De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Resultaten studietijdmetingen (m.i.v. controle correctheid resultaten / vragen) Andere bronnen Andere bevragingen of hearings (OPL- of OPO-niveau) Andere.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Resultaten studietijdmetingen (m.i.v. controle correctheid resultaten / vragen) Andere bronnen Andere bevragingen of hearings (OPL- of OPO-niveau) Andere."— Transcript van de presentatie:

1 Resultaten studietijdmetingen (m.i.v. controle correctheid resultaten / vragen) Andere bronnen Andere bevragingen of hearings (OPL- of OPO-niveau) Andere lopende dossiers Synthese van resultaten: 1)Eénzelfde trend over alle OPO’s / OPL heen 2)Afwijkende OPO’s houden elkaar in evenwicht 3)Enkele OPO’s die eruit springen 4)Andere Mate van overeenstemming? Bijkomende informatie nodig? Aanpak op OPL-niveau Aanpak op OPO-niveau Opvolging Actie ! Leeromgeving OPL analyseren Leeromgeving OPO analyseren Evaluatie van studiepuntenverdeling ANALYSE a.d.h.v. VOLGENDE RICHTVRAGEN: Studiepuntenverdeling 1.Is deze op een doordachte manier tot stand gekomen? 2.Is deze een goede weergave van de doelstellingen van de opleiding? 3.Staan we nog steeds achter de gemaakte verdeling? Studiepunten herverdelen Programmawijziging + oplossing voor overgangssituatie Andere aanpak

2 Leeromgeving opleiding analyseren Eindtermen van de opleiding Worden de eindtermen van de opleiding bereikt? (leerlijnen, clusters van OPO’s) Hoe verhoudt de koppeling van eindtermen & leerdoelen zich tot de begrote ST? Werkvormen binnen de opleiding Hoe verhouden de werkvormen zich tot de eindtermen van de opleiding? Typeren van activerende en uitstelvakken: is er een goed evenwicht binnen de opleiding? Is er sprake van over- of onderactivering van studenten in verhouding tot de begrote ST? Evaluatievormen binnen de opleiding Hoe verhouden de evaluatievormen zich tot de eindtermen van de opleiding? Zijn sommige evaluatievormen te hoog / te laag gegrepen in verhouding tot de begrote ST? Toetsbeleid? Inhoud van de opleiding Hoe verhoudt de inhoud zich tot de eindtermen van de opleiding? Is de verdeling leerinhouden over OPO’s in verhouding tot de begrote ST? Is er sprake van overlap, hiaten, te brede, te enge inhoud? Curriculum mapping Structuur en volgtijdelijkheid Afstemming tussen OPO’s Identificatie van aspecten van de opleiding waar aanpassing nodig / wenselijk is Identificatie van specifieke OPO’s waar aanpassing nodig / wenselijk is

3 Leeromgeving opleidingsonderdeel analyseren Studentenkenmerken: Verschil tussen studenten wat betreft kenmerken dat te hoge/lage ST verklaart? Afstemming studentenkenmerken – leeromgeving - Kan een te hoge ST verklaard worden doordat een opdracht te moeilijk is voor deze groep studenten? Componenten Afstemming componenten Leerdoelen: Correct i.f.v. niveau van het OPO (inleidend, verdiepend, gespecialiseerd? Leeractiviteiten: Haalbaar voor studenten in begrote ST? Ondersteuning (leerinhouden, werkvormen, studiemateriaal, wie): Aangepast aan begrote ST? Evaluatie: Vorm en focus haalbaar in begrote ST? Context: Verplicht of keuzevak? Bouwt het voort op andere OPO’s? Afstemming leerdoelen – leeromgeving - Kan een te lage ST verklaard worden doordat de docent oefeningen geeft waarvoor de studenten de band met de leerdoelen niet zien? Afstemming leeractiviteiten – leeromgeving - Kan een te lage ST verklaard worden door een over-gestructureerd handboek? Afstemming evaluatie – ondersteuning - Kan een te lage ST verklaard worden doordat de docent vraagt om cases op te lossen, terwijl de studenten weten dat ze op het examen geen casus krijgen en hierdoor niet inzien wat de meerwaarde van het oplossen van deze casus is? Houdt de vormgeving van de component het risico in dat de studenten te weinig/te veel/verkeerde leeractiviteiten uitvoeren? Houdt de afstemming tussen de componenten het risico in dat studenten te weinig/te veel/verkeerde leeractiviteiten uitvoeren? Afstemming OPO – context - Vallen deadlines voor opdrachten samen?


Download ppt "Resultaten studietijdmetingen (m.i.v. controle correctheid resultaten / vragen) Andere bronnen Andere bevragingen of hearings (OPL- of OPO-niveau) Andere."

Verwante presentaties


Ads door Google