De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 1 Inleiding op gedrag in organisaties

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 1 Inleiding op gedrag in organisaties"— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 1 Inleiding op gedrag in organisaties
Gedrag in organisaties, 10e editie Stephen P. Robbins en Timothy A. Judge Hoofdstuk 1 Inleiding op gedrag in organisaties

2 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Een definitie te geven van de tak van wetenschap die zich bezighoudt met gedrag in organisaties (GiO) 2. De waarde uit te leggen van de systematische bestudering van gedrag in organisaties 3. Aan te geven welke bijdragen de gedragswetenschappen aan GiO hebben geleverd 4. Te beschrijven hoe de concepten van GiO kunnen bijdragen aan de verhoging van de productiviteit van organisaties

3 Na bestudering van dit hoofdstuk ben je in staat om:
Aan te geven bij welke grote uitdagingen en kansen managers GiO-begrippen kunnen toepassen De drie analyseniveaus binnen gedrag in organisaties te bespreken

4 Gedrag in organisaties – het bestuderen
van de invloed die individuen, groepen en structuren op menselijk gedrag in organisaties hebben

5 Gedrag is voorspelbaar.
Er liggen bepaalde fundamentele wetmatigheden ten grondslag aan het gedrag van individuen.

6 Systematisch onderzoek
Het onderzoeken van verbanden tussen verschijnselen Oorzaken en gevolgen toekennen Conclusies baseren op wetenschappelijk bewijs

7 Bijdragen van takken van wetenschap
Psychologie probeert gedrag te meten, te verklaren en te veranderen Sociologie bestudeert mensen in relatie tot hun sociale omgeving of cultuur Sociale psychologie bestudeert hoe mensen elkaar beïnvloeden Antropologie bestudeert samenlevingen om te leren over mensen en hun activiteiten

8 Contingentie Contingentie: samenhangend/ medebeїnvloedend
Contingentievariabelen zijn de situationele/contextuele factoren (extern en intern) die een mens in zijn gedrag beїnvloeden.

9 Uitdagingen en nieuwe kansen voor GiO
Grotere variatie in cultuur en achtergrond Grote behoefte aan veiligheid De gemiddelde leeftijd ligt hoger Meer vrouwen op de arbeidsmarkt Wereldwijde concurrentie eist dat werknemers flexibeler worden De vroegere loyaliteit die veel medewerkers bij hun werkgever hield neemt af

10 Reageren op mondialisering
Meer buitenlandse opdrachten Werken met mensen uit andere culturen Omgaan met antikapitalistische waarden De verplaatsing van banen naar lagelonenlanden

11 Leidinggeven aan pluriform personeelsbestand
Pluriformiteit van het personeel - organisaties worden heterogener wat betreft geslacht, ras, etnische achtergrond en seksuele voorkeur

12 Kwaliteit en productiviteit verbeteren
Klantenservice verbeteren Sociale vaardigheden verbeteren Innovatie en verandering stimuleren Omgaan met ‘tijdelijkheid’ Aandacht aan evenwicht werk-privé Ethischer gedrag Positieve werkomgeving scheppen

13 Kwaliteitsmanagement
Sterke klantgerichtheid Aandacht voor continue verbetering Verbetering van de kwaliteit van alles wat de organisatie doet Nauwkeurige metingen Empowerment van werknemers

14 Gevolgen voor managers
GiO verbetert eigen sociale vaardigheden De waarde van diversiteit onder personeel blijkt belangrijk Suggesties voor verhogen kwaliteit en productiviteit Aanpakken van arbeidstekort Innovatie stimuleren Ethisch gezond werkklimaat scheppen

15 Niveaus van GiO-analyse
Niveau van het individu Niveau van de groep Niveau van de organisatie


Download ppt "Hoofdstuk 1 Inleiding op gedrag in organisaties"

Verwante presentaties


Ads door Google