De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie

Verwante presentaties


Presentatie over: "Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie"— Transcript van de presentatie:

1 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie
Introductie 4 februari 2008 1

2 Relatie met 1e jaars M&T Zelfde fasen empirische cyclus
Werken vanuit datamatrix (Deels) zelfde onderwerpen (Deels) zelfde literatuur: Swanborn Maar: Geleerde uit 1e jaar praktisch toepassen Compleet onderzoek opzetten en uitvoeren Nadruk op onderzoeksopzet, zelf data verzamelen en zelf verzamelde data analyseren Week veldwerk buiten Amsterdam 2

3 Leerdoelen Fasen sociaal-geografisch onderzoek kennen en de bijbehorende vaardigheden beheersen Sociaal-geografische probleem vertalen in onderzoeksprobleem Gefundeerde onderzoeksbeslissingen nemen in elke fase Methoden en technieken van dataverzameling en –analyse toepassen Kritisch reflecteren op handelen als onderzoeker Ethische vraagstukken onderkennen Schriftelijk en mondeling rapporteren over onderzoek Algemeen: Onderzoeksvaardigheden leren Wetenschappelijke habitus ontwikkelen 3

4 Voorbeeld “Allochtone ouderen in de grote steden zijn weinig geïntegreerd” 4

5 Werkwijze Zelf doen in groepsverband
Integratie: afstemming en toepassing Ordening: empirische cyclus Betrokkenheid studenten: Opdrachten Presentaties Workshops WERKcolleges Veldwerkweek april Rapportages 5

6 Toetsing Actieve deelname aan werkcolleges, practica, workshops, open interviewtraining, veldwerkweek Opdrachten A, B, C en D Schriftelijke toets over M&T-stof Interviewtraining afgerond voor veldwerkweek Opdrachten A, B en C afgerond en D ingeleverd voordat men tentamen mag doen Participatie, elk van de 4 opdrachten en eindtoets moeten voldoende zijn Eindcijfer: actieve deelname (20%), 4 opdrachten (50%) en eindtoets (30%) 6

7 Integratie …… dus Vergt nauwkeurige timing Alles of niets
Niet vrijblijvend, participatie verplicht: voorbereiding, aanwezigheid, actieve deelname, alles op tijd Onderzoeksthema en –gebied reeds vastgelegd Gebruik survey en open interviews is vastgelegd Werkcolleges integreren én vullen aan Invloed op gang van zaken via opdrachten, presentaties en workshops 7

8 Empirische cyclus: M&T:
Opdracht A: Presentaties Probleemverkenning Probleemstelling Onderzoeksopzet Dataverzameling Analyse Deelrapportage Eindrapportage Colloquium Workshop 1 Opdracht B Workshop 2 Veldwerk Opdracht C Workshop 3 Opdracht D Rapport 8

9 Survey en open interview: typologie van waarnemingssituaties
9

10 Survey traject Fasering Organisatie febr maart P april mei juni
Probleemverkenning Probleemstelling Onderzoeksopzet Dataverzameling Analyse Deelrapportage Eindrapportage febr maart april mei juni Fasering Organisatie P Colloquium Workshop 1 Opdracht B Workshop 2 Veldwerk Workshop 3 Opdracht D Rapport 10

11 Open Interview traject
Fasering Organisatie febr maart april mei juni P Probleemverkenning Probleemstelling Onderzoeksopzet Dataverzameling Analyse Deelrapportage Eindrapportage Colloquium Workshop 1 Open interview training – Itemlijst Veldwerk Opdracht C Rapport 11

12 Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie
12


Download ppt "Methoden en technieken/veldwerk tweede jaar sociale geografie"

Verwante presentaties


Ads door Google