De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Filosofie Op HAVO en VWO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Filosofie Op HAVO en VWO."— Transcript van de presentatie:

1 Filosofie Op HAVO en VWO

2 Wat is Filosofie? Wetenschappen beantwoorden vragen:
Over een eigen onderwerp (object van studie) Op een eigen manier (methode van bestuderen) Filosofie beantwoordt vragen die niet door de wetenschap worden beantwoord. Filosofie beantwoordt vragen door reflectie.

3 Gevolgen voor de antwoorden
Antwoorden zijn daardoor: Persoonlijk Voorlopig Speculatief Aanvechtbaar Voor verbetering vatbaar Verschil van mening is dus mogelijk!

4 Benaderingswijze Eerst wordt het problematische van een onderwerp of probleemgebied ingezien Dan worden de vragen geïnventariseerd Mogelijke antwoorden vergeleken Het eigen standpunt ontdekt en uitgewerkt Pas dan komen de ‘grote’ filosofen aan bod Invalshoek is dus meer systematisch, dan historisch!

5 Algemeen HAVO vs VWO Beginnen beide met vaardigheden zoals redeneren en definiëren HAVO is concreter dan VWO qua onderwerpen en qua benaderingswijze Stof en toetsen HAVO meer op directe belevingswereld van leerling gericht Op HAVO meer gesloten opdrachten Op VWO meer zelfstandig denken

6 Urenverdeling HAVO: 320 slu* 2½ uur in klas 4 2 uur in klas 5
* uren van 60 minuten. VWO: 480 slu* 2 uur in klas 4 3 uur in klas 5 2 uur in klas 6

7 Examenonderwerpen HAVO: VWO: Wijsgerige antropologie (SE)
Ethiek (SE) Sociale filosofie (SE) Esthetica (PO) CSE: Emotie (Vanaf 2011) VWO: Wijsgerige antropologie (SE) Ethiek (SE) Epistemologie (SE) Wetenschapsfilosofie (SE) Eigen onderwerp (PO) CSE: Vrije wil (Vanaf 2012)

8 Wijsgerige antropologie Op HAVO (SE) èn VWO (SE)
Wat is de mens? Verschil: mens / dier; en: mens / machine. Hoe verhouden lichaam en ziel zich? Heb je een lichaam of ben je een lichaam? Heeft de mens een vrije wil? Bepaal je zelf wat je doet of ligt alles al vast? • Wat is zelfbewustzijn? Of rationaliteit?

9 Ethiek Op HAVO (SE) èn VWO (SE)
Wat is goed en wat is kwaad? Is moraal voor iedereen gelijk? Hoe bepaal je of je handelen moreel juist is? Wanneer spreek je van zedelijk handelen? Welke rol spelen principes en gevolgen? Wat is deugdzaamheid? Hoe bereik je het goede leven?

10 Sociale filosofie Op HAVO (SE) èn VWO (VT)
Wanneer is een samenleving rechtvaardig? Hoe verhouden vrijheid en gelijkheid zich? Welke rol speelt macht in een samenleving? En: belangen, vervreemding en schaarste? Welke rol speelt moderne technologie? Hoe verhoudt ideologie zich tot een utopie?

11 Esthetica Op HAVO (PO) èn VWO (VT)
Wat is schoonheid? Noem je iets mooi, omdat het mooi is? Hoe ontstaat een esthetische ervaring? Hoe kom je tot een esthetisch oordeel? Is iets kunst of noem je iets kunst? Waardoor heeft een kunstwerk kwaliteit? Is de kwaliteit van kunst objectief?

12 Epistemologie Alléén op VWO (SE)
Hoe komt de mens aan zijn kennis? Komt kennis van nadenken of waarnemen? Wanneer is er sprake van zekere kennis? Is er verschil in soorten kennis? Komt intuïtie voort uit kennis of uit gevoel? Wat kun je weten en wat moet je geloven?

13 Metafysica Alléén op VWO (VT)
Waarom bestaat er iets en niet veeleer niets? Wat bestaat er zoal? Is alles wat bestaat materieel van aard? Wat is bestaan eigenlijk? (Ontologie) Hoe begrijp ik de wereld in haar geheel? Is er een hiernamaals? Bestaat God? Is ons heelal geschapen uit niets?

14 Wetenschapsfilosofie Alléén op VWO (SE)
Wanneer is een uitspraak wetenschappelijk? Hoe gaan wetenschappers te werk? Hoe verhouden feiten zich tot een theorie? Wat betekent: “deze theorie is waar?” Is er één wetenschappelijke methode? Wat is wetenschappelijke vooruitgang? Moeten wetenschappers ons land regeren?

15 Benodigdheden Nieuwsgierigheid Interesse in taal en tekst
Logisch denken Kritische houding Relativeringsvermogen Open mind Coöperatieve houding

16 Mogelijke verworvenheden
Genuanceerder denken Meer algemene ontwikkeling Meer inlevingsvermogen in anderen Groter intellectueel incasseringsvermogen Beter bestand tegen twijfel & onzekerheid Beter voorbereid op vervolgopleiding Hobby voor de rest van je leven

17 Tot zover de voorstelling….
…. en nu de reflectie?


Download ppt "Filosofie Op HAVO en VWO."

Verwante presentaties


Ads door Google