De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welke terminologie wordt gehanteerd in welke kaders ?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welke terminologie wordt gehanteerd in welke kaders ?"— Transcript van de presentatie:

1 Welke terminologie wordt gehanteerd in welke kaders ?
Doelstellingen Eindkwalificaties Kennis Vaardigheden Attitudes VLIR/structuurdecreet Descriptoren Kwalificaties Bologna: Dublin descriptoren Learning outcomes European Qualification Framework Eindtermen Onderwijskundig Referentiekader KULeuven Competenties Bama profielen (= uitwerking structuurdecreet door Associatie-werkgroep) Welke termen komen voor bij welke kaders Links bijvoegen met wat waar… Bama profielen: 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners

2 Relatie tussen ORK en huis
studenten - kenmerken curriculum eindtermen onderwijsvisie positionering onderzoeksgemeenschap/ werkveld alumni /maatschappij voorzieningen beleid omkaderng afstemming tussen OPO’s structuur en volgtijdelijkheid 1.c.1 en 1.c.4 1.b.5 en 1.b.7 1.b.2 en 1.b.3 1.b.4 1.c.2 en 1.c.3 1.d.1 en 1.b.6 Onderwijskundige basisprincipes van de opleiding: omschrijving van de methodische basisprincipes van het onderwijs in de opleiding. Concrete manier van onderwijsgeven: concretisering van de onderwijskundige basisprincipes in gehanteerde werkvormen, onderwijsaanpak en voorziene begeleiding en ondersteuning van studenten. Relatie tussen de concrete manier van onderwijsgeven en de doelen/eindtermen: omschrijving van de wijze waarop de gekozen manier van onderwijsgeven (werkvormen, evaluatievormen, etc.) bijdraagt tot de realisatie van de doelen en eindtermen van de opleiding. Manier waarop het onderwijs in de opleiding onderzoeksgebaseerd is. : omschrijving van de plaats van onderzoek in het onderwijs (aandachtspunten: wijze waarop het onderwijs gebaseerd is op onderzoek; wijze waarop studenten onderzoeksactiviteiten uitvoeren of in contact komen met onderzoek). 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners

3 Relatie “intenties van opleiding” met ZER en ORK
Terminologie ZER ORK Doelstellingen = Inleiding van onderwerp 1 (of binnen facet 1.1) 1b1 Algemene doelen van de opleiding (Algemene) eindtermen = Niveau & oriëntatie (facet 1.1) 1b2 Eindtermen 1b3 Doelstellingen en eindtermen van de opleiding (voor HOR en programmagids) (Domein)specifieke eindtermen = Domeinspecifieke eisen (facet 1.2) Onderwijsvisie = Afstemming tussen vormgeving en inhoud (facet 2.5) = Academische & professionele gerichtheid (facet 2.2) 1c1 Onderwijskundige basisprincipes van de opleiding 1c4 Onderzoeksgebaseerd onderwijs Profilering 1b7 Specificiteit van de opleiding 1b5 Aansluiting van de opleiding op de eisen vanuit de arbeidscontexten en/of beroepen 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners

4 Actieve werkwoorden voor eindtermen opleiding
eindtermen m.b.t. KENNIS eindtermen m.b.t. KENNIS TOEPASSEN eindtermen m.b.t. VAARDIGHEDEN eindtermen m.b.t. INZICHT beschrijven - aangeven onderkennen beheersen classificeren identificeren kunnen verrichten interpreteren uitvoeren bijdrage leveren weergeven evalueren - beoordelen - speculeren - uitvinden - aantonen - toepassen - analyseren - vergelijken - inschatten - ontwerpen - selecteren rapporteren presenteren zich bewust zijn van - aanvoelen - verkiezen - ontwikkelen - waarderen - aanvaarden - verkrijgen - vormen - onder ogen zien - aanpassen - samenwerken - zich tolerant gedragen oordeel formuleren onderscheiden - uitleggen - een verklaring geven - afleiden - voorspellen - beredeneren - verdedigen - samenvatten - onderbouwen - beargumenteren - conclusies trekken - in verband brengen verduidelijken vertegenwoordigen 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners

5 Actieve werkwoorden voor leerdoelen OPO
eindtermen m.b.t. ‘reproduceren’ eindtermen m.b.t. ‘inzicht verwerven’ eindtermen m.b.t. ‘reflecteren’ eindtermen m.b.t. ‘affectieve of sociale vaardigheden’ - beschrijven - benoemen - opzeggen - vertellen - definiëren - stappen aangeven - herkennen - opsommen - aangeven - aanwijzen - onderkennen - in eigen woorden weergeven - onderscheiden - uitleggen - een verklaring geven - afleiden - voorspellen - beredeneren - verdedigen - samenvatten - aantonen - onderbouwen - beargumenteren - conclusies trekken - in verband brengen - verduidelijken - evalueren - beoordelen - speculeren - uitvinden - toepassen - analyseren - vergelijken - inschatten - ontwerpen - selecteren - zich bewust zijn van - aanvoelen - verkiezen - ontwikkelen - waarderen - aanvaarden - verkrijgen - vormen - onder ogen zien - aanpassen - samenwerken - zich tolerant gedragen NOG AAN TE PASSEN!!! 17/11/08 herfsttweedaagse onderwijsondersteuners


Download ppt "Welke terminologie wordt gehanteerd in welke kaders ?"

Verwante presentaties


Ads door Google