De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lesgeven over duurzame ontwikkeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lesgeven over duurzame ontwikkeling"— Transcript van de presentatie:

1 Lesgeven over duurzame ontwikkeling

2 Opzet voor de aankomende zestig minuten:
Onderwijs over Duurzame Ontwikkeling Duurzaam denken = complex; een voorbeeld (aansluitend bij het subdomein wereldvoedselvraagstuk, examenprogramma vwo) Wat is duurzaam denken? -> doelstellingen van het boek Lesgeven over Duurzame Ontwikkeling Onderlinge dialoog: wat wil je in je aardrijkskundeonderwijs bereiken met onderwijs over duurzame ontwikkeling?

3 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving.

4 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling (OoDO) heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen.

5 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling (OoDO) heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen. -> duurzaam gedrag

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving.

23 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving.

24 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen = duurzaam gedrag.

25 Lesgeven over duurzame ontwikkeling
Duurzame ontwikkeling = het voorkomen van een onevenwichtig gebruik van menselijke en natuurlijke hulpbronnen in de samenleving. Onderwijs over duurzame ontwikkeling heeft als doel leerlingen a) bewust te maken van de wijze waarop zij bij diverse vraagstukken betrokken zijn en b) in staat te stellen vanuit het perspectief van duurzame ontwikkeling mogelijke oplossingen te beoordelen = duurzaam gedrag.

26

27 Duurzaam gedrag (dus ook OoDO) is lastig en complex:
1 - Waarom zouden we het anders doen? 2 - De wereld is ingewikkeld en onoverzichtelijk. 3 - Verschillende visies over één onderwerp…

28 Duurzaam gedrag (dus ook OoDO) is lastig en complex:
1 - Waarom zouden we het anders doen? 2 - De wereld is ingewikkeld en onoverzichtelijk. 3 - Verschillende visies over één onderwerp…

29 Duurzaam gedrag (dus ook OoDO) is lastig en complex:
1 - Waarom zouden we het anders doen? 2 - De wereld is ingewikkeld en onoverzichtelijk. 3 - Verschillende visies over één onderwerp…

30 Uitgangspunten - duurzaam denken:
= systeemdenken (relateren, schematiseren, wisselen van analyseniveau) = kritisch denken (de juiste vragen stellen, meerdere ethische opvattingen of wetenschappelijke visies kunnen hanteren) = denken vanuit dimensies (economisch, politiek, sociaal-cultureel, natuurlijk) = inclusief en oplossingsgericht (toekomst) denken

31 Uitgangspunten - duurzaam denken:
= systeemdenken (relateren, schematiseren, wisselen van analyseniveau) = kritisch denken (de juiste vragen stellen, meerdere ethische opvattingen of wetenschappelijke visies kunnen hanteren) = denken vanuit dimensies (economisch, politiek, sociaal-cultureel, natuurlijk) = inclusief en oplossingsgericht (toekomst) denken Twee doelstellingen van dit boek: - In staat zijn inhoudelijke keuzes te maken voor OoDo (complexiteit doorgronden); - Inhoudelijke keuzes kunnen vertalen in de lespraktijk (didactische transformatie).

32 Twee doelstellingen van dit boek:
- In staat zijn inhoudelijke keuzes te maken voor OoDo (complexiteit doorgronden); - Inhoudelijke keuzes kunnen vertalen in de lespraktijk (didactische transformatie).

33 Twee doelstellingen van dit boek:
- In staat zijn inhoudelijke keuzes te maken voor OoDo (complexiteit doorgronden); - Inhoudelijke keuzes kunnen vertalen in de lespraktijk (didactische transformatie).

34 Voorbeelduitwerking bij Fujifilm

35 Andere voorbeelden van lesmateriaal over duurzame ontwikkeling

36 Andere voorbeelden van lesmateriaal over duurzame ontwikkeling

37 Onderwerpen van gesprek voor vervolg van deze workshop:
Beoogd resultaat: wat zou je met [aardrijkskunde]onderwijs over duurzame ontwikkeling willen bereiken bij je leerlingen? Soorten leerdoelen: welke vragen zou je aan je leerlingen stellen, bijvoorbeeld n.a.v. de casus over de bloementeelt in Kenia? Werkvormen: wat is de consequentie van deze vragen voor de werkvormen die je gebruikt?

38 Onderwerpen van gesprek voor vervolg van deze workshop:
Beoogd resultaat: onderwijs waarbij leerlingen zich bewust zijn van de wijze waarop zij op verschillende manieren betrokken zijn bij diverse vraagstukken en vanuit het perspectief van DO mogelijke oplossingen kunnen beoordelen. Soorten leerdoelen: die leiden tot begrip, integratie van kennis, analyse, betrokkenheid (waardeonderwijs), communiceren en oplossingsgericht denken. Werkvormen: veel mogelijkheden, bijvoorbeeld verhalend ontwerpen, werken met sleutelvragen, morele dilemma’s, groepsdiscussies.

39 Dank!


Download ppt "Lesgeven over duurzame ontwikkeling"

Verwante presentaties


Ads door Google