De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

in de nieuwe generatie mvt-leermiddelen

Verwante presentaties


Presentatie over: "in de nieuwe generatie mvt-leermiddelen"— Transcript van de presentatie:

1 in de nieuwe generatie mvt-leermiddelen
ERK in de nieuwe generatie mvt-leermiddelen

2 Programma ERK: Inleiding & Stand van zaken
Discussie: aansluiting PO en VO Mogelijke oplossing met Got It?! Rondvraag

3 1. ERK in het kort Het ERK beschrijft vaardigheidsniveaus van taalbeheersing, in termen van: taalomvang: wat moet je kunnen, in welke contexten en voor welke doelen? > can do’s taalcomplexiteit en mate van correctheid : hoe goed moet je het kunnen?   > receptieve en productieve kenmerken.

4 Redenen… een omschrijving van alle vaardigheden gekoppeld aan competentieniveaus; objectieve richtlijnen voor de beoordeling van de taalvaardigheid van een leerling; een duidelijk kader bij het geven van feedback en ondersteuning aan een leerling; de mogelijkheid om de prestaties van leerlingen te vergelijken, niet alleen onderling of met die van andere klassen, maar ook met andere scholen, in binnen- of buitenland.  Bron:

5 Wettelijk kader Formeel is het ERK al tot op zekere hoogte vastgelegd: met ingang van 2009 (vmbo), 2010 (havo) en 2011 (vwo) heeft het CITO er bij de constructie van de VO examenopgaven rekening mee moeten houden.  OCW verkent op dit moment de mogelijkheden om het ERK in regelgeving verder te verankeren. Het ERK is op dit moment nog niet verplicht. Bron:

6 Naslag Taalprofielen. Leerlijnen voor competentiegericht vreemdetalenonderwijs. Schoolexamens, SLO: Handreiking mvt

7 ERK Geheugenopfrissers
ERK-spel Inschatten niveaus

8 Discussie Meer werken met de vaardigheden, met name leesvaardigheden.
In het basisonderwijs al differentiëren op VO ( VMBO / VWO). Meer oefenen met huiswerk, zodat leerlingen PO weten hoe ze Engelse woorden moeten leren. Waaraan moet een methode Engels voor het PO voldoen om leerlingen goed voor te bereiden op het VO?

9 Met welk ERK niveau zou een leerling het PO moeten verlaten?
Discussie Einddoelen Engels PO, nu heel veel verschillen. Is het beginniveau VO niet te hoog? Leg de lat op VO niet te hoog. Met welk ERK niveau zou een leerling het PO moeten verlaten?

10 Discussie Uitgevers moeten nadenken over de aansluiting methodes PO/VO. Hoe kan een VO methode omgaan met verschillen in niveau tussen leerlingen en tussen basisscholen?

11 Kan Got it?! hierbij helpen?

12 Docentendashboard 1: Resultaten en Aandachtsgebieden Analyse op:
School Niveau Leerjaar Klas Aandachtsgebieden direct in beeld

13 2. Mijn leerlingen Leerlingen direct in beeld Schaalbare scores Leerlingen direct selecteren

14 Direct actie ondernemen op leerlingselectie:
Een filmpje aanbieden Een berichtje Sturen Een toets inplannen Of een les

15

16


Download ppt "in de nieuwe generatie mvt-leermiddelen"

Verwante presentaties


Ads door Google