericht handelen Kwantitatief onderzoek – survey i.s.m. Bond zonder naam Loopbaanbeleid Kwalitatief onderzoek – case study bij Umicore Collectief gedeelte: literatuurstudie + onderzoeksvoorstel + dataverzameling Individueel gedeelte: data-analyse + individueel eindrapport Evaluatie Output + Presentatie en verdediging + Proces Peer review (collectief luik) Infosessie – Sophie De Winne

10 European Law & International Labour Policy
EN Europees en internationaal arbeidsrecht en sociaal beleid Semester 1 13 hoorcolleges (samen met de EBS-studenten) Semester 2 Intensieve week van workshops in Genève, bezoek aan de International Labour Organization (ILO) Infosessie – Sophie De Winne

11 Toekomstmogelijkheden
HR-gerelateerde functies HR management, organisatieontwikkeling Diensten aan ondernemingen (opleiding, werving, selectie, outplacement, uitzendsector, sociale secretariaten…) Consulting (OD, beloning, HRM, IKZ, …) Sociale partners Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek Andere managementfuncties Troeven voor leidinggevende functies: Inzicht in werving en selectie Inzicht in beoordelen en belonen Inzicht in loopbaanbeleid Kennis van de arbeidsmarkt Kennis van arbeidsrecht Infosessie – Sophie De Winne


Download ppt "Infosessie master academiejaar"

Verwante presentaties


Ads door Google