De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvaardigheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvaardigheden"— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoeksvaardigheden
Didactiek en organisatie workshops

2 Wat gaan we vandaag doen?
Cursusdagen: de organisatie De cursus: het didactisch model

3 Workshops: de organisatie
Randvoorwaarden Workshopomschrijving Presentatieroosters Inschrijven workshops

4 Randvoorwaarden De data Totale tijd: drie uur (inclusief korte pauze)
Onderwijsweek 8 (8-12 juni 2009) Totale tijd: drie uur (inclusief korte pauze) Lokaal-eisen: zelf doorgeven aan onderwijsbureau gelijk met cursus-omschrijving (zie hierna)

5 Format Omschrijving Cursus
Titel / Onderwerp Groepsnummer (conform lijst vaardighedendocent) Omvang: maximaal ½ A4 In Word (*.doc) Inhoud: Doelgroep + verwachte voorkennis Globale inhoud van de workshop Inleverdatum: maandag 18 mei 2009, voor uur, per aan: (cc aan

6 Presentatierooster & inschrijving
Rooster gepubliceerd (op Insite): woensdag 20 mei 2009, mits je de omschrijving hebt ingeleverd! Begin inschrijving: maandag 25 mei 2009, vanaf 9.00 uur, op prikborden bij het Onderwijsbureau

7 Van Onderzoek naar Cursus

8 Leerdoelen …. Geven het eindpunt aan van het leerproces
Geven richting aan de cursus Geven duidelijkheid Zijn een communicatiemiddel

9 Soorten leerdoelen Het KVA-model: Oefening: Kennisdoelen
Vaardigheidsdoelen Attitudedoelen Oefening: formuleer tenminste drie leerdoelen die jullie tijdens de cursusdag willen realiseren op alle drie genoemde niveaus, met gebruik van actieve werkwoorden (zie hierna).

10 Actieve werkwoorden Kennis: Vaardigheden: Attitudes:
Opnoemen, beschrijven, aantonen, onderscheiden, ETC Vaardigheden: Bedienen, opbouwen, uitvoeren, aandacht geven aan, ETC Attitudes: Gemotiveerd zijn om, bereid zijn om, zich bewust zijn van, ETC

11 Beginsituatie Analyseer de samenstelling van de groep
Analyseer kennis en ervaring rond het onderwerp Inventariseer mogelijke werk- en/of leersituatie Inventariseer motivatie deelnemers

12 Inhoud Kiezen van inhoud:
Aansluiten bij leerdoelen Onderscheid hoofd- en bijzaken Aansluiten bij de groep (beginsituatie!) Denk aan de beschikbare tijd Denk aan een ‘rode draad’ (met de leercirkel van Kolb!)

13

14

15 Werkvormen & hulpmiddelen
Voor iedere fase en voor ieder doel bestaat een geschikte werkvorm! Kijk bijvoorbeeld op: rmen.html Zie ook diverse boeken, publicaties, andere websites

16 Evaluatie Procesevaluatie: Productevaluatie:
gericht op inhoud, werkvormen, hulpmiddelen Productevaluatie: Gericht op doelstellingen Kennis: toets, etc Vaardigheid: practica, observaties, etc Attitude: gesprekken, verslagen, etc.

17 Het vervolg 14 mei, laatste keer Didactiek 2: Afronding & Evaluatie
Hoe beginnen Moeilijke situaties Zie Scholar: Een training geven (PDF) Afronding & Evaluatie De beoordeling Verantwoording & Reflectieverslag


Download ppt "Onderzoeksvaardigheden"

Verwante presentaties


Ads door Google