De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg
Coordinator: Dr. N. Steverink Sociologie / GMW / RuG

2 Waarom dit vak? Gezondheid en welzijn zijn belangrijke thema’s in de sociologie omdat ze centrale criteria zijn voor het functioneren van zowel de samenleving als geheel, als van individuen. De socioloog die weet heeft van deze thema’s kan een belangrijke bijdrage leveren aan het goed functioneren van de maatschappij in termen van gezondheid en welzijn voor zoveel mogelijk mensen.

3 Binnen Groningse Sociologie
Aansluitend op algemene Groningse profilering: Geluk/welzijn als uiteindelijk criterium (en gezondheid als belangrijk onderdeel daarvan). Accent op Primaire orde (binnen OMOP) Theorie-gestuurde aanpak, via micro-fundering Accent op levensloop

4 Drie vakken (à 5 EC) Levensloop, gezondheid en welzijn
(Dr. Nardi Steverink) Gezondheidsgedrag (en –verandering) in relatie tot gezondheid en welzijn (Dr. Andrea de Winter) Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle (Dr. Donald van Tol)

5 Vorm en inhoud Hoor- en werkcolleges, met gastdocenten (experts op specifieke terreinen) Vaardigheden: Kritisch lezen van literatuur en reflecteren Mondeling presenteren Schriftelijk rapporteren, argumenteren en analyseren

6 Levensloop, gezondheid en welzijn
LEERDOELEN: kennis van en inzicht in sociologische vraagstukken van gezondheid en welzijn die zich voordoen in (drie globale delen van) de levensloop: Jongeren Volwassenen Ouderen

7 Levensloop, gezondheid en welzijn
Jongeren psychosociale problemen; risicogedrag; opvoedingsstijl; temperament; pesten; jeugdgezondheidszorg; TRAILS Volwassenen werkgerelateerde problemen; ouderwordende werknemers; participatie; overwerk; marital happiness. Ouderen vergrijzing, multimorbiditeit; sociaal welbevinden en zelfmangement; zorginnovaties; Healthy Aging en LifeLines

8 Healthy Aging

9 Gezondheidsgedrag

10 Gezondheidsgedrag

11 Gezondheidsgedrag (en –verandering)
Leerdoelen: Verwerven van kennis en inzicht: o    analyse van de volksgezondheid o  analyse van gedrag o  determinanten van gedrag (theorieën van gedrag en gedragsverandering)     o    interventieontwikkeling (toepassing van Intervention Mapping) o    implementatie van nieuwe interventies Mondeling presenteren Schriftelijk rapporteren, argumenteren en analyseren

12 Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle
ADHD Alopecia areata is een ziekte van de haarwortels.

13 Medicalisering, gezondheidszorg en sociale controle
Leerdoelen cursus Na de cursus heeft de student inzicht in actuele (medisch ethische) vraagstukken rondom medicalisering, de rol van de medische professie in de samenleving en vragen rondom grenzen en doelen van de gezondheidszorg. Na de cursus is de schrijfvaardigheid van de student verder ontwikkeld. De student is in staat tot het schrijven van zowel korte als langere beschouwende stukken over het onderwerp.


Download ppt "Masterroute Sociologie van Gezondheid, Welzijn en Zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google