De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Startvergadering van woensdag 26 november 2003

Verwante presentaties


Presentatie over: "Startvergadering van woensdag 26 november 2003"— Transcript van de presentatie:

1 Startvergadering van woensdag 26 november 2003

2 Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Verwelkoming

3 Vakoverstijgend werken ICT als krachtige leeromgeving Gedeelde sturing
Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Verwelkoming DOELEN Vakoverstijgend werken ICT als krachtige leeromgeving Gedeelde sturing Interesse voor cultureel erfgoed Cultureel schoolpatrimonium in beeld Schooloverstijgende contacten

4 geschiedenis Johan Vankeersbilck

5 geschiedenis Johan Vankeersbilck Historisch inzicht De leerlingen tonen aan dat de huidige samenleving het resultaat is van een evolutie en slechts begrepen kan worden vanuit de historische evolutie.

6 Historische vaardigheden (1)
geschiedenis Johan Vankeersbilck Historische vaardigheden (1) De leerlingen kunnen de samenhang en de interactie van de diverse maatschappelijke domeinen herkennen en met voorbeelden illustreren. De leerlingen kunnen de diverse etappes van de historische methode toepassen: het zelfstandig selecteren, kritisch wegen en ordenen van historische informatie in functie van een probleemstelling, met het oog op analyse, toetsing van een hypothese, het leggen van zinvolle verbanden.

7 Historische vaardigheden (2)
geschiedenis Johan Vankeersbilck Historische vaardigheden (2) De leerlingen tonen in diverse onderzoeksetappes dat ze zowel geleid als zelfstandig probleemoplossend kunnen redeneren. Ze kunnen dat individueel en ook in groep. De leerlingen kunnen deelaspecten van een onderzoek en globale conclusies zowel schriftelijk als mondeling, op een heldere manier weergeven voor het publiek van de eigen klas of andere. Ze kunnen voor hun verslaggeving de moderne communicatiemiddelen gebruiken.

8 Historische attitudes
geschiedenis Johan Vankeersbilck Historische attitudes De leerlingen zijn nauwkeurig bij het verzamelen, ordenen, analyseren en interpreteren van informatie over de historische en actuele werkelijkheid. De leerlingen tonen belangstelling voor de overblijfselen uit het verleden en voor de actuele samenleving.

9 esthetica Johan Vankeersbilck Leerplan esthetica (1) De nadruk leggen op de esthetische ervaring, vorming en beleving; Kunst toegankelijk en verstaanbaar maken voor de leerling; Direct contact met het kunstwerk; Gebruik van audiovisuele middelen, ICT als didactische hulpmiddelen;

10 esthetica Johan Vankeersbilck Leerplan esthetica (2) De zelfactiviteit van de leerlingen stimuleren, leren zelfstandig leren en probleemoplossend denken in het leerproces inbouwen; Ontwikkelden van diverse vaardigheden: cognitieve (ontdekken, herkennen, analyseren, vergelijken, etc.), affectieve (bewondering wekken, etc), metacognitieve (controleren van vaardigheden), psychomotorische (houding, creativiteit, etc.);

11 esthetica Johan Vankeersbilck Leerplan esthetica (3) Toepassen van de aspecten en de componenten van de beeldtaal op het eigen cultureel patrimonium van de school.

12 aardrijkskunde Jan Callemeyn

13 Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Nederlands

14 Sfeertekst of gedicht bij kunstwerk
Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Nederlands Sfeertekst of gedicht bij kunstwerk Interview (de mens achter het werk) Talige ondersteuning bij website Presentatie website voor levend publiek Tekst voor brochure provincie

15 1 A4 als gidspagina (selectieve) beschrijving van het werk
Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Brochure 1 A4 als gidspagina (selectieve) beschrijving van het werk Foto, schets, … ter verluchting Link naar schoolwebsite

16 1 A5 met procesbeschrijving
Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Brochure 1 A5 met procesbeschrijving Wie Wat Hoe Doelen Meerwaarde

17 Stijl Beleefdheidsvorm OTT en OVT Weinig passiva Brochure
Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Brochure Stijl Beleefdheidsvorm OTT en OVT Weinig passiva

18 informatica Johan Blondeel

19 Doelstellingen (vaardigheden en probleemoplossend werken)
informatica Johan Blondeel Doelstellingen (vaardigheden en probleemoplossend werken) Werken met een html-editor (frontpage-dreamweaver) Opbouwen van een gestructureerde website Afspraken Website prototype beschikbaar op dpb.sip.be/erfgoed Elk object eigen startpagina (centralisatie op dpb-site) Uploadgegevens (mail naar Brochure In Word-formaat sturen naar

20 Marleen Lippens Fransien Vandermeersch Tot slot


Download ppt "Startvergadering van woensdag 26 november 2003"

Verwante presentaties


Ads door Google